Aydın İdare Mahkemesi Adres – Telefon – İletişim

Aydın İdare Mahkemesi Adres – Telefon – İletişim

aydin idare mahkemesi

Aydın İdare Mahkemesi, ilk derece mahkemesi sıfatı ile idari eylem ve idari işlemler nedeniyle zarar gören kişiler tarafından açılan idari davalara bakmaktadır. Bu kişiler, idari eylem ve idari işlemlere karşı yetkili ve görevli idare mahkemelerinde, iptal davaları ve tam yargı davaları açabilmektedir.  Aydında 2 tane idare mahkemesi vardır. Her il merkezinde yeteri kadar mahkemesi kurulması gereklidir. Fakat idare mahkemeleri her ilde bulunmaz. Belli başlı illerde idare mahkemeleri vardır. Aydın bunlardan biridir. Aydın İdare Mahkemesi adres ve telefon bilgileri:

 • Adres: Köprülü-Veysipaşa, Hükümet Bulvarı. No:67, 09100 Aydın Merkez/Aydın
 • Telefon Santral: 0256 225 62 59
 •  Faks: 0256 225 75 13

Aydın İdare Mahkemesi Adresi

Aydın’da 2 farklı İdare Mahkemesi vardır. Aydın İdare Mahkemeleri, Köprülü-Veysipaşa, Hükümet Bulvarı No:67, 09100 Aydın Merkez/AYDIN adresinde bulunmaktadır. İdare mahkemesi hakimleri/üyeleri, idare mahkemesi başkanı, yazı işleri müdürü, zabıt katipleri yahut mübaşir ile görüşülmek istenildiği, idari dava açılmak istenildiği, idari davanın akıbeti öğrenilmek istenildiği takdirde her mahkemenin açık adresini bilmek gerekmektedir. Bu nedenle, Aydın İdare Mahkemeleri’nin yerleşim planı şu şekildedir:

 • Aydın 1. İdare Mahkemesi Adresi: Aydın 1. İdare Mahkemesi idare mahkemelerinin bulunduğu binada yer almaktadır. Şöyle ki, Aydın 1. İdare Mahkemesinin açık adresi: Köprülü-Veysipaşa, Hükümet Bulvarı No:67, 09100 Aydın Merkez/AYDIN şeklindedir.
 • Aydın 2. İdare Mahkemesi Adresi: Aydın 2. İdare Mahkemesi idare mahkemelerinin bulunduğu binada yer almaktadır. Şöyle ki, Aydın 2. İdare Mahkemesinin açık adresi: Köprülü-Veysipaşa, Hükümet Bulvarı No:67, 09100 Aydın Merkez/AYDIN şeklindedir.

Aydın İdare Mahkemesi;

 • Merkez (Aydın),
 • Bozdoğan,
 • Buharkent,
 • Çine,
 • Didim,
 • Germencik,
 • İncirliova,
 • Karacasu,
 • Karpuzlu,
 • Koçarlı,
 • Köşk,
 • Kuşadası,
 • Kuyucak,
 • Nazilli,
 • Söke,
 • Sultanhisar,
 • Yenipazar ilçelerindeki idari dosyalara bakar

Yani sayılan bu 16 ilçede yaşanan İdare Mahkemesinin görev alanına giren uyuşmazlıklara Aydın İdare Mahkemesinin tarafından  bakılır. Aydın İdare Mahkemesinin hizmet binasına girişte kaldırım ve tretuarların yükseklikleri engellilerin kolay kullanabilecekleri yükseklikte olup, rampalar, binaya girişte kullanılan turnikeler engellilere kolaylık sağlayacak ve asansöre ulaşımda rahatlık sağlayacak şekilde dizayn ettirilmiştir. Engelliler için ayrıca özel otopark yeri tahsis edilmiştir. Aydın İdare Mahkemesinin binasında; vezne, ön büro, tarama merkezi, medya iletişim merkezi, baro odası, bilgi işlem şefliği ile idari işler müdürlüğü idari birim olarak hizmet vermektedir. Ayrıca hizmet binası içerisinde Vakıfbank ATM’si ve PTT şubesi bulunmaktadır.

aydin idare mahkemesi adres telefon
aydin idare mahkemesi adres telefon

Aydın İdare Mahkemesi Telefon Numarası ve İletişim

Aydın’da 2 farklı idare mahkemesi bulunmaktadır. Eğer, Aydın İdare Mahkemelerine gitmek istemez iseniz, her mahkemeye telefon ile de ulaşılabilme şansınız vardır. Aydın 1. İdare Mahkemesi iletişim bilgileri ve Aydın 2. İdare Mahkemesi iletişim bilgileri ile ilgili mahkemeye davanızın durumunu sorabilir, dosyanıza eklenen bir evrak olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Ancak, her idare mahkemesinin kendi telefonu bulunmaktadır. Bu nedenle, Aydın İdare Mahkemeleri’nin telefon numaralarını bilmek gerekir ve Aydın İdare Mahkemeleri’nin telefon bilgileri şu şekildedir:

 • Aydın 1. İdare Mahkemesi Telefon Numarası: 0256 225 62 59
 • Aydın 2. İdare Mahkemesi Telefon Numarası: 0256 225 62 59

Devlet Kurumları tarafından gerçekleştirilen işlemlere karşı açılan davalar idari davalardır. İdare Mahkemelerinde açılan idari davalarda, devlet kurumları tarafından gerçekleştirilen idari işlemlerin ve idari eylemlerin hukuka uygunluğu denetlenmektedir. İdare Mahkemeleri genel mahkemelerden farklı, belirtilen uyuşmazlıkların çözüm merkezi olan Mahkemelerdir. Mahkemelerin yetkisi çevresine HSK karar verir. HSK’nın websitesi: https://www.hsk.gov.tr/

Aydın İdare Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

İdari davalar dava çeşidi çok olan dava türlerindendir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “idari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı” başlıklı 2. Maddesinde idari dava türleri sayılmıştır. Bu hükme göre, idari davalar;

 • İdari işlemler hakkında açılan iptal davaları,
 • İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtemel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,
 • Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasından çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardan ibarettir.

İdari yargının görev alanı; idare hukuku kuralları içinde kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla, kamu gücü kullanılarak tesis edilen idari işlemler, idari eylemler ve idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle açılan davaların görüm ve çözümüyle sınırlıdır.

İdare mahkemesine açılan davalarda önincelemede şu hususlar ilk başta incelenir:

 1. Görev ve yetki: Mahkeme ilk olarak idari işlem bakımından görevli ve yetkili mahkeme olup olmadığını inceleyecektir.
 2. İdari merci tecavüzü: Mahkeme kendisine başvuru yapılmadan önce idareye hukuka aykırılığın giderilmesi için başvuru yapılıp yapılmadığını inceleyecektir.
 3. Ehliyet: Başvuru yapan kişinin idari yargıda dava takip yetkisinin olup olmadığı incelenecektir.
 4. İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olup olmadığı: Dava dilekçesine konu işlemin idari işlem olup olmadığına bakılır. İdareyi ilgilendirmeyen kişiler arası işlemler idari yargıda görülmeyecektir.
 5. Süre aşımı: İYUK’ta tanımlanan dava açma süresi içinde başvurunun yapılıp yapılmadığı incelenir.
 6. Husumet: İdari davayı açan kişinin idari işlem veya eylemden zarar gören kişi olup olmadığı incelenecektir.
 7. İYUK Madde 3’te açıkça ifade edilen dilekçelerin taşıması gereken unsurları taşıyıp taşımadığı: Son olarak birden fazla idari işleme karşı dava açılmış veya birden fazla kişi aynı dilekçede dava açmış ise dava konusu işlemler ya da kişiler arasında organik bir bağ olup olmadığı incelenecektir.
X
kadim hukuk ve danışmanlık