0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçme Şartları

11sozlesmeli personelin kadroya gecme sartlari

Sözleşmeli personelin kadroya geçme şartları nelerdir sorusu tarafımıza sıklıkla sorulmaktadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4-B maddesi temel dayanak haline getirilerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsü yeniden belirlendi. Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süresi olacak. 3 yıl sözleşmeli şekilde çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçme şartlarını taşıması durumunda kadroya geçirilecektir.

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi ilk olarak 04/06/2011 tarihli ve 27954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 632 sayılı KHK ile kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar memur kadrolarına atanması ile gerçekleşmiştir.

Tarafımıza sıklıkla sorulan; 4B sözleşmeli çalışanlara kadro verilecek mi, ne zaman verilecek? Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, 4B sözleşmeli personel kimdir, 4B maaşları 2022 ne kadar? 4A – 4B sözleşmeli personele kadro var mı? 23 Aralık sözleşmeliye kadro düzenlemesinde son haberler, son gelişmeler neler? İşte konuya ilişkin en son durum makalemizde.

sozlesmeli personelin kadroya gecme sartlari nelerdir
sozlesmeli personelin kadroya gecme sartlari nelerdir

Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçme Şartları

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi için Devlet Memurlar Kanununda değişiklik yapılacaktır. Bu süreden sonra tüm sözleşmeli personel gerekli şartları taşıması durumunda kadroya geçirilecektir. Bu şartlar;

  • Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek.
  • Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edecekler.

Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise, süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecek. Sözleşmeli personelin kadroya geçmek istemesi durumunda personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacak. Kadroya geçen personel kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacak. Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenler sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilecek.

Sözleşmeli memurlara kadro verilmesine ilişkin düzenleme sözleşmeli çalışan yaklaşık 600 bin kişi tarafından merak ediliyor. Sözleşmeliye kadro düzenlemesi için detaylar açıklanmaya başlandı. 4B sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

sozlesmeli personelin kadroya gecmesi
sozlesmeli personelin kadroya gecmesi

Sözleşmeliye Kadro Kimleri Kapsıyor? 

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi durumunda “Mahalli idareler dahil sözleşmeli personelin kadroya geçişlerinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir.”

Sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; kısmi zamanlı ve proje bazlı çalışanlar, yabancı uyruklular, askeri personel, akademik personel, KİT personeli, sanatçılar, meclis danışmanları, Sağlık Bakanlığı yöneticileri ile personelinin tamamı sözleşmeli olan kurumlarda çalışanlar kadroya geçiş kapsamı dışında kalacaktır. 4B kadrolarında yer alan ancak sözleşmeli statüde bulunan memurlar 4A kadrolarına geçmesi ile sosyal ve mali haklarında da değişiklik olacak ve artacaktır.

Sözleşmeli personel çalıştırılması ilişkin esasların yer aldığı mevzuata göre, düzenlemeyle halihazırda görevde bulunan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dahil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personel süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilecek.

Sıkça Sorulan Sorular

Sözleşmeli personelin kadroya geçme şartları; 3 yıl sözleşmeli statüsünde çalışmış olma ve 1 yıl da aday memurluk süresini tamamlamaktır.

Sözleşmeli personelin kadroya geçmesi kanun çıktıktan sonra yapılacak başvurulacak ile olacaktır. İsteyen sözleşmeli personel şartları taşıyorsa kadroya geçecektir.Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.

Yorum Yazın