Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

avukat mazeret dilekcesi ornegi

Mazeret dilekçesi kişinin herhangi bir işleme katılamayacağı hallerde katılamamasına neden olan gerekçenin yani mazeretin yer aldığı dilekçedir. Avukat mazeret dilekçesi ise, avukatların herhangi bir haklı sebeple duruşmaya veya başka bir işleme katılamaması durumunda mahkeme huzuruna sunmuş olduğu dilekçedir. Taraf veya vekilleri mazeretsiz olarak duruşmaya katılmaz ise yokluklarında yapılan işlemlere itiraz haklarını kaybederler. Bu sebeple mazeret dilekçesi özellikle usul işlemlerinde oldukça önemlidir. Aşağıda sayılan hallerde avukat mazeret dilekçesi sunması oldukça önemlidir:

  • Özellikle CMK görevlerinde avukat mazeret sunmaksızın duruşmaya katılmaz ise ciddi problemlerle karşılaşabilir. Avukat hakkında adli ve idari işlem başlatılabilir.
  • Ayrıca davacı taraf vekili olarak takip edilen hukuk dosyalarda da avukat mazeret dilekçesi sunmadan duruşmaya gitmez ise; dosyanın müracaata bırakılmasına karar verilmektedir.

Avukatların gerçekleştirilecek duruşmaya giremeyecek olmaları nedeni ile mahkemeye sunmaları gereken mazeret dilekçesinin örnekleri aşağıdaki gibidir. Mesleki mazeret dilekçesi olarak da bilinir. Aşağıda farklı mazeret sebeplerini içeren avukat mazeret dilekçelerini indirebilirsiniz.

Avukat Mazeret Dilekçesi Nedir?

Avukat mazeret dilekçesi, avukatların herhangi bir haklı sebeple duruşma, keşif veya başka bir işleme katılamaması durumunda mahkemeye sunmuş olduğu dilekçedir. Fiziki olarak sunulabileceği gibi UYAP (https://uyap.gov.tr/) üzerinden de gönderilebilir. Taraf veya vekilleri mazeretsiz olarak duruşmaya katılmaz ise yokluklarında yapılan işlemlere itiraz haklarını kaybederler. Bu nedenle mazeret dilekçesi özellikle usul işlemlerinde oldukça önemlidir. Aşağıda meslektaşlarımızın hukuk mahkemesi, ceza mahkemesi ve idare mahkemesi için avukat mazeret dilekçesi örneği paylaşılmıştır.

Ceza, idare ve hukuk mahkemesi taraflara usulüne uygun davetiye çıkarır ve bu yolla tarafların duruşmada hazır bulunmalarını ve savunma yapabilmelerini sağlar. Usulüne uygun davet edilen davacı taraf, davasını takip etmek istiyorsa bizzat ya da vekili vasıtasıyla duruşmaya katılmalıdır. Davacı tarafın duruşmaya katılma imkanı yoksa buna ilişkin mazeretini belgeleyerek mahkemeye bildirmeli ve duruşma gününün kendisine bildirmesi için gerekli giderleri de yatırmalıdır. Davalı taraf ise, yargılamaya katılmak istemiyorsa ve savunma yapmayacaksa katılmak zorunda değildir. Bu durumda davayı inkar etmiş sayılır; davayı takip etmek isteyip de buna imkanı yoksa bu durumu dilekçesi ile bildirmeli, belgelemeli ve tebliğ giderlerini de yatırmalıdır.

avukat mazeret dilekcesi nedir
avukat mazeret dilekcesi nedir

Hukuk Mahkemesi Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

Ankara (..) Aile Mahkemesine

Dosya No            : 2022/xx Esas

Davacı/Davalı   : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) – Adres

Vekili                   : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat: 4 No: 7, 06530 Çankaya/ANKARA

KONU                  : Mesleki mazeretimizin sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar

Mahkemeniz yukarıda esas numarası yazılı dosyasının …/…/2022 tarihli 14:15 saatli duruşmasına, Ankara (..) Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/… Esas sayılı dosyasının 14:00 saatli duruşmasına katılacak olmamız nedeniyle katılamamaktayız. Ankara (..) Asliye Ceza Mahkemesinin duruşma günü ve saatini gösterir tutanağı dilekçemizin ekinde sunmaktayız. Mesleki mazeretimizin kabulünü mahkemenizden talep eder, duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenmemize karar verilmesini mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/2022

                 Davacı Vekili

          Av. Umur YILDIRIM

Ceza Mahkemesi Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

Ankara (..) Asliye Ceza Mahkemesine

Dosya No   : 2022/xx Esas

Katılan       : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) – Adres

Vekili          : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat: 4 No: 7, 06530 Çankaya/ANKARA

KONU        : Mesleki mazeretimizin sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar

Mahkemeniz yukarıda esas numarası yazılı dosyasının …/…/2022 tarihli 14:15 saatli duruşmasına, Ankara (..) Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/… Esas sayılı dosyasının 14:00 saatli duruşmasına katılacak olmamız nedeniyle katılamamaktayız. Ankara (..) Asliye Hukuk Mahkemesinin duruşma günü ve saatini gösterir tutanağı dilekçemizin ekinde sunmaktayız. Mesleki mazeretimizin kabulünü mahkemenizden talep eder, duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenmemize karar verilmesini mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/2022

            Müşteki/Katılan Vekili

              Av. Umur YILDIRIM

İdare Mahkemesi Avukat Mazeret Dilekçesi Örneği

Ankara (..) İdare Mahkemesine

Dosya No        : 2022/xx Esas

Davacı              : Adı ve Soyadı (T.C. Kimlik No) – Adres

Vekili               : Av. Umur YILDIRIM

Söğütözü Mah. Söğütözü Cad. Koç İkiz Kuleleri B Blok Kat: 4 No: 7, 06530 Çankaya/ANKARA

KONU             : Mesleki mazeretimizin sunulmasından ibarettir.

Açıklamalar

Mahkemeniz yukarıda esas numarası yazılı dosyasının …/…/2022 tarihli 14:15 saatli duruşmasına, Ankara (..) Asliye Hukuk Mahkemesinin 2022/… Esas sayılı dosyasının 11:00 saatli duruşmasına katılacak olmamız nedeniyle katılamamaktayız. Ankara (..) Asliye Hukuk Mahkemesinin duruşma günü ve saatini gösterir tutanağı dilekçemizin ekinde sunmaktayız. Mesleki mazeretimizin kabulünü mahkemenizden talep eder, duruşma gününün UYAP sistemi üzerinden öğrenmemize karar verilmesini mahkemenizden saygılarımızla arz ve talep ederiz. …/…/2022

              Davacı Vekili

        Av. Umur YILDIRIM

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık