Ankara Vatandaşlık Avukatı

Ankara Vatandaşlık Avukatı

ankara vatandaslik avukati

Yabancı ülke vatandaşlarının oturma izni prodesürlerinin takip edilmesi, Türk Vatandaşlığına ilişkin başvuru ve takip işlemlerinin yapılması başta olmak üzere yabancılık unsuru taşıyan her konuda hukuki danışmanlık hizmeti veren Ankara vatandaşlık avukatı, müvekkillerinin bu alana ilişkin tüm hukuksal sorunlarına yardımcı olmaktadır. Ankara vatandaşlık avukatı kapsamında baktığımız davalar;

 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını iktisap etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığından yetkili makam kararıyla çıkmak isteyen şahısların başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izin, oturma izin uzatım başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Tanıma ve tenfiz
 • Türkiye’de iltica, geçici koruma, ikincil koruma, şartlı mülteci ve mülteci statülerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi
 • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz mal edinmesi başta olmak üzere, Gayrimenkul Hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti

Ankara vatandaşlık avukatı çalışmaları, Kadim Hukuk ve Danışmanlık vatandaşlık hukuku alanında deneyimli olan avukatları tarafından yürütülmektedir. Makalemizde Ankara vatandaşlık avukatı çalışmalarından, sürecin işleyişinden, Ankara vatandaşlık avukatı ücreti ve iletişim bilgilerini hakkında bilgi verilecektir.

ankara vatandaslik avukati ne is yapar
ankara vatandaslik avukati ne is yapar

Vatandaşlık Avukatı Ne İş Yapar?

Günümüz ekonomik ve siyasi koşullarının sürekli değişmesi ve gelişmesi nedeniyle vatandaşlık hukukunu ilgilendiren iş ve işlemlere olan rağbet yükselmiş; bu kapsamda vatandaşlık hukuku ile ilgilenen avukatların önemi daha da artmıştır.

Esasında avukatlar iş hukuku, ceza hukuku, idare hukuku, icra hukuku gibi hukukun her alanında aktif bir şekilde faaliyet gösterebilir ve hukukun her alanındaki davalara bakabilirler. Ancak bazı avukatlar, vatandaşlık hukukuna yönelir ve bu alanda kendilerini uzmanlaştırırlar. Bu nedenle bu tür avukatlar uygulamada vatandaşlık avukatları olarak bilinmektedir.

Vatandaşlık avukatları yerli ve yabancı tüm müvekkillerine vatandaşlık hukuku ile alakalı pek çok hukuki yardımı sağlar ve müvekkillerinin menfaatlerini korumak için tüm hukuki çalışmaları sürdürerek, müvekkillerinin yararına olacak en uygun çözümü bulmaya çalışırlar. Vatandaşlık hukuku alanında uzmanlaşan tecrübe sahibi avukatlar genel itibariyle müvekkillerine şu hizmetleri vermektedirler:

 • Yabancılara gayrimenkul hukuku, iltica, geçici koruma, mülteci statülerine ilişkin danışmanlık hizmetinin sunulması.
 • Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancılara oturum izni, oturum uzatma izni gibi başvuruların yapılması ve takip edilmesi.
 • Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar için çalışma izni başvurularının yapılması ve takip edilmesi.
 • Türk vatandaşı olmak isteyen yabancıların, gerekli belgelerin temin edilerek başvuru işlemlerinin yapılması ve takip edilmesi.
 • Türk Vatandaşlığı başvurusu reddedilen kimseler için ilgili mercilere itiraz edilmesi, gerekli yasal yolların takip edilmesi.
 • Türk Vatandaşlığından çıkmak isteyenlerin başvuru işlemlerinin yapılması ve sonuçlandırılması.
 • Turkuaz kart sahibi olmak isteyen yabancılar için gerekli bilgi ve belgelerin temin edilerek başvurularının yapılması,
 • Yabancı vatandaşların Türkiye’de taşınmaz edinimlerinin KDV muafiyeti başvurusunun yapılması ve sürecin takip edilmesi,
 • Tanıma ve tenfiz başvurularının yapılması

Vatandaşlık avukatlarının yaptığı iş ve işlemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte, bu iş ve işlemler zor ve zahmetlidir. Dolayısıyla uzman bir avukattan tavsiye alınması büyük bir önem arz etmektedir.

Ankara Vatandaşlık Avukatı Ücreti 2024 Ne Kadardır?

Ankara Barosu her sene Avukatlık Asgari Ücret tarifesi çerçevesinde avukatlık ücreti belirlemektedir. Ankara Vatandaşlık avukatı ücreti de yerli ve yabancı müvekkiller ve konuda uzmanlaşmış avukatlar arasında Ankara Barosunca belirlenen ücret listesi kapsamında kararlaştırılabilmektedir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki, burada belirlenen ücretler her dava için geçerli değildir. Somut işin niteliği ve mahiyeti, sürecin zorluğu, avukatın emek ve birikimi gibi hususlar göz önünde bulundurulduğunda farklılık göstermektedir.

Bununla birlikte, Ankara Barosunca belirlenen Avukatlık Asgari Ücret tarifesi bağlayıcı nitelikte değildir. Sadece tavsiye niteliğindedir. Dolayısıyla bu tarifenin üstünde veya en az o kadar bir ücrette anlaşılması mümkündür. Ankara Barosu’nun belirlediği tavsiye niteliğindeki asgari ücret tarifesinde yer alan vatandaşlık hukukunda belli başlı davalara ilişkin avukatlık ücretlerinden bazıları şu şekildedir:

Uyuşmazlık Türü2022 Asgari Avukatlık Ücreti
Aile Mahkemelerinde görülen tenfiz davaları14.000,00 TL
Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen tanıma ve tenfiz davaları13.625,00 TL
İdare Mahkemelerinde görülen duruşmasız iptal davaları16.315,00 TL
İdare Mahkemelerinde görülen duruşmalı iptal davaları19.315,00 TL
Danıştay Temyizde duruşma ücreti11.690,00 TL
Vatandaşlık Hukukuna ilişkin büroda sözlü danışmanlık ücreti2.000,00 TL (bir saate kadar danışmalarda geçerli olup, bir saati aşan her 15 dakikalık süre için 300,00 TL eklenir.)

Ankara’da Vatandaşlık Hukuku Davaları Ne Kadar Sürer?

Vatandaşlık hukukundan kaynaklanan her bir dava kendi içerisinde somut olayın niteliği, işin mahiyeti ve dosyanın kapsamına göre farklılık taşımaktadır. Dolayısıyla, hangi dosyanın ne kadar süreceği konusunda kesin bir sonuca ulaşmak çok zordur. Bu nedenle, vatandaşlık davalarının ne kadar süreceği konusunda her bir dosyanın kendi içerisinde kapsamına göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Vatandaşlık hukukundan kaynaklanan davalar, somut olayın niteliğine göre uzun ve yorucu bir süreç taşımaktadır. Dahası, ilgili başvuruların yahut itirazların yapılması belirli sürelere tabii olduğundan mutlaka bu sürelerin takip edilmesi gerekmektedir. Aksi bir durum, ciddi hak kayıplarına yahut telafisi bulunmayan zararlara sebebiyet verebilmektedir.

Ancak tüm bu süreç bir işinde uzman vatandaşlık avukatı tarafından hiçbir hak kaybına uğramaksızın, müvekkillerine en uygun olacak şekilde kolaylıkla halledilebilmektedir. Bu nedenle bu tür konularda yaşanan mağduriyetlerde uzman bir avukattan yardım alınması büyük önem taşımaktadır.

ankara vatandaslik avukati ucretleri
ankara vatandaslik avukati ucretleri

Vatandaşlık Davalarına Hangi Mahkeme Bakar?

Vatandaşlık hukukuna ilişkin davalar oldukça kapsamlı olmakla birlikte vatandaşlık hukukuna ilişkin iş ve işlemlerden kaynaklanan davaların büyük bir çoğunluğu İdare Mahkemelerinde açılmaktadır. Zira, vatandaşlık hukukuna ilişkin davalar ülkemizde genellikle idari mercilerin kararlarına itiraz edilmesi şeklinde olduğundan görevli mahkemeler de İdare Mahkemeleri olmaktadır. Ancak, vatandaşlık hukukundan kaynaklanan tanıma ve tenfiz gibi konular söz konusu olduğunda açılacak davalarda olayın mahiyetine göre; Aile Mahkemesi (Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Aile Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi) yahut Asliye Hukuk Mahkemeleri görevli mahkeme olabilmektedir.

Ankara Vatandaşlık DavalarıGörevli Mahkeme
Aile Mahkemesinde TenfizAile Mahkemesi-Asliye Hukuk Mahkemesi,
İdarenin Kararına Karşı İptal Davasıİdare Mahkemeleri
İstinaf MerciiBölge İdare Mahkemesi
Temyiz MerciiDanıştay
Tanıma ve TenfizAsliye Hukuk Mahkemesi
Vatandaşlık Başvurusu İçişleri Bakanlığı ve İdare Mahkemesi

Vatandaşlık Davaları Masrafları Ne Kadardır?

Vatandaşlık hukukuna ilişkin dava masrafları her somut olayın niteliğine göre farklılık göstermektedir. Uygulamada vatandaşlık davalarının büyük bir çoğunluğunun İdare Mahkemelerinde açıldığı görülmektedir. Bu nedenle, aşağıda yer alan tabloda İdare Mahkemelerinde açılan vatandaşlık davalarında yapılacak masraflara yer verilmiştir:

Harç TürüHarç Masrafı
Başvurma Harcı80,70 TL
Karar Harcı80,70 TL
Yürütmeyi Durdurma Harcı133,00 TL
Vekalet Harcı11,50 TL
Posta Masrafları672,00 TL
Vekalet Pulu18,15 TL

Tabloda yer verilen tutarlar genel itibariyle idare mahkemelerinde açılan vatandaşlık davalarına ilişkin harç miktarları olup davanın türü ve içeriğine göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Vatandaşlık Davalarında Avukatın Önemi

Vatandaşlık hukukunu ilgilendiren iş ve işlemler, ilgili idari merciye başvuru yapılması, sürecin takip edilmesi, ret halinde itiraz edilmesi gibi uzun ve yorucu süreçleri içermektedir. Dahası, Kanun’da bu işlemlerin yapılabilmesi için belirli süreler düzenlendiğinden, bu sürelerin kaçırılmaması hak kayıplarını engellemek açısından oldukça elzemdir. Ancak bu işlemler işinde uzmanlaşmış avukatlar aracılığıyla daha basit bir şekilde kolaylıkla halledilebilmektedir.

İşinde uzman vatandaşlık avukatları sayesinde tüm başvurular için gerekli süreler büyük bir titizlikle takip edilir, gerekli belgeler bir an önce hazır edilerek, bu süreler içerisinde başvurular bir an önce gerçekleştirilir. Vatandaşlık işlerine ilişkin başvurularda ret gelmesi halinde ilgili mercilere ivedilikle itiraz edilerek yasal yollara başvurulur. Bu sayede olası hak kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanır. Dolayısıyla vatandaşlık hukukuna ilişkin tüm soru ve sorunlarda uzman bir avukata müracaat edilmesi büyük önem arz eder.

Ankara Vatandaşlık Avukatı İletişim ve Adres Bilgileri

 • Ankara Vatandaşlık Avukat Telefon Numarası: 0312 911 9553
 • Ankara Vatandaşlık Avukat Adres : Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat:4 Daire:7 Çankaya/ANKARA
 • E-Posta Adresi: [email protected]
 • Mesai Saatleri: Hafta içi 09.00 – 18.00 (Mesai saatleri dışı ve online randevu talepleri için ofisimizle ayrıca görüşmeniz gereklidir.)
kadim hukuk danismanlik
kadim hukuk danismanlik

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık