Görev Nedeniyle Maruz Kalınan Zararlarda İdarenin Sorumluluğu

İdare Hukuku

Görev Nedeniyle Maruz Kalınan Zarar da İdarenin Sorumluluğu

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kolluk mensuplarının görevleri nedeniyle uğradıkları zararların tazminine yönelik düzenlemeler içermektedir. Ancak bu Kanunun kapsamı dışındaki kamu personelinin de görevleri nedeniyle maruz kaldıkları kayıp ve zararların idarenin sorumluluğu çerçevesinde idarece karşılanması gerekmektedir. Kaldı ki, 2330 sayılı Kanun kapsamındaki ödemelerin maruz kalınan zararların…

Daha Fazla Bilgi
Başa dön tuşu