agir ceza avukati nasil olunur

“Ağır ceza avukatı nedir?” sorusunun cevabına ilişkin ağır ceza avukatının kanunda ve ilgili mevzuatta yer alan bir tanımı bulunmamaktadır. Bu deyim halk arasında oluşturulmuş bir kalıp olup Ceza Hukuku kapsamında yer alan suçlardan cezası gereği ağır ceza mahkemelerinde görülmesi gereken davalarda sanık müdafiliği yapan avukatlar için kullanılan bir sözdür. Avukatlık mesleğinde diğer birtakım mesleklerde olduğu gibi alanlara ayrılma ve bu alanlarda branşlaşma gibi bir durum söz konu olmamaktadır. Bu nedenle de ağır ceza avukatı nedir sorusunun yanıtı net bir ifade içermemektedir.

agir ceza davasi

Ağır ceza avukatı olabilmek için asıl olarak yapılması gereken hukuk fakültelerinde 4 yıllık bir lisans eğitimini tamamlamak, ardından yasal avukatlık stajının yapılması ve baro kayıt olarak avukatlık ruhsatına sahip olmaktır. Avukatlar sahip oldukları bu ruhsat sayesinde her türlü hukuki uyuşmazlığınızda size vekillik edebilme hakkına sahip olurlar. Bu sayede ise ağır ceza mahkemelerinde görülen dava sayılarının fazla olması sebebiyle kendilerine ağır ceza avukatı diyebilmektedirler. Görüldüğü üzere ağır ceza avukatı nedir sorunuzun yanıtı ile avukat nedir sorusunun yanıtı birbirinin aynısıdır.

Ağır ceza avukatı ne kadar kazanır, ağır ceza avukatı nedir sorularına yanıt vermeye çalıştığımız yazımızda ağır ceza mahkemelerinde görülmekte olan ve niteliği ile cezaları bakımından değerlendirildiklerinde daha fazla cezalarla sonuçlanan davaların ağır ceza davaları, bu davalara bakan avukatların ise ağır ceza avukatı olarak adlandırıldıklarından bahsettik. Yazımız ceza avukatı ile ilgili olarak verilecek bilgilerle devam edecektir.

Ağır Ceza Avukatı Nasıl Olunur?

Ağır ceza avukatı nedir? Bu sorunun cevabını vermeden önce ülkemizde avukat nasıl olunur buna değinmek isteriz.Türkiye’de 87 tanesi Devlet, 45 tanesi ise vakıf üniversitelerine bağlı olmak üzere toplamda 4 yıllık hukuk eğitimi vermekte olan 132 adet fakülte bulunmaktadır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde her ilde en az bir tane hukuk fakültesi eğitim vermektedir. Bu fakültelerdeki eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayan hukuk fakültesi öğrencileri, hukuk fakültesi diplomalarını aldıktan sonra yapmaları zorunlu olan yasal avukatlık stajını tamamlamak zorundadırlar. Bu stajın ilk 6 ayı bağlı bulundukları baronun sınırları içerisindeki çeşitli adliyelerde yapılıyorken ikinci 6 aylık bölümü ise meslekte en az 5 yılını doldurmuş kıdemli avukatların yanında yapılmak zorundadır. Adliye stajının 6 aylık süresi içerisinde stajyer avukatlar;

15 gün : Cumhuriyet Savcılığı

1 ay     : Asliye Ceza Mahkemeleri

1 ay     : Ağır Ceza Mahkemeleri

1,5 ay  : Asliye Hukuk Mahkemeleri

15 gün : Sulh Hukuk Mahkemeleri

1 ay     : İcra Mahkemeleri

15 gün : Bölge İdare Mahkemesi’nde staj görmektedirler.

agir ceza avukati ücreti

Gördükleri bu staj dönemini başarılı bir şekilde tamamlayan ve gerekli evrakları tamamlayan stajyer avukatlar ettikleri avukatlık meslek yemini ile birlikte Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği ve hem TBB’den hem de bağlı oldukları barodan aldıkları sicil ile kuruluşa kaydolarak mesleklerini icra edebilir hale gelirler. Ağır ceza avukatı nedir sorusuna yanıt olarak internetteki arayışlarınız bu sebeple, aslında avukat nedir sorusunun yanıtını içermektedir. Mesleğe başlayan avukatlar icra, iş, aile, ticaret ve ceza gibi birçok konuda hukuki destek sağlayabilirler. Ancak aldıkları dosya yükü ile orantılı olarak istemeden de olsa uzmanlaştıkları bazı alanlar olabilmektedir. Ağır ceza avukatı sıfatı da bunlardan bir tanesidir.

Ağır Ceza Avukatı Nelere Bakar?

Ağır ceza avukatı nedir sorusunun belirli ve tanımlanmış bir cevabı olmadığından bahsettikten sonra internette cevabı en çok aranan sorulardan bir diğeri olan ağır ceza avukatı nelere bakar sorusu hakkında merak edilenleri yanıtlamaya çalışacağız. Ağır ceza avukatı nelere bakar diye merak ediyorsanız öncelikle verilmesi gereken bilgi ağır ceza mahkemelerinde hangi suçlara ilişkin yargılamaların yapıldığı olmalıdır. Türk Ceza Kanunu’nda konusu suç teşkil eden fiiller ve bu suçlara verilecek cezaların alt ve üst sınırları belirlenmiştir. Bu sınırlar kapsamında yargılamalar asliye ceza mahkemeleri ile ağır ceza mahkemelerinde görülmektedir.Ağır ceza avukatı nedir? sorusunun cevabı aslında ağır ceza avukatının baktığı dosyalarda saklıdır.

ceza davasi

5235 Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un Ceza Mahkemeleri başlıklı kısmında Ağır Ceza Mahkemesinin Görevi başlıklı 12.maddesi uyarınca …ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir” denmiş ve “..Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmî belgede sahtecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflas (m. 161) suçları, Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısmının Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar (318, 319, 324, 325 ve 332. maddeler hariç) ve 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar” ın ağır ceza mahkemelerinde görüleceği belirtilmiştir.

Ağır ceza avukatı ise bu hüküm çerçevesinde ağır ceza mahkemelerinde görülmesi gereken davalarla ilgilenen avukatlara takılan bir sıfattır.

Resmiyette bir anlam ifade etmemekle birlikte ağır ceza avukatı diye hitap edilen avukatlar;

Ağır Ceza Avukatı Ne Kadar Kazanır?

Ağır ceza avukatlarının aldığı ücretler baktıkları dosyanın içeriğine ve kapsamına göre değişmektedir. Ağır ceza avukatı ne kadar kazanır sorusunun yanıtı bu nedenle bir kesinlik arz etmemektedir. Baroların her yıl yayınlamış olduğu asgari ücret tarifesi uyarınca ayrı ayrı her mahkeme için burada görülecek davalardan alacakları ücret belirlenmekte, bu tarifeye göre ise her avukat emeğine karşılık gördüğü ücreti sizden talep edecektir. Talep edilen ücretlerde çok büyük dalgalanmalar görülmekle birlikte, asıl düşünmeniz gereken hakkınızda yürütülen ve hürriyeti bağlayıcı birtakım cezalar içeren suçlamalar hakkında sizi savunacak avukatın yeterli deneyim ile bilgi birikime sahip olup olmadığı hususu olmalıdır.

law

Ağır ceza avukatı, hakkınızda hürriyeti bağlayıcı cezalar meydana getirecek suçlamalar hakkında sizi savunacak ve hukuken size destek verecek olan avukattır. Ağır ceza avukatı ne kadar kazanır diye araştırmadan önce ilk yapmanız gereken bu avukatın benzer dosyalarda elde ettiği başarıların neler olduğuna bakmak olmalıdır. Zira haksız yere alacağınız bir ceza hayatınızı değiştirebileceği gibi, hakkınızda hükmedilecek olan bir hapis cezası sizi çok farklı bir yere sürükleyebilir. Sizi savunması için seçeceğiniz ağır ceza avukatı bu sebeple hayati önem taşımaktadır ve siz bu bilince sahip olmaksızın yanlış bir tercihle avukat seçimi yaptığınızda bu durum önüne geçilemez hale gelebilir.

Ağır ceza avukatı ne kadar kazanır sorusunun cevabı ise tek bir dosya için dosyanın içeriğine göre 10.000TL ile 150.000TL hatta belki daha fazlasına denk gelebilir. Zira öncesinde de belirttiğimiz gibi bu hususta belirleyici faktör olan iki şey vardır; ilki dosyanın ağırlığı ve zorluğu, ikincisi ise her avukatın kendi takdiriyle belirlenen emeğinin karşılığı olduğunu düşündüğü ücret. Asgari ücret tarifesi barolar tarafından yayınlanmakta fakat avukatlık serbest piyasasına göre bu ücretler şekillenmektedir. Size tavsiyemiz bu süreçte avukatınızın hak ettiği ücreti vermekten kaçınmamak, ancak avukatın tarafınızdan olası bir fahiş para isteği durumunda ise emsallerini araştırmanızdır.

Ağır ceza avukatları ne kadar kazanır sorusu hakkınızda devam eden yargılamanın ve isnat edilen suçun birtakım özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. İsnat edilen suçun cezasının artması demek sizin hürriyetinizin kısıtlanması olasılığının artması anlamına gelmektedir. Hal böyleyken ağır ceza avukatları ne kadar kazanır sorusunun cevabı dosyanızın durumu ile şekillenecektir. Size bu konudaki tavsiyemiz Ankara ağır ceza avukatları hakkında geniş çaplı bir araştırma yapmanız olacaktır.

Ankara Ağır Ceza Avukatları

Ankara ağır ceza avukatları Ankara’da faaliyet gösteren ve 4 yıllık hukuk eğitimini tamamladıktan sonra yasal avukatlık stajını da yapmış olan avukatları nitelendirmektedir. Ceza davaları konusu suç teşkil eden fiilleri, bu fiilleri gerçekleştiren şahıslara verilecek cezaları konu edinmektedir. Ceza davalarını yürüten avukatlara ise halk arasında ceza avukatı adı verilmektedir. Bu tanım mevzuatta ya da kanunda yer alan bir tanım olmamakla beraber avukatlık mesleğinde belirli bir alanda uzmanlaşma ve o alanda bir sıfat edinme hali bulunmamaktadır.

Ankara ağır ceza avukatları yalnızca Ankara’da olmanı durumunda değil Türkiye’nin hangi şehrinde olursanız olun ceza davanızı yürütebilmektedir. Çıkaracağınız vekaletname ile avukatınız sizi temsil edebilir hale gelecektir. Ceza davasında sanık olmanız halinde avukatınız sanık müdafii ismini alırken mağdur durumunda iseniz katılan vekili adını alacaktır. Ceza davanızın görüldüğü il neresi olursa olsun Ankara ceza avukatları sizi savunmaya devam edecektir.

agir ceza avukati nasil olunur

Ankara ceza ağır ceza avukatları ağır ceza ya da asliye ceza mahkemelerinde görülen ve Türk Ceza Kanunu özel hükümler bölümünde yer alan suçlara ilişkin geçirdiğiniz yargılamada sizi soruşturma ve kovuşturma evrelerinde temsil edecektir. Bu yargılama sonucunda hak ettiğiniz en adil cezayı almanızı, beraat ya da tahliye edilmenizi sağlayacak olan avukattır. Bu sebeple ağır ceza avukatı ve Ankara ceza avukatları sizin için büyük önem arz etmektedir.

Ceza davalarında bir diğer husus ise olay ile ilgili tüm somut delillerin ortaya konmasını sağlamak, hakkınızda gerçekleştirilen ve belki de sonunda hürriyeti bağlayıcı bir ceza alabileceğiniz bu davada savunmanızın en iyi şekilde yapılması gerekliliğidir. Bu kapsamda arayış içerisinde olduğunuz Ankara ceza avukatları yargılamada tüm yararlı yolları kullanmalı, yapılması gereken işlemlerin yapılmaması durumunda istemde bulunmalı ve gerekirse zorla yaptırabilmelidir. Ceza davaları hayatınızı değiştirecek türden davalar olmaları nedeniyle avukat seçiminiz çok önemlidir.