Tazminat Hukuku

Ev Haciz Talebi

Ev haciz talebi icra iflas uygulamasında sıkça başvurulan bir yoldur. Alacaklı borcunu, borçlunun evini haczederek karşılamaya çalışır. İcra İflas Hukukuna tabi alacaklı borçlu ilişkilerinde alacaklının icra dairesine giderek takip talebinde bulunması üzerine, takip talebinde borçlu olarak taahhüt edilen kişiye yani borçluya icra dairesi tarafından bir ihtar gönderir. Bu ihtarın teknik adı “ödeme emri” dir.

Borçlu, parayı ödemediyse ve itiraz da etmemişse 7 günlük süre içinde borcu, diğer adıyla takibi kesinleşmiş olur. Kesinleşen bu icra takibi ile de bu kez alacaklının haciz talebinde bulunma hakkı doğmuş olacaktır. Borçlunun taşınmaz olarak evi varsa bu evin haczedilmesi için alacaklı icra dairesine ev haciz talebi için dilekçe verebilir.

İcra dairesi bu ödeme emrini kural olarak 3 gün içerisinde düzenleyip borçluya göndermek zorundadır. Ancak uygulamada icra dairelerindeki yoğunluktan dolayı bu süreye riayet edilmediği durumlarla karşılaşılabilmektedir. Dolayısıyla da 3 günden sonra gönderilse de ödeme emrinin geç gönderilmesi nedeniyle bir hukuka aykırılık gerçekleşmiş olmaz. Ev haciz talebi ise alacaklının takibin kesinleşmesinden sonra başvurabileceği bir yoldur.

Tarafımıza ev haciz talebi ile ilgili olarak en çok yöneltilen soruya gelecek olursak bu hiç kuşkusuz ki ödenmeyen kredi kartı borcu nedeniyle eve haciz gelir mi sorusu olacaktır. Sorunun cevabı olarak öncelikli olarak söylenmesi gereken şey, kredi kartı borcu olan kişilerin özgürlüğü kısıtlanamamakla birlikte kişinin geri kalan kendi ve üçüncü kişilerdeki her türlü hak ve malvarlığının haczedilebileceğidir. Ancak İcra İflas Kanunu borçluyu da düşünerek yapılan yeni düzenleme ile birlikte lüzumlu eşyaların haczedilemeyeceğini öngörmüştür.

Ev haczi kabul edilmesi durumunda tapuya şerh düşülür. Sonrasında icra hukuku hükümlerince satış işlemleri uygulanır.

Ödeme emri borçluya ulaşınca borçlunun önünde 3 tane seçenek vardır:

  1. Borçlu, borcunun olduğunu ve ödemediğini kabul edip borcu ödeyebilir. Bunun için 7 gün süresi vardır.
  2. Borçlu, alacaklıyı tanımadığını ve borcunun olmadığını iddia edebilir. / Alacaklıyı ve borcunu tanıyıp borcunu daha önceden ödeyip bitirdiğini iddia edebilir. / Borcunun zamanaşımına uğradığını iddia ediyor olabilir. / Borcunun belirtilenden daha az olduğunu iddia edebilir. İşte eğer bunları düşünüyor ise yine 7 günlük sürede itiraz edebilir.
  3. Bu iki seçeneği de yapmıyorsa borçlu borcunu kabul etmiş sayılır. İşte burada da yine 7 günlük sürede borçlunun mal beyanında bulunması istenir.

Borçlu, parayı ödemediyse ve itiraz da etmemişse 7 günlük süre içinde borcu, diğer adıyla takibi kesinleşmiş olur. Kesinleşen bu icra takibi ile de bu kez alacaklının haciz talebinde bulunma hakkı doğmuş olacaktır. Borçlunun taşınmaz olarak evi varsa bu evin haczedilmesi için alacaklı icra dairesine ev haciz talebi için dilekçe verebilir.

Hakkınızda icra takibi olup olmadığını e devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ buradan giriş yaparak hakkınızda açılmış olan icra takiplerine ulaşabilirsiniz.

Ev Haciz Talebi Örneği 

Ev haciz talebi örneği indirmek için tıklayınız.

ANKARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO              : 2020/….

ALACAKLI              : Ali TECİM

VEKİLİ                     : Av. Umur YILDIRIM

BORÇLU                 : Osman VELİ

BORÇ MİKTARI      : 243.354,57TL

Yukarıda dosya numarası belirtilen icra takibi ile ilgili olarak borçlu tarafından İcra Müdürlüğü’ne itiraz edilmemiş ve borç süresinde ödenmemiş böylelikle de icra takibi kesinleşmiştir.

Borçlunun aşağıda unvan ve adresi yazılı Devlet kurumunda memur olarak çalıştığı tespit edilmiş olup, almış olduğu maaşın ¼’üne işbu icra borcu nedeniyle dosya borcu bitene kadar haciz konulması amacıyla ilgili kuruma müzekkere yazılmasını ve yine borçlu adına kayıtlı olduğu öğrenilen ………….. adresindeki …. Ada/ parsel nolu taşınmazın haczine karar verilmesini talep ederiz. 02.07.2020       

                                                                                                                                     Alacaklı Vekili

                                                                                                                                 Av. Umur YILDIRIM

En yukarı çık