Askeri Ceza Kanunu 44. Madde

Askeri Ceza Kanunu 44. Madde

askeri ceza kanunu 44 madde

Askeri Ceza Kanunu 44. Madde

Cezaya Ehliyet Veren, Kaldıran ve Hafifleten Sebepler

Cezaya ehliyet veren ve bunu kaldıran veya hafifleten sebeplere dair Türk Ceza Kanunun birinci kitabının dördüncü babında yazılı hükümler, bu kanunda hilafı yazılı olmadıkça askeri cezalar hakkında da mer’idir.

Askeri Ceza Kanunu 44. Madde Açıklaması

Bu maddeyle 765 sayılı TCK’nın 44 ila 60. maddelerine atıf yapılmıştı. Bu atıf, 5252 sayılı Yürürlük Kanunun 3.maddesi uyarınca, 5237 sayılı TCK’nın ceza sorumluluğunun esaslarını düzenleyen hükümlerine yapılmış sayılır.

Bu nedenle 5237 sayılı TCK’nın, ceza sorumluluğunun esaslarını düzenleyen 20 ila 23 maddeleri ile, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenleri düzenleyen m.24 ila 34. maddeleri Askeri Ceza Kanununda yazılı suçlarda da uygulanır.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 44
askeri ceza kanunu 44

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık