Tazminat Hukuku

Noterden İhtarname

İhtar kelime anlamı olarak uyarma anlamına gelmektedir. Noterlik Kanunu Yönetmeliği’nin 98. Maddesi ihtarnameyi, “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemler” şeklinde tanımlamıştır. İhtarname faks, mail vb yollarla gönderilebileceği gibi kimi zaman zorunlu bir yol olan ya da ispatı diğer yollara nazaran daha kolay olan noter aracılığıyla da yollanabilir.  Noterden ihtarname bu bakımdan önem arz etmektedir.

Noter aracılığıyla gönderilen ihtarnamenin geçerli olabilmesi için eksiksiz yazılması gerekmektedir. İhtarnamede bulunması gerekenler; istemde bulunan ve diğer tarafın ad ve soyadları ile açık adreslerini, ihtar konusunu, istemde bulunanın imzasını, varsa eklenecekler evraklar, tebliğ şerhi, noterin imzası, mührü ve tarihtir. İhtarnameyi kişi kendi yazabileceği gibi avukatına da yazdırabilir ancak bu noktada ihtarnamenin eksiksiz bir şekilde düzenlenmesi ya da ileride olası bir dava sürecinde problem yaşamamak adına uzman bir avukatın ihtarnameyi düzenlemesi, istemde bulunan tarafın hak kaybı yaşamaması adına daha güvenilir olacaktır.

Noterden İhtar Çekme Ücreti 2020

İhtarname gönderme ücreti ihtarnamenin sayfa sayısına, eklerine göre belirlenecektir. Bu noktada istemin en kısa, öz ve net bir şekilde maddi ve yasal gerekçelere yer verilerek yazılması ücret konusunda avantaj sağlayacaktır. Bu noktada noterden ihtarname çekme ücreti 2020 yılı için ortalama  155,00 – 1.000,00 TL arasında değişmektedir.

Fakat sayfa sayısı arttıkça bu miktar artmaktadır. Her yıl bu ücret yeniden belirlenir. Buna dikkat etmekte fayda var

Noter İhtarname Kaç Günde Ulaşır?

Noter aracılığıyla yollanan ihtarname ortalama 1-15 gün arasında ulaşır ancak duruma göre bu süre değişiklik gösterebilir. Noter aracılığıyla ihtarname çektiğinizde noterden mutlaka gönderi takip numarasını almalısınız. Böylece gönderi takip numarasıyla ihtarnamenin gönderi durumunu öğrenebilirsiniz.

Nitekim noterden gönderilen ihtarname PTT vasıtasıyla gönderilir. PTT memurunun tebliğat yapmasında usul aynı burada da geçerlidir.

Noterden İhtarname Çektikten Sonra Ne Yapılmalı?

İhtarnamedeki beyanlar ilerideki olası bir dava sürecinde bağlayıcıdır. Bazı durumlarda ihtarnamenin çekilmesi şarttır. Bu noktada tebliğ şerhini içermeyen bir ihtarnamenin geçerliliği olmayacaktır. Bu sebeple noter kanalı ile ihtarname çektirdikten sonra, karşı tarafa tebliğ edilip edilmediğini noterinizden mutlaka teyit etmeli, edildiği takdirde tebliğ şerhini mutlaka almalısınız.

Özellikle para alacağında noterden çekilen ihtarname temerrüde düşürme bakımından önem arz etmektedir. Aynı şekilde noter vasıtasıyla çekilen ihtardan sonra faiz başlar. Bu sebeple noter ihtarname çekmek hukuki olarak önemlidir. Avukat vasıtaysıyla hukuki yardım alınmalıdır.

Noterden ihtarname örnekleri sitemizden bulabilirsiniz. Aynı şekilde noterden ihtar çekme örneği sitemiz makaleler bölümünde mevcuttur.

Başa dön tuşu