0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

İdari Yargılama Usulü Kanunu 40. Madde (İYUK)

11idari yargilama usulu kanunu 40 madde

İdari Yargılama Usulü Kanunu 40. Madde

Bağlantının Bölge İdare Mahkemesince İncelenmesi

  1. Bölge idare mahkemesi bağlantılı dava dosyalarını öncelikle ve ivedilikle inceler ve kararını verir. Bölge idare mahkemesince verilen karar, bağlantının bulunduğu yolunda ise, yetkili mahkeme kararda belirtilmek suretiyle dosyalar yetkili mahkemeye gönderilir. Durum ayrıca diğer mahkemeye de duyurulur. Yetkili kılınan mahkeme durumu ilgililere bildirir.
  2. Bölge idare mahkemesince verilen karar bağlantı olmadığı yolunda ise, dosyalar ilgili mahkemelere geri gönderilir.

İdari Yargılama Usulü Kanunu 40. Madde Açıklaması

Bölge idare mahkemesi, bağlantılı dosyaları, Danıştay’da olduğu gibi, öncelikle ve ivedilikle inceleyerek, bağlantının varlığı konusunda karar verir. Verilen karar, bağlantının bulunduğu yolunda ise, bölge idare mahkemesi, ayrıca, yetkili mahkemeyi kararında gösterir ve dava dosyalarını bu mahkemeye göndererek, durumu diğer mahkemeye bildirir. Taraflar ise, durumdan, yetkili kılınan mahkemece, bir yazı ile haberdar edilir. Bölge idare mahkemesinin kararı, bağlantı bulunmadığı yolunda ise, dava dosyaları, ilgili mahkemelere geri gönderilir.


  • İlgili Makale: 
  • 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) Tam Metin: 

İdari Yargılama Usulü Kanunu 40. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

idari yargilama usulu kanunu 40 madde iyuk
idari yargilama usulu kanunu 40 madde iyuk

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın