Adli Tatil Ne Zaman?

Adli Tatil Ne Zaman?

adli tatil

Adli tatil ne zaman sorusu her yıl olduğu gibi bu yılda yazın gelmesiyle fazlaca sorulmaya başlandı. Adli tatil; Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102. madde düzenlendiği üzere 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta sona eren 43 günlük zaman dilimine denir. Bu yıl da 20 Temmuz tarihinde başlayacak olan adli tatil, 1 Eylül 2024 itibariyle sona erecek. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde: “Adli tatil, her yıl 20 Temmuz’da başlar, 31 Ağustos’ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar.” ifadeleri yer alıyor. Yani yılın adli tatile önemi yoktur. Her yıl aynı ay ve günde başlar. Adli tatil, yargı organlarının yılın belirli bir dönemi faaliyetlerine ara vermesidir. Adli tatil konusunda hukuk yargısı, ceza yargısı ve idari yargı açısından ayrı düzenlemeler mevcuttur. Her bir yargı kolu için adli tatilde sürelerin işlemesi hususu farklılık gösterdiğinden kanuni düzenlemelerini ayrı ayrı incelemek gerekmektedir.

 • Hukuk yargısında adli tatil, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Adli Tatil Süresi” başlıklı 102. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde metnine göre adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer ve yeni adli yıl bir eylülde başlar. Adli tatilde kural olarak yargısal faaliyetler yapılmaz ancak bunun istisnaları mevcuttur. Bu istisnalar kanunda düzenlenmiş olup hangi dava ve işlerin adli tatilde görülmeye devam edeceği kanunda belirlenmiştir.
 • Ceza yargısında adli tatil, 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun “Adli Tatil” başlıklı 331. Maddesinde düzenlenmiştir. Madde metnine göre ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir. Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.
 • İdari yargısında adli tatil, benzer şekilde düzenlenmiş olup her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. İdari yargıda adli tatil süresince yargısal faaliyetleri sürdürmesi için nöbetçi mahkeme ve heyetler oluşturulur. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 61. maddesine göre yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar.

Adli tatilde, her adliyede nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar bulunmaktadır. Nöbetçi mahkemeler ve savcılıklar bu tatil döneminde yargılama işlerinin aksamaması için çalışmalarını sürdürür. Kanunda sayılan dava ve işlerle adli tatilde de görülmeye devam eder. Halk arasında her ne kadar adli tatilde hiçbir yargısal faaliyetin yapılamayacağı yönünde bir bilgi varsa da bu bilgi tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Adli tatilde yargısal faaliyetlere genel olarak ara verilse de; bunun pek çok istisnası mevcuttur. Bu yazımızda kısaca “Adli tatil ne zaman başlıyor , ne zaman bitiyor? , Adli tatilde dava açılıyor mu? İlaveten; Adli tatilde duruşma yapılıyor mu? Adli tatilde avukatlar çalışır mı?..” gibi soruların yanıtlarını paylaşıyoruz. Detaylı bilgi için internet sitemizdeki diğer yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

adli tatil tarihi
adli tatil tarihi

Adli Tatil Nedir?

Adli tatil; Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102. madde düzenlendiği üzere 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta sona eren 43 günlük zaman dilimine denir. 20 Temmuz – 31 Ağustos arası adli tatil tarihleri HMK ile belirlenmiştir. Adli tatilde kural olarak hukuki süreler durur ve duruşmalar bu dönemde görülmez. Acele işler istisnadır. Adli tatilin bittiği tarih, hukukta sürelerin ne zaman başlayacağı ve biteceği bakımından önemlidir. 1 Eylül’de adli yıl başlar. Adli tatil tarihleri, her yıl aynı tarihtedir.  Adli tatilde kural olarak hukuki süreler durur ve duruşmalar bu dönemde görülmez. Acele işler istisnadır.

Adli tatilde, tüm yargı mensuplarının doğal hakim ilkesi gereği 1 yıl boyunca kesintisiz çalışmalarından dolayı dinlenmeleri için tabi oldukları kanunlar kapsamında belirlenen süreler içinde toplu izin kullanımı olarak tanımlanabilir. Adli tatilde bir takım yargı işleri devam ederken, bir takım yargı işleri ise duraklar. Mahkemeler bu dönemde adli tatil sebebiyle kanunda belirtilen işler haricindeki işlemleri yapmazlar. Adli tatil, yargı teşkilatının çalışmalarına ara vermesidir. Adli tatilde kural olarak yargısal faaliyetler görülmez, bu faaliyetlere ara verilir. Ancak bu durumun bazı istisnaları bulunmaktadır.

Adli tatilin ne zaman başlayacağı, mahkemelerde davaları süren veya dava açacak olan kişilerin yaz ayı gelmesiyle akıllarına gelen en önemli sorulardan biridir. Her yıl aynı tarihlerde başlayan adli tatil, yaz aylarına girilmesi nedeniyle merakla araştırılmaya devam ediyor. Peki, adli tatil ne zaman başlıyor? İşte 2024 yılı adli tatil tarihleri.

Adli Tatil Ne Zaman 2024

Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soruların başında “Adli Tatil Ne Zaman” sorusu gelmektedir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtildiği üzere Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuz bir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar. Yani her yıl olduğu gibi bu sene de 20 Temmuz 2024 tarihi ile 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında mahkemeler adli tatile girecektir. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacaktır. Yani “Adli Tatil Ne Zaman Bitecek” sorusunun yanıtı 1 Eylül 2024 tarihidir. Her yıl 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta biten adli tatil 41 gündür. Adli tatilde süreler kesilir ve ancak bir buçuk ay sonra devam eder. Bu dönemde Kanun’da belirtilenler hariç mahkemeler olmaz, duruşmalar görülmez ve işler yapılmaz. CMK’da adli tatile tabi olmaz.

 • Hukuk mahkemeleri Adli Tatil Ne Zaman Başlar?

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

MADDE 103

(1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.

h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler

(2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

(3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır

(4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

MADDE 104

(1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

 • Ceza Mahkemeleri Adli Tatil Ne Zaman Başlar?

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 

Adli tatil

MADDE 331

 1. Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.
 2. Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.
 3. Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.
 4. Adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.
 • İdari Yargı (Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemeleri Adli Tatil Ne Zaman Başlar?

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

Sürelerle İlgili Genel Esaslar

Madde 8

Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır.

Madde 61

 1. Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine devam ederler.
 2. Ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, her bölge idare mahkemesi merkezinde idare ve vergi mahkemesi başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek üç hakimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Nöbetçi kalanlardan en kıdemli başkan, yoksa en kıdemli üye nöbetçi mahkemenin başkanlığını yapar.
 3. (DEĞİŞİK BENT: 10/06/1994 – 4001/27 md.) Çalışmaya ara vermeden yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların yıllık izin hakları saklıdır.

Nöbetçi mahkemenin görevleri

Madde 62

Nöbetçi mahkeme çalışmaya ara verme süresi içinde aşağıda yazılı işleri görür:

a) Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler,

b) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.

adli tatil ne zaman
adli tatil ne zaman

Adli Tatilde Dava Açılır Mı? Duruşma Açılır Mı?

Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?” sorusundan sonra en çok sorulan sorulardan biri de “Adli tatilde dava açılır mı?” dır. Halk arasında adli tatilde dava açılamayacağına dair bir bilgi varsa da bu bilgi de gerçeği yansıtmamaktadır. Adli tatilde yeni davalar açılmasına engel yoktur. Yani adli tatilde yeni dava açabilirsiniz. Davaya dair işlemleri yapabilirsiniz. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda sayılan iş ve işlemlerle sınırlı olmak kaydıyla adli tatilde duruşma da yapılabilmektedir.

Adli Tatilde Zamanaşımı Süreleri İşlemez mi?

Adli tatilde öngörülen sürelerin uzaması usul hukukuna ilişkin olup diğer kanunlarda öngörülen zamanaşımı ve diğer sürelerin adli tatile denk gelmesi halinde sürelerin uzaması söz konusu değildir. Bu nedenle adli tatil dönemine denk gelen zamanaşımı sürelerine dikkat edilerek davanın açılması önem arz etmektedir.

Adli Tatilde Yapılan Tebligatlar Geçerli midir?

Adli tatilde, süreler işlemese de dilekçe verme, istinafa ve temyize başvurma işlemleri yapılabileceği gibi tebliğ işlemleri de yapılabilir. Adli tatil döneminde tebliğ yapılması halinde geçerli bir tebligatın sonuçlarını doğurur. Tebliğ işlemi sonrasında karşı taraf için süreler işlemeye başlamaz. Kanunlarda belirtildiği üzere bu süreler tatilin bitimini takiben 1 hafta, yedi gün ve üç gün olarak öngörülen süreler doğrultusunda uzamış olur.

Adli Tatilde Süreler

Adli tatilde yargısal faaliyetlere ilişkin sürelerin işlemesiyle ilgili Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 104. Maddesinde düzenlenme yapılmıştır. Madde metnine göre, adli tatile tabi olan dava ve işlerde, kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır. Bu kapsamda adli tatile tabi olan işlerde kanunun tayin ettiği sürelerin bitimi adli tatile (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlamışsa bu süre; Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca 1 hafta, İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca 7 gün, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca 3 gün uzamış sayılmaktadır.

Ceza yargılamasında ise adli tatilde sürelere ilişkin farklı bir düzenleme mevcuttur. Bu düzenlemeye göre, Adli tatile rastlayan süreler işlemez ve bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır. İdari yargıda ise hukuk yargısı ile aynı şekilde bir durum söz konusu olup kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler tatilin bitimini takiben yedi günlük uzama süresi söz konusu olur. İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda öngörülen tüm süreler için geçerlidir.

Adli Tatilde Devam Eden Davalar

Adli tatil; Hukuk Muhakemeleri Kanunu 102. madde düzenlendiği üzere 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta sona eren 41 günlük zaman dilimine denir. Bu süre içerisinde mahkemeler yapmakla yükümlü ve yetkili oldukları yargılama faaliyetini kural olarak yerine getirmemektedirler. Bu süre içerisinde yargılama faaliyetlerinin kural olarak durması olgusu “adli tatil” kavramıyla isimlendirilir. Aynı anlamı ifade etmek üzere mevzuatta “ara verme” ve “çalışmaya ara verme “ gibi ifadelerin kullanılmasına da rastlanmaktadır. Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. İşte o davalar;

 • İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,
 • Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işleri,
 • Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,
 • Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.
 • Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,
 • İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,
 • Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,
 • Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,
 • Çekişmesiz yargı işleri.
 • Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler,
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 331. Maddesine göre de tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.
 • 2571 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 62. Maddesine göre,

a) Yürütmenin durdurulmasına ve delillerin tespitine ait işler,

b) Kanunen belli süre içinde karara bağlanması gereken işler.”

Kanunda sayılan bu hallerde, adli tatil yargılama sürecine engel olmaz. Adli tatilde görülecek dava ve işler kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır. Bu sayılan dava ve işler dışında kalan hukuki işler adli tatilde görülmez. Madde metni dışında kalan dava ve işlerle ilgili verilen dilekçelerin alınması, karar verilmesi, tebligat işlemleri ve dosyanın istinaf veya temyiz mercilerine gönderilmesi işlemleri yapılır.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık