balikesir idare mahkemesi telefon ve adres bilgileri

Balıkesir İdare Mahkemesi Nerededir?

Balıkesir’de 2 farklı İdare Mahkemesi vardır. Balıkesir İdare Mahkemesi, Eski Kuyumcular Hükümet Caddesi 10010 Balıkesir Merkez/Balıkesir adresinde bulunmaktadır. İdari dava açmak için belirtilen adresteki Balıkesir İdare Mahkemelerine gidilerek dava dilekçesi teslim edilmelidir.

İdari hukuku avukatı ile dava açabilirsiniz. Zira hukuki süreçler karışık ve usul kurallarıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Bu nedenle profesyonel destek alınmasında fayda vardır.

balikesir idare mahkemesi adresi

  • Balıkesir 1. İdare Mahkemesi Nerededir?

Balıkesir 1. İdare Mahkemesinde bulunan dosyanızın takibini gerçekleştirmek, dosyanızı incelemek için gitmeniz gereken Balıkesir 1. İdare Mahkemesi: Eski Kuyumcular, Hükümet Caddesi 10010 Balıkesir Merkez/Balıkesir adresinde bulunmaktadır.

  • Balıkesir 2. İdare Mahkemesi Nerededir?

Balıkesir 2. İdare Mahkemesinde bulunan dosyanızın takibini gerçekleştirmek, dosyanızı incelemek için gitmeniz gereken Balıkesir 2. İdare Mahkemesi: Eski Kuyumcular, Hükümet Caddesi 10010 Balıkesir Merkez/Balıkesir adresinde bulunmaktadır.

Balıkesir İdare Mahkemesi İletişim için Telefon Bilgileri Nelerdir?

Balıkesir İdare Mahkemesinde var olan bir davanız mevcut ise ve bu dosya ile ilgili bilgi almak istiyorsanız Balıkesir İdare Mahkemeleri’ne gidebileceğiniz gibi telefonla da erişim sağlayabilirsiniz. Bu noktada Balıkesir İdare Mahkemelerinin iletişim numaraları aşağıda belirtilmiştir.

  • Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nin Telefon Numarası Nedir?

Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’ne yukarıda belirtilen adresine gitmek yerine telefon ile ulaşmak istiyorsanız bu durumda, Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nin telefon numarası: 0 (266) 241 81 44 şeklindedir.

  • Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’nin Telefon Numarası Nedir?

 Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’ne yukarıda belirtilen adresine gitmek yerine telefon ile ulaşmak istiyorsanız bu durumda, Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’nin telefon numarası: 0 (266) 241 81 44 şeklindedir.

Balıkesir İdare Mahkemesi Nedir?

İdare Mahkemeleri görev ve yetkileri İdari Yargılama Usulü Kanunu ile belirlenmiş ve kamu hukukuna dair davaların yürütüldüğü mahkemelerdir. Balıkesir İdare Mahkemesi nedir sorusunun yanıtı ise İYUK m.33 uyarınca belirlenmiş genel yetki kuralına istinaden; idari işlemin tesis edilmiş olduğu idari merciin Balıkesir’de bulunması durumunda yetkili idare mahkemesidir. Balıkesir İdare Mahkemesi Hakim ve Savcılar Kurulu’nun belirlemiş olduğu yargı çevreleri gereğince İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin alanına giren bir ilk derece mahkemesi olup ilgili istinaf süreçleri için İzmir Bölge İdare Mahkemeleri’ne gidilmektedir.

Balıkesir 1. İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini http://www.izmirbim.adalet.gov.tr/sayfalar/idaremahkemesi-balikesir1.htm bu adresten öğrenebilirsiniz.

Balıkesir İdare Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Balıkesir İdare Mahkemeleri’nde, her idare mahkemesinde olduğu gibi idari işlemlerin iptaline ilişkin davalar ile idarenin eylemleri sonucu verdiği zararlar ile hizmet kusuru sonucu oluşan zararlara ilişkin tam yargı davaları görülmektedir. Özel olarak ise; Balıkesir’de bulunan Astsubay Meslek Yüksekokulu’ndan çıkarılma, ilişik kesilme, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedeniyle atanmama ya da atanma işleminin gerçekleşmesi fakat yerleştirmeye uygun görülmeme gibi idari işlemlere karşı açılacak idari davalar Balıkesir İdare Mahkemesinde hangi davalar açılır sorusunun yanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır.

İdare Mahkemelerinde görülen disiplin cezaları, memur özlük haklarına ilişkin davalar, atamaya ilişkin usul ve esaslara uyulmamasıyla ilgili iptal davaları işlemin tesis edildiği idari merci Balıkesir’de ise ya da kamu görevlisinin atamaya ilişkin işlemlerinde yeni veya eski görev yeri Balıkesir ise ve bunlardan hiçbiri mevcut olmadığı durumlarda davacının ikametgah adresi Balıkesir ise Balıkesir İdare Mahkemeleri yetkilidir.
Paylaş