0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Askeri Ceza Kanunu 103. Madde

11askeri ceza kanunu 103 madde

Askeri Ceza Kanunu 103. Madde

Askeri İsyan ve Fesada İştirak Edenlerden Nadim Olanların Cezalarının Azaltılması

  1. Bir fesada (M. 97) veya askeri isyana (M.100) iştirak edipte amirlere veya mafevklere zorla müessir fiiller yapmadan evvel nedametle intizam ve inzibata dönenler fesat ve isyanın reisi veya mürettibi veya önayakları değilseler iki seneye kadar hapis olunurlar.
  2. Amir veya mafevke zorla müessir fiiller yapılmaksızın fesat ve isyana iştirak edenlerin hepsi intizam ve disipline dönerlerse reis veya mürettibi veya önayak olanları bir seneden beş seneye kadar hapis olunur.

Askeri Ceza Kanunu 103. Madde Açıklaması

Maddenin 1.fıkrasında, fesat veya askeri isyanın reis, tertipleyici ve önayak olanlar dışındaki faillerin fesat veya isyandan dönmeleri cezayı hafifleyen bir neden olarak düzenlenmiştir. Fesat ve isyandan dönmenin, faillerin kendi arzuları ile olması şart değildir; amir veya üstün emri, tavsiyesi veya daha ağır şekilde cezalandırılacaklarından bahisle korkutması üzerine fesat ve isyandan vazgeçmeleri halinde de bu madde hükmünden yararlanırlar.

2.fıkrada fesat ve isyana iştirak edenlerin tümünün söz konusu suçlardan vazgeçmeleri halinde reis, tertipleyen veya önayak olanlara daha az ceza verileceği belirtilmiştir. Başka bir ifadeyle reis, tertipleyici veya önayak olanlar ancak suça iştirak edenlerin tamamı fesat ve isyandan döndükleri takdirde bu maddenin 2.fıkrasında yer alan etkin pişmanlık hükmünden yararlanabilirler.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.
Yorum Yazın