Devlet Memurları Kanunu 46-47. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 46-47. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 46 47 madde

Devlet Memurları Kanunu 46. Madde

Atama Yapılacak Boş Kadroların Bildirilmesi

Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları (Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı hariç), personel atamasına lüzum gördükleri boş kadroların sayılarını, sınıf ve derecelerini belirterek Devlet Personel Başkanlığına bildirirler.

Devlet Memurları Kanunu 46. Madde Açıklaması

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve bu KHK’nin uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri çerçeve sinde kadroların teknik olarak incelenmesinde, kadroların sınıf ve derece değişikliklerinde, kadrolara ilişkin Bakanlar Kurulu Karar Taslaklarının hazırlanmasında sekretarya görevi Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Devlet Personel Başkanlığı bu görevini ilgili kamu kurum ve kuruluşla ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirir. Askeri kurumlar hariç 190 sayılı KHK kapsamındaki kurum veya kuruluşlar ta rafından gönderilen kadroların teknik olarak incelenmesi ve uygulamaya yön verilmesi hususunda bu Başkanlık görevli ve yetkili kılınmıştır. Ayrıca mahalli idarelerin kadrolarına ilişkin işlemler norm kadro usul ve esasları çerçevesinde mahallince yürütülecek, bunların uygulamadaki sorunlarına çözüm önerileri de İçişleri Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı tarafın dan sağlanacaktır. Kadroların merkezi olarak da arşivlenmesi Devlet Personel Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Kamu personelinin bilgilerinin tutulması hususunda teşkilat ve personel bilgilerine ilişkin her türlü bilgiyi başkanlık kamu kurum ve kuruluşlarından talep eder, kurumlarda Devlet Personel Başkanlığının bu husustaki talep ettiği bilgileri vermekle yükümlüdür.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

devlet memurları kanunu 46 47 madde dmk
devlet memurları kanunu 46 47 madde dmk

Devlet Memurları Kanunu 47. Madde

Duyurma

Devlet Personel Başkanlığı atama yapılacak boş kadroların sınıf ve derecelerini, kadroların bulundukları kurum ve yerlerini, kadrolara alınacak personel sayılarını, alınacak personelin genel ve özel şartlarını, en son başvurma tarihini, başvurulacak mercileri, sınav yerlerini ve zamanlarını ve gerek görülen diğer bilgileri başvurma süresinin bitiminden en az 15 gün önce Resmi Gazete, radyo, televizyon ve ülke çapında tirajı yüksek gazetelerden asgari biri ve uygun görülecek diğer araçlar ile duyurur. Sınavsız atama yapılacak yerlere kadro adedinden fazla istekli bulunduğu takdirde açılacak sınavın gün ve yeri yukarıdaki şartlara uygun olarak ayrıca duyurulur.

Devlet Memurları Kanunu 47. Madde Açıklaması

Bilindiği üzere 1999 Yılından itibaren memur atamaları ve ilanları merkezi olarak yapılmaktadır. Bu çerçevede; “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” ile belirlenen usul ve esaslar ile ÖSYM ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı için hazırlanan Sınav Kılavuzundaki usul ve esaslara uyularak sınav ilanları yapılmaktadır. Memur alımları şeffaflık ve aleniyet ilkeleri esas alınarak herkesin duyacağı şekilde ilan edilir.

Devlet Memurları Kanunu 46. ve 47. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık