Tazminat Hukuku

Taşınmaz Haciz Talebi

Taşınmaz haciz talebi icra dairesine yapılır. Haciz yapılabilmesi için alacaklının mutlaka haciz talebinde bulunmuş olması gerekmektedir. Alacaklı haciz talebinde bulunmadan icra dairesi borçlunun malını kendiliğinden haczedemez. Alacaklının haciz talebinde bulunabilmesi için ise takibin kesinleşmiş olması gerekir. Takip kesinleşmeden haciz talep edilmesi mümkün değildir. Haciz taleplerinin hepsi icra müdürlüğünden talep edilir.

TAKBİS ya da takyidat sorgulama talebi herhangi bir gayrimenkul üzerinde yer alan ve üçüncü kişiler  yararına bu mülk üzerinde herhangi bir sınırlama olup olmadığına dair bildirim içeren bir belgedir. Kesinleşen bir icra takibi sonrasında İcra Müdürlüğüne borcun tahsil edilebilmesi amacıyla taleplerde  bulunulmalıdır. TAKBİS talebi de bunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. TAKBİS sistemi ise özel olarak taşınmazların sorgulanması esnasında kullanılmaktadır.

Haciz, borçlunun borcuna yetecek kadar malvarlığına icra dairesince yani devletin yetkili kılmış olduğu kurum aracılığıyla el konulması işlemidir.

Takibin kesinleşmesi iki türlü gerçekleşmektedir. 7 gün içinde borçlunun itiraz etmemesi ilk yol iken borçlunun borcu ödemesi ya da itiraz ettikten sonra itirazın iptali ile ya da itirazın kaldırılması ise diğer yoldur. İtirazın iptali davası 1 yıl içerisinde genel mahkemede açılabilir, itirazın kaldırılması talebinin ise 6 ay içerisinde İcra İflas Kanunu m.68/a’da adı geçen belgeler ile birlikte icra dairesine verilmesi gerekmektedir. Alacaklının haciz talebinde bulunabilmesi için önünde 1 yıl bulunmaktadır. Taşınmaz haciz talebi de bu sebeple 1 yıl içerisinde gerçekleştirilmelidir. Tüm bu sürecin profesyonel olarak yönetilmesini istiyorsanız en hızlı ve etkili çözüm için hukuk büromuzu ziyaret edebilirsiniz.

Haciz talebinde bulunulması gereken 1 yıllık süre, ödeme emrinin borçluya tebliği ile başlar.

Eğer borçlu ödeme emrini aldıktan sonra itiraz ederse, alacaklı itirazın iptali davasını açtığı andan itibaren ya da itirazın kaldırılmasını talep ettiği andan itibaren süre kesilir, itirazın iptali davası ya da itirazın kaldırılması talebi sonucunda başarılı olduğu andan itibaren süre kaldığı yerden tekrar işlemeye devam eder. Taşınmaz haciz talebinin içeriği araç, ev, yazlık gibi taşınmazları kapsamaktadır. Aşağıda örneği verilen taşınmaz haciz talebinizi kendi adınıza düzenleyerek icra dairesine verebilirsiniz. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak icra takip sürecinizi titizlikle yürüteceğimizden şüpheniz olmasın.

Hakkınızda icra takibi olup olmadığını e devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ buradan giriş yaparak hakkınızda açılmış olan icra takiplerine ulaşabilirsiniz.

Taşınmaz Haciz Talebi Örneği

Taşınmaz haciz talebi örneği indirmek için tıklayınız.

GAZİANTEP … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

Dosya No                  : 2019 / … E.

Alacaklı                     : Ali TECİMERLİ

Vekili                         : Av. Umur YILDIRIM

Borçlu                        : Osman ARDUÇ

Borç Miktarı             : 1.257.987,98 TL (Masraf ve Faizler hariç)

Konu                         : Borçlu Osman Arduç adına kayıtlı bilgisi verilecek/ sorugulanacak gayrimenkul üzerine haciz yapılması talebimizi havi dilekçemizdir.

Borçlu adına kayıtlı gayrimenkuller varsa bunların kaydına haciz konulması için Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi – TAKBİS ‘ ten sorgulanmasını ve tespit edilenlerin kayden haczini alacaklı adına vekaleten talep ederiz. 02.07.2020

                                                                                                                               Alacaklı Vekili

                                                                                                                             Av. Umur YILDIRIM

En yukarı çık