ev haciz talebi ornegi

Ev haciz talebi icra iflas uygulamasında sıkça başvurulan bir yoldur. Alacaklı borcunu, borçlunun evini haczederek karşılamaya çalışır. İcra İflas Hukukuna tabi alacaklı borçlu ilişkilerinde alacaklının icra dairesine giderek takip talebinde bulunması üzerine, takip talebinde borçlu olarak taahhüt edilen kişiye yani borçluya icra dairesi tarafından bir ihtar gönderir. Bu ihtarın teknik adı “ödeme emri” dir.

Borçlu, parayı ödemediyse ve itiraz da etmemişse 7 günlük süre içinde borcu, diğer adıyla takibi kesinleşmiş olur. Kesinleşen bu icra takibi ile de bu kez alacaklının haciz talebinde bulunma hakkı doğmuş olacaktır. Borçlunun taşınmaz olarak evi varsa bu evin haczedilmesi için alacaklı icra dairesine ev haciz talebi için dilekçe verebilir.

İcra dairesi bu ödeme emrini kural olarak 3 gün içerisinde düzenleyip borçluya göndermek zorundadır. Ancak uygulamada icra dairelerindeki yoğunluktan dolayı bu süreye riayet edilmediği durumlarla karşılaşılabilmektedir. Dolayısıyla da 3 günden sonra gönderilse de ödeme emrinin geç gönderilmesi nedeniyle bir hukuka aykırılık gerçekleşmiş olmaz. Ev haciz talebi ise alacaklının takibin kesinleşmesinden sonra başvurabileceği bir yoldur.

Tarafımıza ev haciz talebi ile ilgili olarak en çok yöneltilen soruya gelecek olursak bu hiç kuşkusuz ki ödenmeyen kredi kartı borcu nedeniyle eve haciz gelir mi sorusu olacaktır. Sorunun cevabı olarak öncelikli olarak söylenmesi gereken şey, kredi kartı borcu olan kişilerin özgürlüğü kısıtlanamamakla birlikte kişinin geri kalan kendi ve üçüncü kişilerdeki her türlü hak ve malvarlığının haczedilebileceğidir. Ancak İcra İflas Kanunu borçluyu da düşünerek yapılan yeni düzenleme ile birlikte lüzumlu eşyaların haczedilemeyeceğini öngörmüştür.

Ev haczi kabul edilmesi durumunda tapuya şerh düşülür. Sonrasında icra hukuku hükümlerince satış işlemleri uygulanır.

Ödeme emri borçluya ulaşınca borçlunun önünde 3 tane seçenek vardır:

 1. Borçlu, borcunun olduğunu ve ödemediğini kabul edip borcu ödeyebilir. Bunun için 7 gün süresi vardır.
 2. Borçlu, alacaklıyı tanımadığını ve borcunun olmadığını iddia edebilir. / Alacaklıyı ve borcunu tanıyıp borcunu daha önceden ödeyip bitirdiğini iddia edebilir. / Borcunun zamanaşımına uğradığını iddia ediyor olabilir. / Borcunun belirtilenden daha az olduğunu iddia edebilir. İşte eğer bunları düşünüyor ise yine 7 günlük sürede itiraz edebilir.
 3. Bu iki seçeneği de yapmıyorsa borçlu borcunu kabul etmiş sayılır. İşte burada da yine 7 günlük sürede borçlunun mal beyanında bulunması istenir.

Borçlu, parayı ödemediyse ve itiraz da etmemişse 7 günlük süre içinde borcu, diğer adıyla takibi kesinleşmiş olur. Kesinleşen bu icra takibi ile de bu kez alacaklının haciz talebinde bulunma hakkı doğmuş olacaktır. Borçlunun taşınmaz olarak evi varsa bu evin haczedilmesi için alacaklı icra dairesine ev haciz talebi için dilekçe verebilir.


Hakkınızda icra takibi olup olmadığını e devlet üzerinden öğrenebilirsiniz. https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ buradan giriş yaparak hakkınızda açılmış olan icra takiplerine ulaşabilirsiniz.

Ev Haciz Talebi Örneği 

Ev haciz talebi örneği indirmek için tıklayınız.

ANKARA … İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO              : 2020/….

ALACAKLI              : Ali TECİM

VEKİLİ                     : Av. Umur YILDIRIM

BORÇLU                 : Osman VELİ

BORÇ MİKTARI      : 243.354,57TL

Yukarıda dosya numarası belirtilen icra takibi ile ilgili olarak borçlu tarafından İcra Müdürlüğü’ne itiraz edilmemiş ve borç süresinde ödenmemiş böylelikle de icra takibi kesinleşmiştir.

Borçlunun aşağıda unvan ve adresi yazılı Devlet kurumunda memur olarak çalıştığı tespit edilmiş olup, almış olduğu maaşın ¼’üne işbu icra borcu nedeniyle dosya borcu bitene kadar haciz konulması amacıyla ilgili kuruma müzekkere yazılmasını ve yine borçlu adına kayıtlı olduğu öğrenilen ………….. adresindeki …. Ada/ parsel nolu taşınmazın haczine karar verilmesini talep ederiz. 02.07.2020       

                                                                                                                                     Alacaklı Vekili

                                                                                                                                 Av. Umur YILDIRIM

89/1 Haciz İhbarnamesi Talebi

89/1 haciz ihbarnamesi talebi; borçlunun başta bankalar olmak üzere bilinen veya bilinmeyen tüm kişilerde bulunan hak ve alacaklarının haczinin istenmesi anlamına gelmektedir. Yani burada borçlunun 3. Bir kişiden alacağı varsa borçluya değil, icra dairesine ödenmesi talep edilir.

Haciz ihbarnamesi İİK 89’da düzenlenmiştir. 89/1 ihbarnamesi 3. kişilerdeki alacakların haczi için gönderilen ihbarname demektir. Bu “ben bu kişiden alacaklıyım, eğer ona bir borcun varsa bana öde” anlamına gelmektedir. Yani bu ihbarname ile borçlunun, borçlularına gidilerek tahsilat yapma imkanı sağlar.

 • 3. Kişi 89/1 İhbarnamesi Talebi Örneği

           T.C

       ANKARA

8. İCRA DAİRESİ

Dosya No: 2021/…  Esas

Borçluların aşağıda isimleri belirtilen 3.kişiler nezdindeki doğmuş ve doğacak hak ve alacaklarının  HACZİ ile hak ve alacaklar bulunması halinde ikinci bir yazışmaya mahal bırakılmaksızın haczedilen miktarın üzerindeki takyidatlar ile birlikte dosyaya gönderilmesi için  89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesini talep ederim.

                                         Alacaklı vekili

                                    Av. Umur Yıldırım

3.KİŞİLER

1-… İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ADRES:ALİ NİHAT TARLAN CAD. KADIKÖY/İSTANBUL

2-… ELEKTRİK İNŞAAT TESİSAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES:HALİL RIFAT PAŞA MAHALLESİ PERPA TİCARET MERKEZİ B ŞİŞLİ/İSTANBUL

 

 • Banka 89/1 İhbarnamesi Talebi Örneği

              T.C.                                      

         ANKARA                                                     

2.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ                                                     

Dosya No : 2021/…

Yukarıda numarası yazılı dosya borçlusu için 3.kişilerdeki hak ve alacakları üzerine haciz konulması için aşağıdaki yerlere 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesini talep ederim.

 1. C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 2. GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 3. VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 4. AKBANK T.A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 5. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 6. HSBC BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 7. İŞBANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 8. TEB Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 9. FİNANSBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 10. HALK BANKASI A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 11. DENİZBANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 12. ING BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 13. ŞEKER BANK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 14. KUVEYTTÜRK BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
 15. TÜRKİYE FİNANS BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞ                        

                         Alacaklı Vekili

                       Av. Umur Yıldırım

Haciz Kaldırma Talebi

Haciz kaldırma talebi icra müdürlüğünden talep edilir. İcra müdürlüğü gerekli şartları taşıyorsa haczi kaldırır. Haciz kaldırma talebi dilekçesi örneği aşağıdadır.

…İcra Dairesi Müdürlüğü’ne

Dosya No : ..

Talebin Konusu: Haczin kaldırılması (fekki)

Yukarıda dosya numarası verilen dosyadaki borçlu/borçlulara ait mallar üzerine konulan hacizlerin kaldırılmasını (fekkini) talep ederim. 21.02.2021

                                Alacaklı Vekili

                             Av. Umur Yıldırım