Askeri Ceza Kanunu 122. Madde

Askeri Ceza Kanunu 122. Madde

askeri ceza kanunu 122 madde

Askeri Ceza Kanunu 122. Madde

Ganimet Almak İçin Uzaklaşan, Ganimet Alan ve Aldığı Şeyi Teslim Etmeyenler

  1. Seferberlikte ganimet almak kastıyla kıtasından uzaklaşan veyahut ganimet hukukuna tabi bir şeyi ganimet namıyla kendiliğinden temellük eden üç seneye kadar hapis olunur.
  2. Meşru surette aldığı ve fakat teslim ile mükellef bulunduğu şeyleri teslimden imtina ile temellük eden dahi aynı ceza ile cezalandırılır

Askeri Ceza Kanunu 122. Madde Açıklaması

Madde, seferberlik halinde ganimet almak için kıtadan uzaklaşmak ve ganimet almak fiillerini cezalandırmaktadır. Öncelikle belirtelim ki bu fiillerin suç sayılmasında ganimetin meşru sayıldığı o yıllar savaş hukuku esas alınmıştır. Maddenin her iki fıkrasında yazan suçlar kasten işlenebilir.

1. Maddenin birinci fıkrasında iki ayrı suç düzenlenmiştir:

  • Ganimet yapmak maksadıyla birliğinden uzaklaşmak
  • Ganimet hukukuna tabi bir şeyi kendiliğinden mal edinmek

2. Maddenin ikinci fıkrasıyla meşru surette ganimet ettiği fakat teslim etmekle yükümlü olduğu şeyi mal edinmek savaş hukukuna ilişkin suç sayılmıştır.

  • Ganimet Yapmak Amacıyla Birlikten Uzaklaşmak

Asker kişinin birliğinden uzaklaşması, izinsiz ve ganimet elde etmek amacına yönelik olmalı yani ganimet almak saiki ile kıtadan uzaklaşmalıdır. Ganimet almak dışında başka maksatlarla uzaklaşma halinde süreye bağlı olarak kısa süreli kaçma veya firar suçunu oluşturur.

  • Ganimet Hukukuna Tabi Bir Şeyi Kendiliğinden Mal Edinmek

Başkasına ait taşınır bir malı rızası olmaksızın faydalanmak kastıyla almak hırsızlık suçunu oluşturur. Ancak savaş sırasında düşmana ait taşınır malların alınması, devlete ait yüksek bir hak olarak kabul edilmiştir. Ancak hakkın kötüye kullanılması da mümkündür. Burada asker kişinin ganimet hukukuna giren bir şeyi mal edinmesi cezalandırılmaktadır.

  • Meşru Surette Ganimet Ettiği Fakat Teslim Etmekle Yükümlü Olduğu Şeyi Mal Edinmek

Maddenin ikinci fıkrasıyla cezalandırılan fiil kendisine ganimet yapma izni verilen veya mevcut düzenlemelere göre bu hakka sahip olan asker kişinin ganimet ettiği eşyayı amirlerine teslim etmesi gerekirken gizleyip mal edinmesidir. Burada da aslında hırsızlık suçunun özel bir şekli düzenlenmiş bulunmaktadır.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık