0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Devlet Memurları Kanunu 27. Madde (DMK)

11devlet memurları kanunu 27 madde

Devlet Memurları Kanunu 27. Madde (DMK)

Grev Yasağı

Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolda propaganda yapmaları yasaktır. Devlet memurları, herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamaz, grevi destekleyemez veya teşvik edemezler.

Devlet Memurları Kanunu 27. Madde Açıklaması

Bu madde grev yasağı hakkındadır ve kamu hizmetlerinin aksamamasını sağlamak için konmuştur. Maddenin birinci fıkrasında, Devlet memurlarının greve karar vermeleri, grev tertiplemeleri, ilan etmeleri, bu yolla propaganda yapmaları yasaklanmıştır. İkinci fıkrasında, Devlet memurlarının herhangi bir greve veya grev teşebbüsüne katılamayacakları, grevi destekleyemeyecekleri ve teşvik edemeyecekleri açıkça belirtilmiştir.

Anayasanın 54.maddesi, grev hakkını işçilere tanımakta ve çalışanların ayrı bir kategorisini teşkil eden Devlet memurları için böyle bir haktan hiç bahsetmemektedir. Ancak 53.maddeye 23.7.1995 tarihli ve 4121 sayılı Yasayla eklenen hüküm de, yasanın cevaz vermesi üzerine kurulacak memur sendikalarının 54.madde hükümlerine ve 53.maddenin birinci ve ikinci fıkralarına tâbi olmayacakları açıkça belirtilmiştir. Böylece memur sendikalarının ve memurların grev hakları ile toplu iş sözleşmesi haklarının bulunmadığı Anayasa tarafından da hüküm altına alınmış ve bu konudaki tartışmalara son vermiştir.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 
devlet memurları kanunu 27 madde dmk
devlet memurları kanunu 27 madde dmk

] }


Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.

Yorum Yazın