0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Güvenlik Soruşturmasında Telefon Kayıtlarına Bakılır Mı?

11guvenlik sorusturmasinda telefon kayitlari

Güvenlik soruşturmasında telefon kayıtlarına bakılır mı? Bu soru memur olmak isteyen tüm adayların kafasında soru işaretidir. Makalemizde bu soruya cevap vereceğiz. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması devlet kademesinde yer alacak memurlar için ilk kez atanmaları sırasında görevlerine başlatılmadan önce yürütülen ve olumlu sonuçlanması ile birlikte bireyin görevine başlatılmasına vesile olan bir aşamadır.

Güvenlik soruşturması; kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi şeklinde tanımlanmıştır.


Arşiv araştırması; kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını ifade etmektedir.

Anayasa Mahkemesi’nin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında yer alan hukuksuzluklar nedeniyle iptaline karar verdiği bu yöntem; yakın zamandaki yeni yasa tasarısının bu eksiklikleri gideren bir düzenleme ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulmuştur. Güvenlik soruşturmasında telefon kayıtlarına bakılır mı sorusu aday memurların kafasını kurcalayan önemli bir husus olup yazımızda ayrıntılı olarak incelenecektir.

Telefonun dinlenmesi, kayda alınması veya teknik takip gibi konular Ceza Muhakemesi Hukukunda düzenlenmiştir. Şartları tek tek kanunda belirtilmiştir. Şartların gerçekleşmesi durumunda bu tedbire başvurulabilir. Güvenlik soruşturması bir idari işlem olup salt bu neden ile telefon dinlemesi yapılamaz.

Güvenlik Soruşturmasında Telefon Dinlenir Mi?

Telefon konuşmalarının dinlenilmesi hususu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirilen bir konu olmakla birlikte, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hakkında meclise sunulan yeni kanun teklifi ile kişisel verilerin hangi koşullarda toplanıp saklanacağı ve ne kadar süre ile muhafaza edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Güvenlik soruşturmasında telefon dinlenir mi şeklinde aldığımız soruların cevabını vermek gerekirse; bu konuşmaların öncelikle kişiler arası iletişimin nasıl dinlenilebileceği konusuna değinmek gerekecektir. Zira Emniyet Genel Müdürlüğü ve bunlara bağlı birimler ile Milli İstihbarat Teşkilatı iletişimin tespiti yoluna, suçun önlenmesi amacıyla tedbiren başvurabilmektedir. İletişimin tespiti HTS kaydı denilen yolla olabileceği gibi telefonların dinlenmesi ve bu konuşmaların kaydedilmesi şeklinde ya da yalnızca sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi şeklinde gerçekleşebilir.

Güvenlik soruşturmasında telefon kayıtlarına bakılır mı sorusuna verilecek yanıt aslında hakkınızda herhangi bir adli soruşturma ya da kovuşturma olması hali ile bağlantılı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira telefon kayıtlarınızın adli birimlerde mevcut olması zaten hali hazırda bir yargılamada isminizin geçmesi yahut en azından ifadeye çağrılarak dosyadan haberdar olmanız anlamına gelmektedir.

Adli bir soruşturma ya da kovuşturma geçiriyor olmanız halinde ise dosyada ne sıfatla bulunduğunuz önem arz edecektir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması niteliği itibariyle öncelikli olarak kişinin herhangi bir adli tahkikat geçirmiyor olması ve adli sicilinin temiz olup olmadığının tespitine ilişkindir.

Dolayısıyla telefonlarınızın dinleniyor olması için hakkınızda bir tahkikat yürütülüyor olması gerekir. Aksi durumda sadece güvenlik soruşturması gerekçesiyle telefonlarınız dinlenemez. Telefon dinlenebilmesi Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma yürütülmesi ve savcının iletişimin tespiti talebinde bulunması gerekmektedir.

Takipsizlik Kararı Güvenlik Soruşturmasını Etkiler Mi?

Güvenlik soruşturmasında telefon kayıtlarına bakılır mı sorusunun adli tahkikat ile ilgili olduğunu belirtmiştik. Bu adli soruşturmadan alacağınız takipsizlik ya da diğer adıyla kovuşturmaya yer olmadığına dair karar, hakkınızda gerçekleştirilen tahkikatın sonlandırıldığını yani güvenlik soruşturmanıza engel teşkil eden durumun ortadan kalktığını doğrular niteliktedir.

Takipsizlik kararı e devlet üzerinden görülmez. Fakat hakkınızda dava açılmış ve beraat kararı verilmişse https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ buradan görebilirsiniz. Takipsizlik ya da diğer adıyla kovuşturmaya yer olmadığına dair karar sayesinde olumsuz gelen güvenlik soruşturmanız yüzünde iptal edilen atama işleminiz, olumsuzluğun gerekçesinin yalnızca bu olduğu durumlarda, iptal edilecektir.

Dolayısıyla takipsizlik kararı ile sonuçlanan soruşturma güvenlik soruşturmasında olumsuzluk yaratmayacaktır. Bu durumda dahi olumsuz bir sonuçla karşılaşırsanız yapmanız gereken ise 60 gün içerisinde yürütme durdurma istemli iptal davaları açmaları gereklidir. Açılacak iptal davasında idare hukukunda uzman avukat ile çalışmaları lehlerine olacaktır.

] }


Avatar
1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.