Askeri Ceza Kanunu 79-80. Madde

Askeri Ceza Kanunu 79-80. Madde

askeri ceza kanunu 79 madde

Askeri Ceza Kanunu 79. Madde

Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası

 1. Kendisini kasten sakatlayan veya her hangi bir suretle askerliğe yaramayacak bir hale getiren veya kendi rızasıyla bu hale getirten bir seneden beş seneye kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
 2. Fiil her nevi askeri maksatlar için çalışmak kabiliyetini mahvetmiş ise suçlu yedi seneye kadar ağır hapis ile cezalandırılır.
 3. Fiil seferberlikte yapılmışsa on seneye kadar ağır hapis, düşman karşısında yapılmışsa yapan ölüm cezasıyla cezalandırılır.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 79
askeri ceza kanunu 79

Askeri Ceza Kanunu 79. Madde Açıklaması

Askerlik yapmak anayasal ve yasal bir yükümlülüktür. Bir kimsenin bu yükümlülüğe tabi tutulabilmesi için askerlik çağına girmiş olmasının yanı sıra askerliğe elverişli bulunmasına bağlıdır. Askerliğe elverişsiz hala getirmek için başkasını sakatlayanlar da kendileri askeri yükümlülüğüne tabi olsun olmasın, bu suçun faili olabilirler. Bu nedenle maddede yazılı suç sırf askeri suç sayılmaz.

Seçimlik hareketli bir suç olup, bir kimsenin “kendisini sakatlaması” veya herhangi bir şekilde “askerliğe yaramayacak hale getirmesi” suretiyle işlenebilir. Failin, rızası ile bu eylemlerin başkasına yapılması halinde de söz konusu suç oluşur.

Netice suçudur. Suçun tamamlanması için failin, eylemi sonucu askerliğe elverişsiz hale gelmiş olması şarttır. Bu netice gerçekleşmemişse yani fail askerliğe elverişsiz hale gelmemişse teşebbüs söz konusu olur. Suçun manevi unsuru askerliğe yaramayacak hale getirme kastıdır. Dolayısıyla taksirle kendisini yaralamış veya intihar kastıyla hareket etmişse bu suç oluşmaz.

Askeri Ceza Kanunu 79. Madde Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 21.03.2013-33/30

 • Askeri Ceza Kanunu 79. Madde
 • Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası

Askeri Ceza Kanunu’nun 79.maddesinde düzenlenmiş olan suçun oluşabilmesi için failin “kendisini” askerliğe elverişsiz hale getirmek” özel kastıyla hareket etmesi gerekir. Özel kastın varlığı failin olay anındaki tepkileri, içinde bulunduğu ruh hali ile olay öncesinde askerlikten hoşnut olup olmadığı, kendisini vurduğu bölgenin özellikleri, olay sonrasındaki tavırları, dikkate alınarak belirlenir.


Askeri Yargıtay 4.Dairesi: 21.04.2015-326/337

 • Askeri Ceza Kanunu 79. Madde
 • Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası

Askeri Ceza Kanunu’nun 79.maddesşnde düzenlenen “kendini askerliğe yaramayacak hale getirmek” suçunun oluşması için, suçun maddi unsurunun yanında manevi unsuru oluşturan fiilin “kendisini askerliğe yaramayacak hale getirmek/getirtmek” özel kastıyla hareket etmesi ve bunun ortaya konulması gerekir.


Askeri Yargıtay 2.Daire: 14.01.2015-38/37

 • Askeri Ceza Kanunu 79. Madde
 • Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası

Sanığın elini yaraladığında kullandığı taşların, kendisini kısmen veya tamamen askerliğe yaramayacak sonucunu doğurabilecek bir yaralama meydana getirmeye elverişli olup olmadığının araştırılması gerekir.


Askeri Yargıtay 4.Daire: 22.04.2014-44035

 • Askeri Ceza Kanunu 79. Madde
 • Kendini Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası

Sanığın nöbet saati geldiğinde kendi nöbet yerine gitmeyerek 420 metre kadar uzakta bulunan ve arkadaşı Bkm.Er. A.’nın görevli olduğu gözetleme kulesi nöbet yerine gittiği, bir müddet sonra 5.20 metre yükseklikteki gözetleme kulesine çıktığı, nöbet kulesinden bir şekilde düştüğü, bu düşme sonucunda askerliğe elverişsiz hale gelmediği sanığın bilerek veya isteyerek atladığı yolunda delil bulunmaması karşısında; verilen beraat kararının onanması gerekmiştir.


askeri ceza kanunu 80
askeri ceza kanunu 80

Askeri Ceza Kanunu 80. Madde

Başkasını Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası

79. maddede yazılı fiilleri bilerek başkasına yapan dahi aynı ceza ile cezalandırılır.

Askeri Ceza Kanunu 80. Madde Açıklaması

Madde, kendisini askerliğe yaramayacak halet getirmek suçuna iştirakinin özel bir şeklini düzenlemektedir. Fail, askerlik yükümlüsü üzerinde yaptığı eylemin, onun askerliğe yaramayacak hale getireceğini bilerek hareket etmektedir.

Başkasını askerliğe yaramayacak hale getiren kişinin, askerlik yükümlüsü olup olmamasının suçun açısından önemi yoktur. Ancak üzerinde eylem icra edilenin, bu fiil öncesi askerlik çağına girmiş ve askerliğe elverişli olması şarttır. Başkasını askerliğe elverişsiz hale getiren kişi suça iştirak hükümlerine göre değil, 80.maddeye göre AsCK’nın 79.maddesinde yazılı ceza ile cezalandırılır.

Askeri Ceza Kanunu 80. Madde Başkasını Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay 1.Daire: 04.04.2014-0418/0416

 • Askeri Ceza Kanunu 80. Madde
 • Başkasını Askerliğe Yaramayacak Hale Getirenlerin Cezası

Sanık Dz.Pol.Er C.İ.’nin kendisini kısmen dahi olsa askerliğe elverişsiz hale getirerek izne gitmek ve bu suretle askerlik hizmetinden uzak kalmak kastıyla, sol el orta ve yüzük parmaklarını iki sandalyenin arasındaki boşluğa yerleştirdiği diğer sanığa parmaklarına vurdurarak orta parmağının kırılmasını sağlamak suretiyle kendisini askerliğe yaramayacak hale getirmeye teşebbüs; diğer sanığın da sanık Dz.Pol.Er C.İ.’nin sol el orta parmağını kırmak suretiyle başkasını askerliğe yaramayacak hale getirmeye teşebbüs suçlarını işledikleri anlaşılmaktadır.


Askeri Kanunu 79 ve 80. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık