Devlet Memurları Kanunu 183. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 183. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 183 madde

Devlet Memurları Kanunu 183. Madde (DMK)

Hazarda Eğitim ve Manevra İçin Silah Altına Alınanların Aylıklarının Ödenmesi

Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra maksadı ile silah altına alınan Devlet memurlarının aylıkları kendi kurumlarınca tam olarak ödenir. Devlet memurlarından rütbeli olanların rütbe aylığı tutarı, bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından fazla olanlara, aradaki fark askeri kurumlarına katılmaları veya yeni rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silah altında bulundukları sürece Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir.

Devlet Memurları Kanunu 183. Madde Açıklaması

183. maddeye göre hazarda muvazzaflık hizmeti dışında her ne suretle olursa olsun, silah altına alınan devlet memurlarına aylıkları kurumlarınca tam olarak ödenecektir. Bu memurlardan, rütbeli olanların rütbe aylığı tutarı bağlı bulundukları kurumdan aldıkları aylık tutarından fazla olanlara aradaki fark askeri kurumlara katıldıkları veya yeni rütbeyi kazandıkları tarihten itibaren silah altında bulundukları sürece Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenir. Örneğin; silah altına alınan bir memurun aylığı 1000 TL askerlikte rütbe aylığı da 1200 TL ise, 1000 TL tutarındaki aylığı kurumu tarafından; askeri rütbe aylığı ile memuriyet aylığı arasındaki 200 TL fark Milli Savunma Bakanlığı tarafından ödenecektir.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

Devlet Memurları Kanunu 183. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

devlet memurları kanunu 183 madde dmk
devlet memurları kanunu 183 madde dmk
X