İdari Yargılama Usulü Kanunu 40. Madde (İYUK)

İdari Yargılama Usulü Kanunu 40. Madde (İYUK)

idari yargilama usulu kanunu 40 madde

İdari Yargılama Usulü Kanunu 40. Madde

Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince İncelenmesi

  1. Bölge idare mahkemesi bağlantılı dava dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceler ve kararını verir. Bölge idare mahkemesince verilen karar, bağlantının bulunduğu yolunda ise, yetkili mahkeme kararda belirtilmek suretiyle dosyalar yetkili mahkemeye gönderilir. Durum ayrıca diğer mahkemeye de duyurulur. Yetkili kılınan mahkeme durumu ilgililere bildirir.
  2. Bölge idare mahkemesince verilen karar bağlantı olmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili mahkemelere geri gönderilir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu 40. Madde Açıklaması

Bölge idare mahkemesi, bağlantılı dosyaları, Danıştay’da olduğu gibi, öncelikle ve ivedilikle inceleyerek, bağlantının varlığı konusunda karar verir. Verilen karar, bağlantının bulunduğu yolunda ise, bölge idare mahkemesi, ayrıca, yetkili mahkemeyi kararında gösterir ve dava dosyalarını bu mahkemeye göndererek, durumu diğer mahkemeye bildirir. Taraflar ise, durumdan, yetkili kılınan mahkemece, bir yazı ile haberdar edilir. Bölge idare mahkemesinin kararı, bağlantı bulunmadığı yolunda ise, dava dosyaları, ilgili mahkemelere geri gönderilir.


  • İlgili Makale: 
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Tam Metin: 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 40. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/
idari yargilama usulu kanunu 40 madde iyuk
idari yargilama usulu kanunu 40 madde iyuk

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık