Trafik Kazası Adli Tıp Raporu (Maluliyet Raporu)

Trafik Kazası Adli Tıp Raporu (Maluliyet Raporu)

trafik kazasi adli tip raporu

Trafik kazası adli tıp raporu, trafik kazası sonucunda meydana gelen yaralanma, ölüm ve kusurun değerlendirildiği, adli tıp uzmanları tarafından hazırlanan resmi belgeye denir. Trafik kazası adli tıp raporu, kaza sonucu oluşan yaralanmaların tespit edilmesi, tedavi sürecinin belirlenmesi, kusurun belirlenmesi, maddi ve manevi tazminat taleplerinin karşılanabilmesi gibi birçok amaç için kullanılmaktadır. Halk arasında; Yaralanmalı trafik kazasında hazırlanan adli tıp raporları; kati raporu, trafik kazası kusur tespiti, trafik kazası maluliyet raporu, ölüm raporu trafik kazası adli tıp raporu veya adli tıp uzmanı denilmektedir. Bu raporda;

 • Olayın içeriğini belirlemek,
 • Yaralanma derecesi,
 • Kusur oranı,
 • Ölüm sebebi vb. hususlarını içermektedir.

Özellikle trafik kazalarında yaralanmalı trafik kazası tazminat, ölümlü trafik kazası tazminat, trafik kazası kusur oranı  gibi bir çok hayati önem taşıyan noktalar adli tıp raporu ile netlik kazanmaktadır. Adli Tıp Raporu, trafik kazalarında oluşan yaralanmaların ya da ölümlerin detaylarını, adli hukuki süreçlerin gerektirdiği şekilde değerlendirir ve kaydetmektedir. Her bir rapor, ilgili durumun dikkatli ve objektif incelemesini içermektedir. Trafik kazaları hem ceza hukuku hem de tazminat hukuku açısından sorumluluk doğurabilmektedir. Kalıcı sekellerin ve bu sekellere bağlı maluliyet oranlarının değerlendirilmesinde, Adli Tıp uzmanlarına büyük görevler düşmektedir.

Trafik kazaları sonrasında yaralanma veya ölüm meydana geldiği takdirde kişilerin kaza sonucu gördüğü bedensel zarar sebebiyle, trafik kazası mağduru geçici ya da sürekli olarak malul kalabilmektedirler. Trafik kazası sonucu kişilerin uğradıkları somut zararlar sebebi ile talep edilecek olan maddi tazminatın oranının belirlenebilmesi için zarar görenin maluliyet oranlarının tespiti gerekmektedir. Bunun için trafik kazası adli tıp raporu alınır.

trafik kazasi adli tip raporu nedir
trafik kazasi adli tip raporu nedir

Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Ne Demektir?

Trafik kazaları sonrasında yaralanma veya ölüm meydana geldiği takdirde kişilerin kaza sonucu gördüğü bedensel zarar sebebiyle, trafik kazası mağduru geçici ya da sürekli olarak malul kalabilmektedirler. Trafik kazası sonucu kişilerin uğradıkları somut zararlar sebebi ile talep edilecek olan maddi tazminatın oranının belirlenebilmesi için zarar görenin maluliyet oranlarının tespiti gerekmektedir. Bunun için trafik kazası adli tıp raporu alınır.

Trafik kazaları en sık karşılaşılan adli olaylardandır. Ölüm ve yaralanmalı trafik cezalarının ardından birçok ceza hukuku ile alakalı olay kişilerin karşısına çıkabilmektedir. Trafik kazası sonucunda gerçekleşen yaralanma ve ölümler ile birlikte, mağdur/mağdurlar geçici ve kalıcı olarak malul olabilmektedir. Maluliyet trafik kazası sonrasında kişinin vücut bütünlüğünde meydana gelen yetersizlik veya kısıtlılık durumudur. Bu ceza hukuku sorunlarına Adli tıbbi sorunlarda eşlik etmektedir.

Adli rapor ise bir hukuki meseleye ışık tutmak maksadıyla uzman ya da uzmanlarca hazırlanan belgedir. Bir suç veya hukuki anlaşmazlık durumunda olayın ayrıntılarının öğrenilmesine ve bazı durumların açığa çıkarılmasına yardımcı olur. Trafik kazaları da bu suçlar veya hukuki anlaşmazlıklar kapsamında bulunmaktadır. Bu yüzden trafik kazalarında sık sık adli raporlara başvurulur. Özellikle yaralanmalı trafik kazası tazminatı, ölümlü trafik kazası tazminatı, trafik kazası kusur oranı  gibi birçok noktada adli tıp raporu hayati önem taşır. Çünkü adli tıp raporları trafik kazası gibi olaylarda içeriğe dair hayati bilgiler bulundurur. Olayın içeriği, yaralanma derecesi, kusur oranı, ölüm sebebi vb. bilgilerin hepsi adli tıp raporlarında mevcuttur. Trafik kazası adli tıp raporları diğer adli raporlar gibi mutlaka deneyimli adli tıp uzmanları tarafından hazırlanır. Adli tıp raporu üç ayrı adli tıp uzmanı tarafından imzalanır. Bazı durumlarda veya raporlarda bu sayı artabilir.

Bir diğer uygulamaysa adli tıp ana bilim dalı adı altına imza atılmasıdır. Bu şekilde imzalanan raporlarda adli tıp ana bilim dalı başkanının imzası olur. Yetkili olmayan sağlık kurumlarınca verilen raporlar değerlendirmelere alınmaz. Kurumun yetkili olup olmadığının tespiti çok önemlidir. Zamanında ve doğru alınan raporlar sürecin daha kısa ve kolay geçmesine vesile olur.  Adli tıp raporunu,

 • Kişiler
 • Müvekkilleri adına avukatlar
 • Sigorta tahkim hakemleri
 • Sigorta şirketleri alabilmektedir.

Yaralamalı Trafik Kazası Adli Tıp Raporu

Trafik kazaları sonucunda kişiler kalıcı veya geçici olarak yaralanabilir. Yaralamalı trafik kazasına dair olan adli tıp raporları, kaza sonrası yaşanan olayların ayrıntılı bir şekilde belgelenmesinde önemli rol oynar. Adli tıp raporları kaza neticesinde meydana gelen yaralanmaların şiddetini, türünü ve tedavi sürecini detaylı bir şekilde belirtilmektedir. Aynı zamanda mağdur veya mağdurların tıbbi durumlarını da içerisinde barındırır. Yaralanmalı trafik kazalarının evvelinde gerçekleşen hukuki süreçlerde adli tıp raporuna birçok aşamada ihtiyaç duyulur.

Özellikle bu raporda mevcut olan kaza sonrası bakıcı süresi ve iş görmezlik süreleri kişinin alacağı tazminat miktarını doğrudan etkilemektedir.  Yaralanmalı trafik kazasında hazırlanan adli tıp raporları;

 • Kati Raporu
 • Trafik Kazası Kusur Tespiti
 • Trafik Kazası Maluliyet Raporu
 • Ölüm Raporu

Kati raporu yaralanması bulunan kazazedelerin iyileşme sürecini tamamlamasının ardından vücudunda kalıcı hasarın bulunup bulunmadığını belgeleyen rapordur. Daha çok ceza davası noktasında kullanılmaktadır. Kişinin vücudunda bulanan hasar adli tıp uzmanı tarafından tespit edilmektedir.

Sanıkta bu rapora göre ceza almaktadır. Trafik kazası kusur tespiti raporu tarafların kazadaki kusur oranını belirler. Trafik kazalarında en çok tartışmaya konu olan nokta kusurdur. Tarafların itirazları üzerine dosya son olarak adli tıp kurumu bünyesinde bulunan trafik ihtisas dairesine teslim edilerek kusur raporu istenmektedir. Maluliyet raporu ise trafik kazasının evvelinde kişinin sakatlık durumunu gösteren belgedir.

Ölüm raporu ise kazada vefat gerçekleşmişse belgelenmesine dair tutulan rapordur. Yaralanmaya ilişkin Adli Tıp Raporu, mağdurun tedavi sürecini göz önünde bulundurur. Kaza tarihinden itibaren bütün sağlık evraklarını inceler. Kazazedenin durumuna yüzdelik bir oran verir. Trafik Kazası Adli Tıp Raporu, kazadan kaynaklanan maddi ve manevi zararların tespitinde de kullanılmaktadır.

trafik kazasi adli tip raporu maluliyet
trafik kazasi adli tip raporu maluliyet

Ölümlü Trafik Kazasında Adli Tıp Raporu

Ölümlü trafik kazası adli tıp raporu, kaza nedeniyle vefat eden kişinin ölüm sebebini ve kazanın ölüme olan etkilerini belgelendiren resmi evraktır. Ölümlü trafik kazası adli tıp raporu trafik kazası sonucu vefat eden kişinin ölüm sebeplerini ve kazaya dair ince ayrıntıları inceler. Bu raporun bir başka önemli yönü de, vefat eden kişinin ölümüne sebep olan kazanın yarattığı hasarlar ve sonuçlarının neler olduğunu da belirtmesidir. Ölümlü trafik kazalarında adli tıp raporu, vefat eden kişinin yakınları tarafından talep edilir. Vefat eden kişinin yakınları bu raporu mahkemeye başvuru yoluyla alabilir.

Savcılık tarafından istenen raporlar kişilere verilemez. Başvuru sürecinde, başvuruyu yapan kişi veya kişiler, kaza sonucu vefat eden kişinin yakını olduğunu belgelemelidir. Raporun hazırlanmasının ardından kaza sonucu vefat eden kişinin yakınları gerekli kişi veya kurumlardan bu raporla beraber tazminat talebinde bulunabilirler.  Bu süreçte gerekli raporlar arasında adli tıp raporu da vardır. Özellikle trafik kazası sonrası sigortadan para alabilmek için gerekli önemli evraklar arasındadır. Ölümlü trafik kazalarında Adli Tıp raporlarının düzenlenme süreleri 3-7 gün arası sürer. Bu sürece etki eden faktörler

 • Ölüm nedeni,
 • Gerçekleşen olayın niteliği
 • Olay yerinin incelenmesi
 • Kaza da vefat eden kişinin kimliği vb. noktalardır.

Adli Tıp raporunun hazırlanması sürecinde, kazanın gerçekleştiği yerde olay yeri incelemesi gerçekleştirilir. Bu olay yeri incelemesi ile birlikte gerekli deliller toplanır. Ölen kişinin ceseti de incelemeye tabi tutulur.

Bunun içinde adli tıp kurumuna gönderilir. Vefat eden kişinin bedeni üzerinde otopsi yapılarak ölüm nedeni belirlenebilir. Ölümün kaza sonucu olduğu resmi olarak belirlenebilir. Yine gerekli deliller bu işlemle de toparlanır. Zaman zaman adli tıp kurumu tarafından hazırlanan otopsi (ölüm) raporlarının süresi ayları bile bulabilmektedir.

Trafik Kazası Sonucu Maluliyetin Hesaplanması

İnsan vücudu ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla bazı yeteneklere sahiptir. Bu bedensel yetenekler ve ruh kişinin vücut bütünlüğünü oluşturur. Kasten veya dikkatsizlik sebebiyle kişinin vücut bütünlüğünde ağır veya hafif, kalıcı veya geçici herhangi bir zarar veren kişi veya kişiler bu verdikleri zarardan ötürü hukuk kapsamında sorumludurlar. Bu sorumluluk kapsamında ise tazminat önemli bir yer edinmektedir. Özellikle trafik kazalarında kişilerde zararın meydana gelmesi,  vücut bütünlüğünün kalıcı veya geçici bir şekilde bozulmalar olması,  tazminat başlıkları sık sık gündeme gelmektedir.

Trafik kazasıyla birlikte maluliyet meydana gelmişse birey gerekli belge ve raporlarla tazminat isteminde bulunur. Muhatap bulamazsa da dava yoluna başvurması mümkündür. Maluliyetin hesaplanmasında doğru verilerle işlem yapılması gerekir. Bu yüzden tazminat için adli tıp kurumundan (https://www.atk.gov.tr/) maluliyet raporu alır. Adli tıp kurumundan rapor alınabilmesi için öncelikle savcılık ya da mahkemenin talebi gerekmektedir. Bu talebin neticesinde maluliyet raporunun düzenlenmesi mümkün olur. Bu rapor başvuruda gerekli rapor ve belgeler arasında en önemlilerinden biridir. Maluliyet raporu ve söz konusu kaza çerçevesinde bir aktüer hesabı yapılacaktır. Aktüerya hesaplamaları bir uzmanlık konusudur. Tüm bu hesaplamaların ardından raporla orantılı bir tazminata karar verilir.

Trafik Kazası Maluliyet Tazminatı

Trafik kazasıyla birlikte bireyde maluliyet doğması ve bireyi bu maluliyet sebebiyle tazminat talebinde bulunmasıdır. Trafik kazaları sonucu birçok zarar meydana gelir. Ölüm ve yaralanmalar bu zararlara örnektir. Mağdurun uğradığı zararlar maddi veya manevi zararlar olabilir. Bu zararların talebi sürecinde bazı kişiler ve kurumlar rol oynar.

Kişinin trafik kazası maluliyet tazminatı hakkı kapsamında şartları gerçekleşmişse maddi veya manevi tazminat talep etmesi mümkündür. Maddi ve manevi tazminatlar sebebi ne oluşturursa oluştursun fiil veya işleme muhatap kişi veya kişilerden talep edilir. Yine maddi ve manevi tazminat davaların haksız fiil veya işleme maruz kalan veya kalanlar talep edebilir. Bu noktalar maddi ve manevi tazminat noktasında oldukça önemli esaslardır. Bazı durumlarda tazminat talebi için sigorta şirketlerine başvurulması gerekir. Bu başvuruların içeriğinde bazı belgelerin bulunması zorunludur.

trafik kazasi adli tip raporuna itiraz
trafik kazasi adli tip raporuna itiraz

Trafik Kazası Adli Tıp Raporuna İtiraz

Trafik kazası adli tıp raporuna itiraz dilekçesinde aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:

 • Dilekçe sahibinin tam adı, adresi ve iletişim bilgileri.
 • İtiraz edilen Adli Tıp Raporunun tarih ve numarası.
 • Raporla ilgili itirazın detayları: Dilekçe sahibinin, Adli Tıp Raporunda yanıltıcı veya hatalı olduğunu düşündüğü noktaları açıkça ve detaylı bir şekilde belirtmesi gerekmektedir.
 • Dilekçe sahibinin talepleri: Raporun yeniden incelenmesi, belirli noktaların açıklığa kavuşturulması veya belirli bir sonucun dikkate alınması gibi.
 • İlgili kanıtlar: Dilekçe sahibi, iddialarını desteklemek için herhangi bir kanıt veya belge sunabilir.
 • Dilekçe sahibinin imzası: Dilekçenin, dilekçe sahibi tarafından doğrulandığını ve onaylandığını göstermek için imza gereklidir.

Trafik Kazası Maluliyet Tazminatında Başvuru Evrakları

Trafik kazası sonucu bazı maluliyet durumları meydana gelebilir. Bu durumda trafik kazası maluliyet tazminatına başvurulur. Birey bu tazminat başvurusunu sigorta şirketine yöneltebilir. Bu tarz başvurularda bazı evrakların mevcudiyeti zorunludur. Bu belgelerden en önemlisi sağlık raporudur. Bu raporun yetkili ve uzman kişilerce doğru hazırlanması gerekir. Aksi takdirde şirketler veya kişiler tarafından hak kayıplarına sebep olur. Sağlık raporuna itiraz edilmek istenirse başvurulacak makam İl Sağlık Müdürlükleri olacaktır. Maluliyet tazminatı için gerekli belgeler şu şekilde listelenebilir:

 • Sakat kalan kişinin gelir durumunu gösteren belge
 • Trafik kazasının tespit tutanağı
 • Hastaneden alınmış maluliyet durumunu gösteren rapor
 • Yargıya taşınmış bir olay/olaylar mevcutsa mahkeme kararı/kararları
 • Trafik kazasına ilişkin diğer belgeler

Bu raporlar ve belgelerin teslimi ile birlikte sigorta şirketinden cevap beklenir. Cevabın beklenmesi için öngörülen süre 15 gündür. Öngörülen süre içerisinde cevap alınamazsa kişinin yargıya başvurma hakkı saklıdır. Bu hak sadece cevap alınmadığı durumlarda değil ret cevabının alınması durumunda da varlığını korur. Trafik kazalarında olayın vahametinin geçmesinin ardından tazminat ile alakalı sorulara akıllara sık sık gelir. Bu sorulardan bir tanesi de adli tıp raporu ile sigorta firmalarından tazminat talebinde bulunup bulunulamayacağıdır. Mahkemelerde sigorta şirketlerine yönelik tazminat taleplerinde sonucu belirleyen belge adli tıp raporlarıdır.

Trafik Kazası Adli Tıp Raporu Kaç Günde Çıkar?

Ölümlü trafik kazalarında “Trafik Kazası Adli Tıp Raporu” düzenlenme süreleri 5-10 gündür.  Savcılık tarafından talep edilen ölüm raporu şahıslara verilmemektedir. Ölümlü kazalarda raporun hazırlanma sürelerine etki eden faktörler:

 • Ölüm nedeni,
 • Gerçekleşen olayın niteliği,
 • Olay yerinin incelenmesi,
 • Kaza da vefat eden kişinin kimliği vb.

Adli Tıp raporunun hazırlanması sürecinde, kazanın gerçekleştiği yerde olay yeri incelemesi gerçekleştirilir ve deliller toplanmaktadır. Ardından, ölen kişinin cesedi adli tıp uzmanlarınca incelenmesi için adli tıp kurumlarına gönderilmektedir. Vefat eden kişinin bedeni üzerinde otopsi yapılarak ölüm nedeni belirlenmektedir. Zaman zaman adli tıp kurumu tarafından hazırlanan otopsi (ölüm) raporlarının süresi ayları bile bulabilmektedir.

Trafik Kazası Adli Tıp Raporuna İtiraz Dilekçesi Örneği

… CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

Dosya No : …/… E.

Adli Tıp Raporuna İtiraz Eden

(Sanık) :

Tc Kimlik Numarası :

Müdafii :

Adres    :

Konu    : …/…/… tarihli ATK raporuna itirazlarımızın

sunulmasıdır.

Açıklamalar :

 1. …/…/… tarihli …. Üniversitesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığınca gönderilen bilirkişi raporu usul ve yasaya aykırıdır, Şöyle ki; Adli Tıp Kurumu Kanunu’nun 7. maddesine göre; “Adli Tıp 4. İhtisas Kurulu 1 başkan, 2 uzman ve ruh sağlığı hastalıkları için iki uzmandan oluşması gerekir” hükmüne rağmen uzmanlık alanı psikiyatri olmayan ….. Üniversitesi Adli Tıp Başkanının ve Adli Tıp Araştırma görevlisinin verdiği rapor usul ve yasaya aykırı olacaktır.
 1. Mağdur …. … ‘nın tüm aşamalarda vermiş olduğu ifadeleri dilekçemiz ekinde tekrardan Mahkemenize sunulmuştur. (EK-1) Hiçbir ifadesi birbirini tutmadığı halde, Mental Retardasyon rahatsızlığı bulunan mağdurun tüm dosya ile birlikte yeniden Adli Tıp Kurumu 4. ihtisas Dairesine gönderilmesine karar verilmesini talep ediyoruz. Zira, konunun uzmanının katılmadığı Adli Tıp İhtisas Kurulu raporuna dayanarak hüküm verilmesi usul ve yasaya aykırılık teşkil edecektir.
 2. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, söz konusu Adli tıp kurumu raporuna itiraz ediyoruz.

Hukuki Nedenler : 5271 S. K. m. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 2659 S.

Sonuç ve İstem : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, …/…/… tarihli Adli tıp kurumu raporuna itirazlarımızın kabulü ile, yeniden ve itirazlarımızda belirttiğimiz hususları da kapsar şekilde rapor incelemesi yaptırılmasına karar verilmesini, vekaleten talep ederiz. …/…/…

                     Sanık Müdafii

                   Av. Umur Yıldırım

Ekler:

 1. Mağdur … …. ‘nın beyanları

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık