Askeri Ceza Kanunu 71. Madde

Askeri Ceza Kanunu 71. Madde

askeri ceza kanunu 71 madde

Askeri Ceza Kanunu 71. Madde

Erbaşların Rütbelerinin Geri Alınması

Firar ve izin tecavüzü cürümlerinden hüküm giyen erbaşların rütbelerinin geri alınmasına da hükmolunur.

Askeri Ceza Kanunu 71. Madde Açıklaması

Bu maddede, firar ve izin tecavüzü suçunu işleyen erbaşların, mahkumiyet hükmüyle birlikte rütbelerinin geri alınmasına hükmolunacağı belirtilmiştir. Kanun koyucu, rütbe taşıyan erbaşların firar suçunu işlemelerini, askeri disiplin açısından sakıncalı görmüştür. 4551 sayıl değişiklikten önce düzenlemeye göre yalnızca firar suçundan mahkumiyet halinde rütbenin geri alınması feri cezası verilirken yapılan değişiklikle izin tecavüzü suçundan mahkumiyet halinde de bu cezaya hükmedilmesi mecburiyeti getirilmiştir. Bu madde uyarınca rütbenin geri alınmasına karar verilebilmesi için 35.maddede belirtilen koşullar aranmaz.

Bu madde uyarınca söz konusu feri cezaya hükmedilebilmesi için, failin firar ve izin tecavüzü suçlarından birinden mahkumiyetine karar verilmesi ve suç tarihinde çavuş veya onbaşı rütbesinde olması şart ve yeterlidir. Hapis cezasının ertelenmesi veya seçenek yaptırımlara çevrilmiş olması, feri cezaya hükmedilmesine engel oluşturmaz. HAGB’ ye karar verildiği takdirde, kurulan hüküm, denetim süresince askıda kalacağından, bu karara dayanılarak rütbenin geri alınması işlemi yapılamaz. Sözleşmeli erbaşlar ve uzman erbaşlar hakkında rütbenin geri alınması cezası verilemez.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 71
askeri ceza kanunu 71

Askeri Ceza Kanunu 71. Madde Erbaşların Rütbelerinin Geri Alınması Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay 1.Daire: 27.05.2015-0377/381

  • Askeri Ceza Kanunu 71. Madde
  • Erbaşların Rütbelerinin Geri Alınması

Sanığın suç tarihinde onbaşı olup olmadığının tespiti ile ek savunması alınarak, Askeri Ceza Kanunu’nun 71.maddesi uyarınca onbaşı rütbesinin geri alınıp alınmayacağı hususunda bir karar verilmesi gerekir.


Askeri Yargıtay 4.Daire: 18.02.2015-164/172

  • Askeri Ceza Kanunu 71. Madde
  • Erbaşların Rütbelerinin Geri Alınması

Sanığın suç tarihinde erbaş olduğu anlaşılmaktadır. 5275 sayılı Kanunun 99.maddesine göre, bir kişi hakkında hükmolunan her bir cezanın diğerinden bağımsız olması nedeniyle, sanık hakkında verilen her hükümde aynı zamanda rütbenin geri alınmasına hükmolunmalıdır.


Askeri Yargıtay 1.Daire: 05.03.2014-249/255

  • Askeri Ceza Kanunu 71. Madde
  • Erbaşların Rütbelerinin Geri Alınması

Suç tarihinde onbaşı rütbesinde olduğu anlaşılan sanığın yargılama sırasında “Çavuş” rütbesine terfi ettirilmiş olması, sanık hakkında rütbenin geri alınması feri cezasının uygulanmasına engel teşkil etmez.


Askeri Kanunu 71. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık