Askeri Ceza Kanunu 103. Madde

Askeri Ceza Kanunu 103. Madde

askeri ceza kanunu 103 madde

Askeri Ceza Kanunu 103. Madde

Askeri İsyan ve Fesada İştirak Edenlerden Nadim Olanların Cezalarının Azaltılması

  1. Bir fesada (M. 97) veya askeri isyana (M.100) iştirak edipte amirlere veya mafevklere zorla müessir fiiller yapmadan evvel nedametle intizam ve inzibata dönenler fesat ve isyanın reisi veya mürettibi veya önayakları değilseler iki seneye kadar hapis olunurlar.
  2. Amir veya mafevke zorla müessir fiiller yapılmaksızın fesat ve isyana iştirak edenlerin hepsi intizam ve disipline dönerlerse reis veya mürettibi veya önayak olanları bir seneden beş seneye kadar hapis olunur.

Askeri Ceza Kanunu 103. Madde Açıklaması

Maddenin 1.fıkrasında, fesat veya askeri isyanın reis, tertipleyici ve önayak olanlar dışındaki faillerin fesat veya isyandan dönmeleri cezayı hafifleyen bir neden olarak düzenlenmiştir. Fesat ve isyandan dönmenin, faillerin kendi arzuları ile olması şart değildir; amir veya üstün emri, tavsiyesi veya daha ağır şekilde cezalandırılacaklarından bahisle korkutması üzerine fesat ve isyandan vazgeçmeleri halinde de bu madde hükmünden yararlanırlar.

2.fıkrada fesat ve isyana iştirak edenlerin tümünün söz konusu suçlardan vazgeçmeleri halinde reis, tertipleyen veya önayak olanlara daha az ceza verileceği belirtilmiştir. Başka bir ifadeyle reis, tertipleyici veya önayak olanlar ancak suça iştirak edenlerin tamamı fesat ve isyandan döndükleri takdirde bu maddenin 2.fıkrasında yer alan etkin pişmanlık hükmünden yararlanabilirler.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık