Polis Asker ve Memur Hukuku

Polis, asker ve memur hukuku idare hukuku içinde yer alan kamu hukuku dalıdır. Memur, hukuk sistemimizde farklı kanunlarda farklı şekillerde tanımlanmış olmakla birlikte genel itibari ile memur kavramından anlaşılan; devlet ve diğer kamu tüzel kişilikleri tarafından genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini görenlerdir. Bu bağlamda memur kapsamı içine girmek için kişinin kamu hizmetlerini yürütüyor olması gerekir. Bu bağlamda memurlar, kamu görevlileri, idarenin kurum ve kuruluşlarında görev yapan sözleşmeli personeller ve geçici personeller memur kapsamına girmektedir. Bu nedenle bu kişilerin idare ile yaşamış oldukları ve görevlerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda memur hukukuna tabi olmaları söz konusudur. Bu nedenle polis asker ve memur hukuku önemlidir. Kamu hizmeti ise kamunun ortak gereksinimlerinin idari kurum ve kuruluşlar veya kamu tüzel kişileri aracılığıyla devlet eliyle karşılanması için yürütülen hizmetlerdir. Kamu hizmetinin yürütüldüğü idari kurumlar ile kamu tüzel kişilikleri bünyesinde faaliyet gösteren görevliler memur statüsüne sahiptir.

Memur hukuku kapsamındaki başlıca uyuşmazlıklar nakil işlemleri, atama işlemleri, mülakat nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Bu tür uyuşmazlıklar uzmanlık ve ihtisaslaşma gerektiren alanlardandır. Memur hukuku genel itibari ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olsa da her memur için farklı tüzük, yönetmelik ve yönergeler bulunmaktadır. Bu mevzuata hakim olmak idari uyuşmazlıklarda lehinize sonuç alınması için son derece önemlidir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu vermiş olduğu hukuki hizmet ve destek ile memurluğa dair maddi ve özlük haklarınızı uzmanca bir süreç ile takip etmektedir.

İdari Dava Süreci

Memurluk nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklarda yapacağınız başvurular ile açacağınız davalarda aleyhinize tesis edilen idari işlemin iptali ile birlikte hak kaybınıza neden olan maddi ve manevi zararınızın tazmini de talep edilmelidir. Bu iki ayrı talep aynı başvuru ve dava ile istenebileceği gibi iptal davası sonrasında açılacak bir tam yargı davası ile de istenebilmektedir. Ancak süreci doğru yürütmek için ve maddi ve manevi kaybınızı da tazmin edebilmeniz için idare hukuku alanında uzman olan ve idare mahkemelerinde tecrübe sahibi olan Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nu tercih ederek uzman kadromuz ve tecrübeli avukatlarımızdan destek alabilirsiniz.

Memur hukukundan kaynaklanan davalar yalnızca memur olanlar için açılan davalar ile sınırlı değildir. Aynı zamanda memur olmak için eğitim alan polis ve asker adayları da mülakat nedeniyle eleme veya güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedeniyle ilişik kesme işlemleri de memur hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklar içindedir. Bu uyuşmazlıkların hukuki çözüme kavuşturulması için memurlar hukuku mevzuatına hakimiyet gerekmektedir.

Memur hukukunun bir kolu da disiplin soruşturmaları ve disiplin cezaları nedeniyle ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. Disiplin soruşturması geçiren veya aleyhine disiplin cezasına hükmedilen memurlar ile memur adaylarının bu karara ve sürece itiraz etmeleri ve bu hususta dava açmaları mümkündür. Açılacak davada başvurulacak disiplin mevzuatı her kurum ve kuruluş için kendine özgü nitelik taşımaktadır. Bu nedenle disiplin soruşturması ve disiplin cezası nedeniyle açılacak davalarda dava sürecinizi idare hukuku ve disiplin hukuku alanında uzman ekibimiz ve tecrübeli avukatlarımızla yürütmeyi tercih edebilirsiniz.

Polis, asker, öğretmen, doktor ve hemşire gibi memurların atama, nakil ve diğer tüm özlük işleriyle ilgili olarak ortaya çıkan tüm hukuki uyuşmazlıkların çözümünde alanında uzman avukatımız ile müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Kadim Hukuk Bürosu memurların yaşadıkları tüm disiplin cezaları ve bunların savunmaları durumlarında müvekkillerini en iyi şekilde savunup hak ihlallerinin önüne geçmektedir.

Polis Asker ve Memur Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

X
kadim hukuk ve danışmanlık