Neden Hukuk Fakültesi Seçilmelidir? Hukuk Fakülteleri

Neden Hukuk Fakültesi Seçilmelidir? Hukuk Fakülteleri

neden hukuk fakultesi secilmelidir

Bir çok orta okul ve lise düzeyinde eğitim gören öğrencinin merak ettiği sorulardan biridir: “neden hukuk fakültesi seçilmelidir.” Hukuk fakültesi bir çok öğrencinin hayali olmasına rağmen kazanmak ve kazandıktan sonra okulu bitirmek o kadar kolay değildir. Sonrasında seçeceğiniz mesleğe göre bir çok zorlukla karşılaşabilirsiniz. Fakat bu kadar olumsuz tarafına karşı hukuk fakültesi okumak her zaman ayrılacaktır. Hukuk fakültesi seçmek için birçok olumlu neden vardır. İlk olarak adaletin teminine destek olunabilmesi ve yargının 3 ayağından birinde yer almak manevi olarak büyük bir tatmindir.  Yine icra edeceğiniz meslek toplumda her zaman saygı duyulan mesleklerden biri olacaktır. Özellikle avukat, hakim ve savcılık gibi meslekler halk arasında prestijli ve saygı duyulan mesleklerden görülmektedir. Bunun yanında mezun olunduğunda birçok meslek dalının seçilebilmesi ve daha çok iletişime ve yazıya dayalı meslek olması da tercih edilebilme nedenlerindendir.

03.10.2023 tarihli güncel YÖK verilerine göre ülkemizde 55’i devlet, 93’ü vakıf olmak üzere toplamda 148 hukuk fakültesi bulunmaktadır. Buna KKTC’deki 23 hukuk fakültesi de eklenecek olursa toplam sayı 171’dir. Bazı vakıf üniversitelerinin hukuk fakültelerinin tercih sisteminde ücretli, tam burslu ya da indirimli olmalarına göre ayrı ayrı görüldükleri dikkate alınacak olursa hukuk fakültelerinin sayısı her ne kadar biraz daha az olsa da hukuk fakültesi tercihinde bulunan öğrencilerin karşısına 171 farklı alternatif çıkmaktadır. Peki hukuk fakültelerinin bu derece yaygın ve çok olmalarının anlamı ve önemi nedir, neden hukuk fakültesi seçilmelidir, ülkemizdeki hukuk fakülteleri hangileridir? Bu çalışmamızda üniversite tercihinde bulunacak arkadaşlarımızın bu ve benzeri sorularını cevaplamaya çalışacağız. Neden hukuk fakültesi gelin size detaylı açıklayalım.

SİZCE NEDEN HUKUK FAKÜLTESİ SEÇİLMELİDİR SORUSUNA YORUM ATARAK FİKRİNİZİ BEYAN EDEBİLİRSİNİZ. YORUMUNUZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ.

neden hukuk fakultesi tercih edilmeli
neden hukuk fakultesi tercih edilmeli

Neden Hukuk Fakültesi Seçilmelidir?

Neden hukuk fakültesi seçilmelidir sorusunun cevabını vermek için, Türkiye’de bulunan hukuk fakülteleri ve eğitimleri hakkında birkaç bilgi vermekte fayda vardır. Çünkü mezun olunduğunda birçok meslek dalının seçilebildiği hukuk fakülteleri için bu husus oldukça elzemdir. Üniversiteler genel anlamda belirli bir alanda teorik ve pratik olarak sistematik düşüncenin oluşturulmasını ve geliştirilmesini hedefleyen, sistemli ve disiplinli düşünme ve bunu uygulamaya aktarma beceri ve yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan ve sonuç olarak bilime ve uygulamaya katkı sağlamayı hedefleyen eğitim kurumlarıdır. Üniversitelerin bu temel fonksiyonu, üniversite eğitimi alan kişilerin belirli alanlarda profesyonelleşmesini ve uzmanlaşmasını sağlamakla birlikte bu üniversite eğitiminin asıl amacı ve hedefi olmayıp doğal ve zorunlu bir sonucudur. Bununla birlikte ekonomik zorlukların da etkisiyle üniversiteler ne yazık ki bir meslek edindirme okulu olarak algılanmakta, tercihler de buna göre, yani mezuniyet sonrası iş bulabilme ihtimallerine göre şekillenmektedir. Dolayısıyla günümüzde üniversitelerin bilimsel düşünce sistemini geliştirmeyi hedefleyen teorik fonksiyonları ile uzmanlaşma, profesyonellik ve meslek edindirme sonucunu doğuran pratik fonksiyonlarının aynı derecede önem taşıdığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Hukuk fakültelerinin önemi ve değeri de işte tam bu noktada kendisini göstermektedir. Hukuk fakülteleri teoriye yönelik bilimsel ve uygulamaya dönük mesleki bilgi ve eğitimlerin aynı anda alınıp öğrenilebileceği bir ortam sağlayan nadir eğitim kurumlarından biridir. Sosyal bilimler alanındaki birçok programda alınan eğitimin sonuçları meslek hayatına ve uygulamaya tam olarak yansıtılamamakta, sayısal alandaki bir çok program ise ağırlıklı olarak uygulamaya yönelik mesleki eğitim verdiğinden teorik bilgiler geri planda kalabilmekte, bu da uzun vadede mesleki gelişimi olumsuz etkilemektedir. Oysaki hukuk fakültelerinde hem doğrudan mesleki ve günlük hayatta kullanılabilecek bilgiler edinilmekte, hem de bir bilim dalı olarak hukuk tüm yönleri ile ele alınmakta hukuk mantığının ve hukuksal düşüncenin temeli öğretilmektedir. Teori ve pratik yan yana yürümektedir.

Hukuk fakültelerinde alacağınız eğitimle hem çevrenizin ve kendinizin günlük hayatta karşılaştığı hukuki sorunlara çözüm bulabilir ve hem de hukuk felsefesi aracılığıyla felsefe, hukuk sosyolojisi aracılığıyla sosyoloji, hukuk tarihi aracılığıyla da tarih gibi temel sosyal bilimler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Bunların yanında çevre hukukundan hareketle doğa bilimleri, anayasa ve kamu hukukundan hareketle siyaset bilimleri konusunda kendinizi geliştirebilirsiniz. Kısacası hukuk eğitimi alarak hem işten haksız yere çıkarılan arkadaşınızın hakkını arayabilir, yakınlarınızdan birisine yapılan icra takibine itiraz edebilir, alamadığınız alacağınızın takibini yapabilir, karakolda ifadesi alınan arkadaşınızın yanında olabilirsiniz ve hem de seçim sistemlerinin birbirlerine göre olumlu ve olumsuz yanlarını, siyasi sistemleri, siyasi parti tipolojilerini, anayasal ve yasal düzenlemeler ile iç hukuk ve uluslar arası hukuk arasındaki uyumu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarındaki temel ilke ve prensipleri tartışabilirsiniz.

Hukuk Fakültesi Mezunlarının Çalışabilecekleri Alanlar

Hukuk fakültelerinin bu kadar çok sayıda olmalarının ve çok tercih edilmelerinin bir diğer nedeni de mezunlarının çok geniş alanlarda çalışabilme imkanına sahip olmalarıdır. Hukuk fakülteleri mezunları kamuda, özel sektörde ve serbest olarak çok farklı alanlarda çalışabilmektedir.

Hukuk mezunlarının çalışabileceği alanları iki kategoriye ayırabiliriz

1) Diğer fakülte mezunlarıyla beraber hukuk mezunlarının da çalışabileceği alanlar:

 • Kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanlık ve müfettişlik gibi kariyer meslekler,
 • Kaymakamlık, denetçilik, kontrolörlük, diplomatlık, raportörlük gibi meslek memurlukları
 • Özel sektör kurum ve kuruluşlarında ve bankalarda iktisat, ekonomi ve işletme mezunlarının çalışabileceği tüm pozisyonlar

2) Sadece hukuk mezunlarının yapabileceği iş ve meslekler:

 • Hakimlik ve savcılık
 • Serbest avukatlık
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu ya da sözleşmeli avukatlık
 • Noterlik
 • Arabuluculuk

Hukuk fakültesi mezunları yukarıda belirtildiği üzere çok farklı alanlarda çalışma imkanına sahip olmakla birlikte sadece mezun olmak yukarıda belirtilen işleri yapmaya yetmemektedir. Avukatlık ve arabuluculuk gibi meslekleri yapabilmek için ayrıca staj yapma, belirli bir süre iş ve çalışma tecrübesi ve sınav şartı bulunmaktadır. Hakimlik ve savcılık başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak için de hakeza merkezi sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir. Hukuk fakültelerinin çok sayıda olması mezunlar arasındaki yarışı ve rekabeti hızlandırmakla birlikte ekonomik ve sosyal hayatta yaşanan gelişmeler hukukçulara olan ihtiyacı gün geçtikçe arttırmaktadır. Bu nedenle hukukçu olmak kamuda, özel sektörde ve toplum nazarında önemli bir meslek olarak değerini korumaktadır. Neden hukuk fakültesi mi? Çünkü her alanda iş imkanı ve çalışma şansını vardır. Gelin daha detayına girelim.

hukuk fakultesi egitimi
hukuk fakultesi egitimi

Hukuk Fakültesi Eğitimi ve Mezuniyet Sonrası

Diğer fakülteler gibi hukuk eğitimi de 4 yıl sürelidir. Bununla birlikte bazı fakültelerde tercihe bağlı ya da zorunlu olarak hukuk eğitimine başlamadan önce bir yıl yabancı dil hazırlık eğitimi de verilmektedir. Bu durumda hazırlıkla birlikte eğitim süresi 5 yıl olmaktadır. Hukuk eğitimin ilk yılında genel olarak hukuk başlangıcı, medeni hukuk, anayasa hukuku, iktisat ve roma hukuku dersleri verilmektedir. İlk yıl eğitiminde genel olarak hukukun temel konu ve kavramları ile hukuk mantığı öğretilmeye çalışılmaktadır. İlerleyen yıllarda dersler ve ders konuları daha spesifikleşmektedir. Bu çerçevede ikinci yılda ceza ve borçlar hukuku genel hükümleri, idare hukuku ve idari yargı, kamu maliyesi ve eşya hukuku görülmektedir.

Üçüncü yıl ceza ve borçlar hukukunun özel hükümleri, vergi hukuku, medeni usul hukuku, hukuk sosyolojisi ve felsefesi, ticari işletme ve şirketler hukuku dersleri alınmaktadır. Dördüncü yıl ise icra ve iflas hukuku, ceza muhakemesi hukuku, miras hukuku, deniz ticareti, kıymetli evrak ve sigorta hukuku, iş hukuku ve genel kamu hukuku dersleri görülmektedir. Genel program bu şekilde olmakla birlikte ders akışı ve dağılımı fakültelere göre farklılık gösterebilmektedir. Ancak ders konuları ve içerikleri yıllar ilerledikçe genelden özele doğru spesifikleşmekte, artmakta ve ağırlaşmaktadır.

Diğer tüm mesleklerde olduğu gibi üniversite eğitimi mesleki başarıyı doğrudan etkilemektedir. Hukuk eğitimi hukuk biliminin temel altyapısını ve sistematiği kadar doğrudan mesleki hayatta kullanılacak bilgileri de kapsamaktadır. Bu nedenle mesleki başarı için hukuk fakültesi eğitiminin son derece verimli bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi hukuk mezunlarının yapabileceği iş ve meslekler genellikle mezuniyet sonrasında ayrıca bir eğitim, staj ve sınav gerektirmektedir. Bu kapsamda avukat olabilmek için bir yıllık avukatlık stajını tamamlamak, arabulucu olabilmek için 5 yıllık mesleki tecrübe ve yapılacak sınavda başarılı olmak, hakim, savcı ve diğer kamu görevleri için yine sınavlarda başarılı olmak gerekmektedir. Bunların yanında serbest avukatlık da dahil olmak üzere 2019 yılı ve sonrasında hukuk fakültesine girenler için hukuk meslekleri sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Tüm bunlar hukukçuluk mesleğine verilen önemi göstermektedir. Hukukçulukta başarılı olabilmek için emek, disiplin ve özveri vazgeçilmez önemdedir.

Hukukçu Olmanın Önemi

Avukat, hakim, savcı, denetçi, uzman veya müfettiş olsun diğer tüm mesleklerde olduğu gibi hukukçuluk mesleği de son derece hassas, özenli ve dikkatli bir şekilde yerine getirilmesi gereken bir meslektir. Şekli ve maddi hakikatin ve gerçeğin ortaya çıkarılması, hakkın yerine getirilmesi, adaletin ve hukukun üstünlüğünün sağlanması, hakkaniyetin tesisi açısından hukukçulara çok büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Ne olursa olsun mesleki hayatta yapılan en küçük bir ihmal veya hata bile bireyler açısından son derece ağır kayıp ve zararlara neden olabilir. Bu nedenle tüm hukukçuların mesleklerini ifa ederken son derece hassas ve dikkatli olmaları, ulaştıkları bulgu ve tespitler kadar vicdanlarının sesini de dinlemeleri gerekir. İster avukat, ister hakim, ister savcı olsun yargılama sürecinin bir parçası olarak bağımsız ve tarafsız olmak, dürüst ve hakkaniyetli davranmak, mesleğin onurunu ve saygınlığını korumak tüm hukukçular için vicdani ve hukuki bir sorumluluktur.

Avukatlar savunmanın en temel dinamiğidir. Savunma, bireyin kendisine yöneltilen iddia karşısında antitez ortaya koyabilmesi ve hakkındaki iddialara karşılık vermesi olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda bireylere devlet eliyle (savcılık) yöneltilen suç isnatları için kamu gücüne karşı koyabilecek bir gücün varlığı gerekir. Bu güç öyle bir güç olmalı ki, hem kamu menfaatlerini gözeten hem suçlanan bireyin menfaatini koruyan, hem kamu görevlisi hem hiyerarşik yapı içerisinde kimseden emir ve talimat almayan, hem suçlanan bireyi anlayan hem de kamu otoritesinin iddiasını anlayarak özümseyen bir güç olmalıdır. İşte bu güç, avukatlık mesleğidir. Birçok avukat sadece para kazanmak ya da üstün finansal ödüller almak için hukuk okumak ya da avukatlık mesleği yapmakla ilgilenmez. Avukat olmaya değecek başka şeyler de vardır ve avukatlar insanların sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak isterler. Aslında, bir avukata ihtiyaç duyan insanlar genellikle oldukça çaresizdir ve sorunlarını tek başlarına nasıl çözeceklerini bilemezler. Alan hakkında tutkuluysanız ve insanlara yardım etme duygusu sizi mutlu ediyor ise avukat olmak tam size göredir.
turkiyede hukuk fakulteleri
turkiyede hukuk fakulteleri

Türkiye’deki Hukuk Fakülteleri

Yukarıda da belirttiğimiz üzere KKTC’dekiler de dahil olmak üzere ülkemizde 150’den fazla hukuk fakültesi vardır. Bu fakültelerin puanları geçmişlerine, öğretim kadrolarına, konumlarına ve mezunlarının başarılarına göre şekillenmektedir. Üniversitelerin başarılarında bu faktörlerin rolü büyük olmakla birlikte son sözün her zaman öğrencide olduğu unutulmamalıdır. Puanı daha düşük olan bir fakülteden mezun olan öğrencinin daha yüksek puanlı bir fakülteden mezun olan arkadaşına nazaran mesleki hayatta çok daha başarılı olması az görülmüş bir şey değildir. Bu nedenle hukuk eğitiminin hakkı verilmeli, amaç sadece mezun olmak değil, aynı zamanda öğrenmek ve bilmek olmalıdır. Derslerle birlikte ya da tatil dönemlerinde tecrübeli hukukçuların yanında çalışmak hukuk bilgisine ve mesleki başarıya büyük katkı sağlayacaktır. 03.10.2023 tarihi itibariyle YÖK ATLAS (https://yokatlas.yok.gov.tr/) sayfasından aktardığınız ülkemizdeki tercih listesinde yer alan hukuk fakültesi bulunan üniversiteler şunlardır:

Devlet Üniversiteleri

 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (4 Yıllık)
 • BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık)
 • GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Hamburg Üniversitesi) (Ücretli) (4 Yıllık)
 • İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (4 Yıllık)
 • KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (4 Yıllık)
 • NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (4 Yıllık)
 • ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Çarşamba) (4 Yıllık)
 • PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (4 Yıllık)
 • SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)
 • YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık)

Vakıf Üniversiteleri

 • ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Köln Üniversitesi) (Burslu) (4 Yıllık)
 • ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • ATILIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
 • BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
 • HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık)
 • İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • KOÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • MEF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • MEF ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)

KKTC Üniversiteleri

 • ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
 • ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık)
 • YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık)
 • YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık)

Hukukçu olmak isteyen tüm müstakbel meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık