0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Uşak İdare Mahkemesi Adres – Telefon – İletişim

11usak idare mahkemesi

Uşak İdare Mahkemesi, ilk derece mahkemesi sıfatı ile idari eylem ve idari işlemler nedeniyle zarar gören kişiler tarafından açılan idari davalara bakmaktadır. Bu kişiler, idari eylem ve idari işlemlere karşı yetkili ve görevli idare mahkemelerinde, iptal davaları ve tam yargı davaları açabilmektedir.  Duruşmaya gidecekseniz, evrak teslim edeceksiniz, dosya inceleyecekseniz, Uşak İdare Mahkemesine gitmeniz gerekmektedir. Uşak’ta tane idare mahkemesi vardır. Her il merkezinde yeteri kadar mahkemesi kurulması gereklidir. Fakat idare mahkemeleri her ilde bulunmaz. Belli başlı illerde idare mahkemeleri vardır. Uşak bunlardan biridir. Uşak İdare Mahkemesi adres ve telefon bilgileri:

 • Adres: Fevzi Çakmak, 64300 Uşak Merkez/Uşak
 • Telefon Santral: 0276 231 50 10 (3470 – 3473 – 3474)
 •  Fax: 0276 224 31 27

Uşak İdare Mahkemesi Adresi

Uşak’da 1 tane İdare Mahkemesi vardır. Uşak İdare Mahkemeleri, Fevzi Çakmak, 64300 Uşak Merkez/Uşak adresinde bulunmaktadır. İdare mahkemesi hakimleri/üyeleri, idare mahkemesi başkanı, yazı işleri müdürü, zabıt katipleri yahut mübaşir ile görüşülmek istenildiği, idari dava açılmak istenildiği, idari davanın akıbeti öğrenilmek istenildiği takdirde her mahkemenin açık adresini bilmek gerekmektedir. Bu nedenle, Uşak İdare Mahkemesi yerleşim planı şu şekildedir:

 • Uşak İdare Mahkemesi Adresi: Fevzi Çakmak, 64300 Uşak Merkez/Uşak. Uşak 1. İdare Mahkemesi idare mahkemelerinin bulunduğu binada yer almaktadır.

Uşak İdare Mahkemesi;

 • Uşak (il merkezi)
 • Banaz
 • Eşme
 • Karahallı
 • Sivaslı
 • Ulubey ilçelerindeki idari dosyalara bakar

Yani sayılan bu 5 ilçede yaşanan İdare Mahkemesinin görev alanına giren uyuşmazlıklara Uşak İdare Mahkemesinin tarafından  bakılır. Uşak İdare Mahkemesinin hizmet binasına girişte kaldırım ve tretuarların yükseklikleri engellilerin kolay kullanabilecekleri yükseklikte olup, rampalar, binaya girişte kullanılan turnikeler engellilere kolaylık sağlayacak ve asansöre ulaşımda rahatlık sağlayacak şekilde dizayn ettirilmiştir. Engelliler için ayrıca özel otopark yeri tahsis edilmiştir. Uşak İdare Mahkemesinin binasında; vezne, ön büro, tarama merkezi, medya iletişim merkezi, baro odası, bilgi işlem şefliği ile idari işler müdürlüğü idari birim olarak hizmet vermektedir. Ayrıca hizmet binası içerisinde Vakıfbank ATM’si ve PTT şubesi bulunmaktadır.

usak idare mahkemesi telefon adres
usak idare mahkemesi telefon adres

Uşak İdare Mahkemesi Telefon Numarası ve İletişim

Uşak’ta 1 tane idare mahkemesi bulunmaktadır. Eğer, Uşak İdare Mahkemelerine gitmek istemez iseniz mahkemeye telefon ile de ulaşılabilme şansınız vardır. Uşak 1. İdare Mahkemesi iletişim bilgileri ile ilgili mahkemeye davanızın durumunu sorabilir, dosyanıza eklenen bir evrak olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Ancak, her idare mahkemesinin kendi telefonu bulunmaktadır. Bu nedenle, Uşak İdare Mahkemeleri’nin telefon numaralarını bilmek gerekir ve Uşak İdare Mahkemeleri’nin telefon bilgileri şu şekildedir:

 • Uşak İdare Mahkemesi Telefon Numarası: 0276 231 50 10 (3470 – 3473 – 3474)

Devlet Kurumları tarafından gerçekleştirilen işlemlere karşı açılan davalar idari davalardır. İdare Mahkemelerinde açılan idari davalarda, devlet kurumları tarafından gerçekleştirilen idari işlemlerin ve idari eylemlerin hukuka uygunluğu denetlenmektedir. İdare Mahkemeleri genel mahkemelerden farklı, belirtilen uyuşmazlıkların çözüm merkezi olan Mahkemelerdir.

Uşak İdare Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

İdari davalar dava çeşidi çok olan dava türlerindendir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “idari dava türleri ve idari yargı yetkisinin sınırı” başlıklı 2. Maddesinde idari dava türleri sayılmıştır. Bu hükme göre, idari davalar;

 • İdari işlemler hakkında açılan iptal davaları,
 • İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtemel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları,
 • Tahkim yolu öngörülen imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar hariç, kamu hizmetlerinden birinin yürütülmesi için yapılan her türlü idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasından çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davalardan ibarettir.

İdari yargının görev alanı; idare hukuku kuralları içinde kamu hizmetinin yürütülmesi amacıyla, kamu gücü kullanılarak tesis edilen idari işlemler, idari eylemler ve idari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle açılan davaların görüm ve çözümüyle sınırlıdır. Mahkemelerin yetkisi çevresine HSK karar verir. HSK’nın websitesi: https://www.hsk.gov.tr/

İdari yargılama alanında da adli yardım yolu benimsenmiş ve İdari Yargılama Usulü Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu kurallarının uygulanacağını öngörmüştür. İdari davalarda adli yardımın iki koşulu bulunmaktadır. Bu koşullar, fakirlik koşulu ve haklı olma koşuludur. Fakirlik koşulu, bir kişinin adli yardım isteminde bulunabilmesi için, kendisi ile ailesinin geçimini sarsmadan, gerekli yargılama giderlerini ödemekten yoksun olması anlamına gelmektedir. Yasaya göre, fakirlik, belediye, köy ya da mahalle ihtiyar kurullarından alınacak fakirlik belgesi ile kanıtlanmalıdır. Haklı olma koşulu ise, adli yardım isteminde bulunanın, davasında haklı olduğunu kanıtlaması, başka bir deyişle, yargıçta bu yolda bir kanı uyandırması gerekir. Durumun takdiri yargıca aittir. Mahkeme, adli yardım isteyenin haklı olduğu kanısına varamazsa istemi reddeder.

Sıkça Sorulan Sorular

Uşak İdare Mahkemesi Adresi: Fevzi Çakmak, 64300 Uşak Merkez/Uşak.

Uşak İdare Mahkemesi Telefon Numarası: 0276 231 50 10 (3470 - 3473 - 3474)Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.