Memur Hukuku

Vazife Malulü Nedir? Vazife Malullüğü Şartları Nelerdir?

Vazife Malullüğü 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanun kişilerin sosyal güvenlik haklarını koruma altına almıştır. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanun kapsamında kişilerin vazifelerini yapamayacak ölçüde bedensel zarara veya tedavisi imkansız hastalıklara maruz kalanları malul saymış; bu maluliyet, yasada sınırlı sayıda (numerus clausus) sayılan belli hal ve nedenler meydana geldiği kanıtlandığı takdirde, kendilerini vazife malulü olarak emeklilik işlemi uygulanacaktır. Maluliyetleri vazife malullüğü kapsamında olmayanlar ise, adi malûl olarak kanunda düzenlenmiştir.

Vazife malulu; sigortalıların vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden veya kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken ya da idarelerince sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında veya işyerinde meydana gelen kazadan doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malulü denir.

Bu kapsamdakilerin malullükleri;

  • Vazifelerini yaptıkları sırada,
  • Vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu idaresine ait başka işleri yaparken bu işlerden,
  • Kurumlarının menfaatini korumak maksadıyla bir iş yaparken,
  • İdare tarafından sağlanan bir taşıtla işe gelişi ve işten dönüşü sırasında,
  • İşyerinde meydana gelen kazadan

doğmuş olursa, buna vazife malullüğü ve bunlara uğrayanlara da vazife malulü denilir.

Vazife malulü olabilmek için kanunda sayılan olumlu şartlar bulunması ile birlikte olumsuz şartlarında bulunmaması gereklidir. Kanun koyucu burada vazife malulü sayılabilmek için gerekli olumlu şartları taşıyan kişilerin aynı zamanda olumsuz şartları taşıması durumunda yani vazife malullüğünün ortaya çıkmasında etken olmamasını istediği bazı hal ve sebeplerden kaynaklanmışsa, o kimsenin vazife malullüğü hakkında adi malullük hükümleri uygulanacaktır.

Vazife malulu sorgulama e-devlet üzerinden Sgk sekmesinden yapılmaktadır. Buradan yapılacak sorgulamada Sgk vazife malullüğü tespit kurulu tarafından verilen karar görülecektir. Vazife malulü hakları 2018 yılında adi malul emeklilerine göre daha fazladır. Sebebi arzı ise adi malule göre daha fazla bedeni kayıp yaşamasıdır.

Vazife Malullüğü Olumlu Şartları

Bu kanun kapsamında vazife malulü olmak isteyen kişilerin öncelikle sigortalı olması gerekmektedir.Yaşanan kazanın kişinin mesai saatleri içerisinde gerçekleşmiş olması gerekmektedir.Son olarak meydana gelen kazanın görevini ifası sırasında gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Vazife Malullüğü Olumsuz Şartları

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 48. maddesinde sayılan bu olumsuz şartlar;

a) Keyif verici içki ve her çeşit maddeler kullanmaktan

b) Kanun, tüzük ve emir dışında hareket etmiş olmaktan;

c)Yasak fiilleri yapmaktan;

d) İntihara teşebbüsten;

e) Her ne suretle olursa olsun kendisine veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar yapmak maksadından bulunmaktır.

Bu olumsuz şartlardan biri varsa vazife malullüğü hususunda tüm olumlu şartlar taşınsa dahi adi malul olarak işlem görecektir.

Vazife Malullüğü İçin Nereye Başvurulur?

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa  tabi kişilerin vazife malulü sayılabilmesi için;

– Aktif olarak çalışan sigortalılar bağlı bulundukları kurumlara,

– İşinden ayrılanlar ise Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvuruda bulunmalıdır.

Vazife Malullüğü İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Kuruma yapılacak başvuruda; kütük kayıt defteri fotokopisi, Olay yeri tutanağı,  kaza bilgileri, idari tahkikat raporları, çalıştığına dair belgeler, olay yeri krokisi, ilk müdahale, hava değişimi raporları, terhis belgesi, ölüm varsa ölüm veya otopsi raporu, sakatlanma halinde ise kesin işlemli rapor aslı verilmelidir.

Yukarıdaki sayılan belgeler genel mahiyette olup ölüm ya da sakatlanma olayının niteliğine  göre vazife malullüğünün tespiti amacıyla farklı belgeler de istenilebilmektedir.

Vazife Malullüğü İçin Ne Zaman Başvuru Yapılmalıdır?

Son olarak yapılacak başvuru yazılı olarak, olayın gerçekleştiği tarihten itibaren bir (1) yıl içerisinde yapılması gereklidir.Bu süre erler için 1.5 yıldır. Zira erlerin özel durumuyla birlikte maddi gelirleri göz önünde bulundurularak haklı bir gerekçeyle süre 6 ay uzatılmıştır.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

Başa dön tuşu