Memur Hukuku

Adi Malul Nedir? Adi Malul Ne Kadar Maaş Alır?

Malullük Nedeni İle Emekliye Ayrılma

Emekli Sandığı Kanununa göre her ne nedenle olursa olsun vücutlarında meydana gelen zararlar ve uğrayacakları iyileşmesi imkansız hastalıklar yüzünden görevlerini yapamayacak duruma gelen iştirakçi ve tevdiatçılara malul denir. Bu nedenle ödenen aylıklara da malullük aylığı adı verilmektedir. Adi malul vazife malulu ve harp malulu olmak üzere 3 çeşittir.

Emekli olmak için 3 koşul aynı anda gerçekleştiğinde emeklilik dilekçesi verilerek emekliliğe ayrılabilir. Bu 3 şart;

  • Yıl,
  • Prim günü,
  • Yaş koşullarıdır.

Fakat bazı özel durumlarda 3 koşul değil de 2 koşul şartı aranır. Bu durumlar, engelli emeklilik ve malulen emeklilik durumlarıdır.

Emekli Sandığına tabi olan memurların her tür sakatlık ve hastalıkları tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarının raporları ile belgelenir. Ancak bu tür hastanelerin bulunmadığı yerlerde sakatlık ve hastalık raporları en az üç hekimi bulunan yerel hastaneler tarafından verilebilir. Bunlar da yoksa malullük hali, biri o konunun uzmanı olması koşulu ile en az üç hekim tarafından birlikte verilecek raporla saptanır.Bu hekimlerden ikisi Emekli Sandığı kapsamındaki kurumların, birinin de iştirakçinin çalıştığı kurumun hekimi olması şarttır. Düzenlenen rapora dayanarak malullük nedeniyle emekliye ayrılmayı memur isteyebileceği gibi; kurumun da memuru re’sen emekli etme yetkisi vardır. Malulen emekli olan memurların gerekli sağlık şartlarını tekrar sağlamaları halinde, bu durum resmi sağlık kurumlarınca tespiti sağlandığı takdirde, göreve dönmek isteyen memurların eski derece ve niteliklerine uygun göreve atanacakları da güvene altına alınmıştır.

Adi Malul Nedir?

Vazife malullüğü kapsamına giren haller dışındaki sebep ve hallerden doğan malullük çeşidi olup bu kapsamda bağlanan aylığa da adi malullük aylığı adı verilmektedir.

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 44. maddesinde bu husus düzenlenmiştir. Adi malullük talebinde bulunan kişi tarafından alınan rapor kuruma verilir.Kurum ilgili raporu Sosyal Güvenlik Kurumuna  gönderir. Sosyal Güvenlik Kurumunu bünyesinde bulunan  Sağlık Kurulunca malullük verilip verilmeyeceği karara bağlanır.Adi malul üzerinden emekli olabilmek için kişinin en az 10 yıl hizmet süresi bulunmalıdır. Kurumu tarafından malulen emekliye sevk edilen kişi gerekli şartları taşıyor ise malulen emekliye ayrılır, kişiye emekli maaşı bağlanır.

Fakat  her adi malullük durumunda emekliye sevk işlemi gerçekleşmez. Adi malullük kararı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilmiş olsa bile çalışmasına  engel teşkil etmeyen yani başka vazife veya sınıflara nakil suretiyle başka bir görevi de yapmaları mümkün olması durumunda çalışmaya devam edebilirler.

TSK ve Emniyet mensupları yaptıkları görevleri ve hizmet sınıfları itibariyle kendi teşkilat kanunlarına ve kendi sağlık yönetmeliklerine tabidirler.  Sağlık konularında da TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, Emniyet Teşkilatı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerinde yer alan sağlık şartlarına göre değerlendirilir. Bu yönetmeliklerde yer alan hususlar şayet ilgilinin TSK veya Emniyet içerisindeki görevini yapamayacak durumda olduğunu gösterir rapor alınması gereklidir.

Adi Malul Ne Kadar Maaş Alır?

Adi malul olan kişi vazife malulüne göre daha az maaş alır. Buda kanun koyucu tarafından emekliliğin derecesi ile niteliğine yüklediği haklı anlamdan kaynaklanmaktadır. Tsk adi malül maaşı 2018 yılında 1950 ile 2100 TL arasında maaş alacaklardır. TSK malulen emeklilik maaşı 2018 üstte belirtilen miktarda olsa da 4a ve 4b kapsamında kişilerin alacağı maaş malesef 800 ile 1000 arasındadır.

5510 sayılı kanun kapsamında adi malul olarak emekliliği hak kazanan kişiler emekli olduklarında, hastalıkları düzelir ve bu durumu sağlık kurulu raporuyla ispat ettikleri takdir de tekrardan devlet memuru olabilirler.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

Başa dön tuşu