Devlet Memurları Kanunu 85. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 85. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 85 madde

Devlet Memurları Kanunu 85. Madde (DMK)

Seferde veya Talim ve Manevra İçin Hazarda Silah Altına Alınanların Askerlik Sürelerinin Kademe ve Derece İntibakları

Devlet memurlarından muvazzaflık hizmeti dışında talim ve manevra maksadıyla veya seferde silah altına alınanların kademe ilerlemeleri devam eder. Bu süre içinde derece yükselmesi gerektiğinde terhislerinden sonra açık kadro bulunması ve sınav veya seçmede başarı göstermeleri şartıyla silah altında geçen süreleri yükselecekleri üst derecenin kademelerinde dikkate alınır.

Devlet Memurları Kanunu 85. Madde Açıklaması

Muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamış erkek memurlar gelecekteki harp olasılıklarına karşı eğitilmek ve askeri bilgilerini tazelemek, yeni silahların kullanılmasını öğrenmek amacıyla sulh halinde belirli süre ile silah altına alınabilirler. Bu süre içerisinde silah altına alınan Devlet memurları 81. madde gereğince izinli sayılırlar.

Bu memurların silah altında bulundukları süre içinde kademe ilerlemeleri devam eder. 85. madde, izinli sayılan süre içinde kademe ilerlemesinin devam edeceğini kabul etmiş, buna karşın derece yükselmesi için terhis edilmelerini ve bunu takiben de üst derecede boş kadro bulunmak ve seçme sınavında başarılı olmak koşullarını aramıştır.

Ancak silah altında geçirdikleri süreler, üst dereceye terfi halinde değerlendirilecektir. Seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurlarının kademe ilerlemeleri devam eder. Hazarda, muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınanlarla aralarında herhangi bir fark yoktur.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

Devlet Memurları Kanunu 85. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

devlet memurları kanunu 85 madde dmk
devlet memurları kanunu 85 madde dmk
X