Boşanma Davası Masrafı 2020

Boşanma davası açmak isteyenler maddi durumlarından dolayı bazen boşanma davası açamamakta veya ertelemektedir. Bu nedenle sıklıkla tarafımıza “Boşanma davası masrafı 2020 yılında ne kadardır?” sorusunu sormaktadırlar. Boşanma davasını avukat ile açacaksanız bu maliyet farklılık gösterebilir. Zira her avukat asgari ücret tarifesinin altında olmamak şartıyla kendi emek ve bilgisine göre ücret belirler. Yani bir avukatlar 5 bin TL ücret isterken diğer avukat 100 bin TL isteyebilir. Bu tamamen avukat ile sizin kararlaştıracağınız bir durumdur.

Boşanma davası masrafı 2020 avukatınıza ödenecek ücreti ve dava açmak ve dava sürecinde ödenecek olan harçları kapsamaktadır. Türk Hukuk Sisteminde boşanma davaları aile hukukunun konularına giren dava türlerinden bir tanesidir. Boşanma davaları çekişmeli veya anlaşmalı olarak iki şekilde boşanma avukatı tarafından aile mahkemelerinde açılabilir. Bir boşanma davasının anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağı konusunda tarafların istekleri rol oynamaktadır.

Boşanma davası, kusursuz ya da daha az kusurlu eşin boşanma istemi ve talebiyle açmış olduğu davadır. Boşanma davası açabilmek için bir dilekçe ile yetkili Aile Mahkemesi’ne başvurulması gerekmektedir.

Yetkili aile mahkemesi ise, tarafların son 6 ay oturdukları aile mahkemesi ya da taraflardan birinin yerleşim yeri aile mahkemesinde açılabilir. Tarafların bulunduğu yerde aile mahkemesi yok ise, aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesinde boşanma davası açılabilir. Yetkili ve görevli mahkemeye başvurulan boşanma dilekçesinde boşanma sebepleri, varsa talepler ve deliller yer almalıdır.

Peki ya bu şekilde başlayacak boşanma sürecinin taraflara maliyeti ne olacaktır? Boşanmak isteyen çiftlerin kafasında oluşan sorulardan bazıları da 2020 boşanma davası masraflarının neler olacağı ve ne kadar tutacağıdır. Özellikle boşanma davası harç ücreti önem arz etmektedir. Zira avukat olsun olmasın bu ücret ödenir. Bu makalemizde bu konuları kapsamlı olarak inceleyeceğiz.

Boşanma Davası Açmanın Maliyeti 2020

Boşanma davası açılırken taraflardan harç ve yargılama giderleri talep edilecektir. Burada bahsedilen harç masrafı maktu bir masraf olup her yıl devlet tarafından belirlenmektedir ve sabittir. Gider avansı ise, boşanma sürecinde yargılama giderlerinin karşılanabilmesi için taraflardan talep edilmektedir.

Boşanma davası açtığınızda davanızı UYAP Vatandaş sistemi üzerinden bu adresten takip edebilirsiniz. https://vatandas.uyap.gov.tr/

Evli taraflardan herhangi birisinin boşanma davası açması için öncelikle boşanma davası dilekçesi hazırlayıp aile mahkemesine başvurması gerekecektir. Bu noktada yargılama giderleri söz konusu olacaktır. 2020 senesi için yayınlanan 2020 Yılı Yargı Harçları Tarifesine göre Aile Mahkemelerine başvurma harcı 54,40 TL’dir. Bunun dışında posta ve tebligat giderler için ise 190 TL ücret belirlenmiştir. Bu maktu ve sabit olan başvurma harcına ek olarak, tanık sayısına, bilirkişi delili talebinde bulunulup bulunulmamasına, vekil ile temsil edilip edilmemesine göre yargılama giderleri değişkenlik gösterecektir. Başvurma harcı dışında yargılama gideri olarak tebligat gideri, vekalet suret harcı, bilirkişi ücreti, keşif gideri, tanık gideri, diğer iş ve işlemler yer almaktadır.  Davanın seyrine göre ve tarafların taleplerine göre; tanık dinletilmesi, keşif yapılması ya da bilirkişi incelemesine göre ekstra yargılama giderlerinin de ödenmesi istenebilir.

Boşanma davası açma ücreti üstte sayılan kalemlerin hepsinin toplanması ile çıkan rakamdır. Bütün bu masraf kalemlerinin toplanması sonucunda yapılan bir hesap ile çekişmeli bir boşanma davası açmanın maliyeti 2020 senesi için ortalama olarak 400 TL-800 TL’dir.

Boşanma Davası Açmak İstiyorum ama Param Yok Diyorsanız

Eğer tarafların yargılama giderleri ve harcı ödeyebilecek maddi durumları yok ise, belirtmek gerekir ki bu durumda taraflar barodan adli yardıma başvurabilirler. Adli yardım talebinde bulunabilmek için başvuru dilekçesinde bu hususa ilişkin bir talepte bulunmaları gerekmek ve tarafların ekonomik durumlarının olmadığına ilişkin evrak sunulmalıdır. Bu belge, muhtardan alınabilecek bir fakirlik kağıdı, tarafların çalışmadığını gösteren ekonomik araştırma niteliğindeki bir belge ya da üzerine gayrimenkul olmadığını gösteren bir belge olabilecektir. Bu hususa karar verecek mahkeme ise, boşanma davasının açıldığı yer olan Aile Mahkemesi’dir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti

Anlaşmalı boşanma davaları genel olarak tarafların boşanmanın sonucu ortaya çıkan hukuki konularda; nafaka, velayet, mal paylaşımı vb., uzlaşılarak  aralarında hazırlanan  bir protokol ile boşanma davası açmaları ile gerçekleşir. Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşmesi için gereken şartları sitemizdeki Tek Celsede Boşanma makalemizde bulabilirsiniz. Anlaşmalı Boşanma davalarında taraflar boşanma sonrası ortaya çıkabilecek olası hukuki sonuçlar üzerinde uzlaştıkları için genellikle tek celsede sonuçlanır.

Bu noktada tanık, bilirkişi gibi mahkemenin yaptığı ekstra giderler olmadığı için çekişmeli boşanma davalarına nispeten daha az masraflı olmaktadır. Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti 2020 için önemli olan bir diğer husus ise avukata verilecek ücrettir. Bu noktada Anlaşmalı Boşanma Avukat Ücreti belirlenmesinde avukatın emeği, işin niteliği, anlaşmanın zorluğu gibi hususlar belirleyici olmaktadır. Her yıl baroların kendilerinin belirlediği asgari ücret tarifesi vardır. Anlaşmalı Boşanma Davası Avukat Ücreti 2020 yılı için Ankara Barosu tarafından en az 8.830,00 TL olarak belirlenmiştir. Fakat söz konusu miktar yukarıda da izah edildiği üzere işin niteliğine, avukatın emeğine göre değişebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti

Çekişmeli boşanma davaları, tarafların boşanmanın hukuki sonuçlarında nafaka, mal paylaşımı, velayet gibi hususlarda anlaşamadıklarında veyahut eşlerden birinin boşanmayı istemediği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Çekişmeli boşanma süreci anlaşmalı boşanmaya göre daha uzun süren ve zahmetli bir süreç olmakla beraber yargılamada tanıklar, deliller gibi birçok olgu ortaya çıktığından Çekişmeli Boşanma Davası Ücreti de Anlaşmalı Boşanma Davası Ücretine göre daha yüksek olmaktadır.

Örnek vermek gerekirse her bir tanık için mahkeme 25 TL ücret talep edecektir ki bununla birlikte boşana davası sürecinde karşı tarafın kusurluluğunu kanıtlamak adına kullanılan deliller için delil avansı istenebilecektir. Dolayısıyla çekişmeli boşanma davalarında ortalama 1000 TL masraf çıkabilmektedir. Çekişmeli Boşanma Davası Avukat Ücreti 2020 yılı için Ankara Barosu tarafından en az 13.910,00 TL’ den az olmamak üzere maddi manevi tazminat talepleri ve nafaka taleplerinin varlığı halinde avukat ücreti olarak verilen miktar dava değerinin %15 ‘i olacağı   şeklinde belirlenmiştir.

Son olarak boşanma davasında karşı vekalet ücreti çıkmaktadır. Bu rakam asgari ücret tarifesine göre belirlenir. Bu rakam 2020 yılında 3.400,00 TL’dir. Bu rakamı davayı kaybeden taraf kazanan tarafın avukatına öder. Boşanma Davası Masrafı 2020 içerisine karşı vekalet ücretini de eklemekte fayda vardır.