0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası

11ehliyetsiz arac kullanma cezasi

Ehliyetsiz araç kullanmak suçtur. Ehliyetsiz araç kullanan ve ona bilerek araç veren kişi cezalandırılır. Ehliyetsiz araç kullanma durumunda hem aracı kullanan kişi için hem trafikte bulunan diğer kişiler için büyük risk altına girer. Ehliyeti olmadan trafiğe çıkan kişi ile aracın sahibi farklı ise ehliyetsiz araç kullanan kişiye de aracın sahibine de ayrı ayrı ceza kesilir. Ehliyetsiz araç kullanma cezası birden fazla kez tekrarlanırsa para cezası katlanır ve yasaya göre hapis cezasına kadar gider. Ehliyetsiz araba kullanmanın cezası hem sürücünün hem de araç sahibi farklıysa o kişinin yüklü trafik cezası ödemesini gerektirir. Maddi ve diğer yaptırımlara maruz kalmamak için ehliyetin olmadan trafiğe çıkmamak gereklidir. Ehliyetsiz araç kullanma 3 şekilde karşımıza çıkar. Bunlar;

 • Sürücü belgesi olmayanlar,
 • Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınanlar,
 • Sürücü belgesi iptal edilenlerdir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 36’ya göre araç kullanmak için sürücü belgesine (ehliyet) sahip olmak gerekmektedir. Aksi takdirde ehliyetsiz araç kullananlar hakkında trafik görevlileri idari para cezası uygulayacaktır. 2023 yılı için ehliyetsiz araba kullanmanın cezası 8190 TL’dir. Ayrıca ehliyetsiz bir şekilde kendi aracını kullanmasına izin veren araç sahipleri de 8190 TL idari para cezası alacaktır. Bu makalemizde ehliyetsiz araç kullanma cezası hakkında bilgi verip; ehliyetsiz araç kullanma cezası ne kadar? ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz nasıl yapılır? bağlanan aracı nasıl geri alırım? ehliyetsiz araç kullanma cezası sicile işler mi? gibi tüm sorularınızı cevaplayacağız.

ehliyetsiz arac kullanma cezasi ne kadar
ehliyetsiz arac kullanma cezasi ne kadar

Ehliyetsiz Araç Kullanma Hangi Durumlarda Olur?

 • Ehliyetsiz araç kullanmak (18 yaş altı ehliyetsiz araç kullanma cezası da bu kapsama girer.)
 • Ehliyetsiz kişiye araç vermek
 • Mahkeme ve savcılık kararı da dahil olmak üzere herhangi bir nedenden dolayı geçici ya da tedbir amaçlı ehliyetine el koyulan kişinin araç kullanması
 • Mahkeme ve savcılık kararı da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenden dolayı geçici ya da tedbir amaçlı ehliyetine el koyulan bir kişiye araç kullandırmak
 • Sürücü belgesi daha önce iptal edilmiş bir kişinin araç kullanması
 • Sürücü belgesi önceden iptal edilmiş kişiye araç kullandırmak
 • Sürücü sertifikasının süresinin dolması

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar 2023?

Ehliyet kelime olarak uzluk, ustalık, yeterlik olarak tanımlanmakla günlük kullanımdaki anlamı bir kimseye, belli bir konuda yeterli olduğunu belirtmek için ilgililerce verilen belge olarak belirtilebilir. Bu belge, sürücülerin trafiğe çıktıkları sürece yanlarında taşımaları gereken en önemli belgedir. Bu belge olmadan trafiğe çıkmanın 2023 yılı için takdir edilen ceza miktarı ise 8 bin 190 TL’dir.

 • Ehliyetsiz araç kullanmanın 2023 yılı için belirlenen temel cezası 8.190 TL,
 • Ehliyetsiz araç kullandırma cezası 2023 yılı için belirlenen temel cezası 8.190 TL,
 • Ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç sürülmesi cezası 2023 yılında 4.060 TL,
 • Ehliyet sınıfına uygun olmayan araç kullandırma 2023 yılı için belirlenen temel cezası 4.060 TL,
 • Ehliyeti yanına almama cezası 2023 yılında 951 TL olarak uygulanmaktadır.

Ehliyet, talep edildiğinde ilgili memurlara beyan edilmelidir. Bu belge ile trafiğe çıkabildiğinizi beyan etmiş olursunuz. Ehliyet, araç kullanma için yetkinlik belirtme şeklidir. Yukarıda sayılanların ayrı ayrı önemi ve ihmali durumunda ceza belirlemesi yapıldığı gibi, ehliyet belgesinin de çeşitli bahanelerle bulunmaması halinde ceza belirlemesi yapılmıştır.

Kesilen cezalar 15 gün içerisinde vergi dairesine ödendiği takdirde toplam ceza miktarından %25 indirim uygulanmaktadır. Ehliyetsiz araç kullanmama cezasını taksitlendirmek için vergi dairesi ya da e-devlet üzerinden taksitlendirme yaptırabilirsiniz. İlk 15 gün içerisinde başvurulduğu takdirde dört ay taksit yapılarak ilk taksitin ödenmesi gereklidir. Aynı şekilde 15 günün ardından 36 aya kadar taksit imkanından yararlanabilirsiniz. Ayrıca ehliyetsiz araç kullananlar için ceza puanı düşülür. Bunlar;

 • Ehliyet sahibinin ehliyetinde yer almayan bir araç sınıfından araç sürmesi (örneğin motor ehliyeti olanın otomobil kullanması) durumunda yukarıda saydığımız cezaya ek olarak 20 ceza puanı eklenir
 • Geçerlilik süresi dolan ehliyeti ile araç kullanan kişiye yukarıda saydığımız cezaya ek olarak ehliyetine el koyma işlemi uygulanır.
 • Ehliyeti unutup yanına almadan araç kullanan kişi için yukarıda saydığımız idari para cezasına ek olarak 5 ceza puanı eklenir.
ehliyetsiz arac kullanma cezasi kime kesilir
ehliyetsiz arac kullanma cezasi kime kesilir

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Ne Kadar 2023?

2023 yılında trafik cezalarına da yeniden değerleme oranı kapsamında yüzde 122,93 zam geldi. Aşağıdaki cezalar 2023 yılında yüzde 122,93 artacaktır.

 • Ehliyetsiz araç kullanmanın 2022 yılı için belirlenen temel cezası 3674 TL,
 • Ehliyetsiz araç kullandırma cezası 2022 yılı için belirlenen temel cezası 3674 TL,
 • Ehliyet sınıfına uygun olmayan bir araç sürülmesi cezası 1823 TL,
 • Ehliyet sınıfına uygun olmayan araç kullandırma 2022 yılı için belirlenen temel cezası 1823 TL,
 • Ehliyeti yanına almama cezası 427 TL olarak uygulanmaktadır.

Bu ceza rakamları 2022 yılı için geçerli olup yılbaşında sonra rakamlar yüzde 122,93 güncellenmektedir. Kesilen cezalar 15 gün içerisinde vergi dairesine ödendiği takdirde toplam ceza miktarından %25 indirim uygulanmaktadır. Ehliyetsiz araç kullanmama cezasını taksitlendirmek için vergi dairesi ya da e-devlet üzerinden taksitlendirme yaptırabilirsiniz. İlk 15 gün içerisinde başvurulduğu takdirde dört ay taksit yapılarak ilk taksitin ödenmesi gereklidir. Aynı şekilde 15 günün ardından 36 aya kadar taksit imkanından yararlanabilirsiniz. Ayrıca ehliyetsiz araç kullananlar için ceza puanı düşülür. Bunlar;

 • Ehliyet sahibinin ehliyetinde yer almayan bir araç sınıfından araç sürmesi (örneğin motor ehliyeti olanın otomobil kullanması) durumunda yukarıda saydığımız cezaya ek olarak 20 ceza puanı eklenir
 • Geçerlilik süresi dolan ehliyeti ile araç kullanan kişiye yukarıda saydığımız cezaya ek olarak ehliyetine el koyma işlemi uygulanır.
 • Ehliyeti unutup yanına almadan araç kullanan kişi için yukarıda saydığımız idari para cezasına ek olarak 5 ceza puanı eklenir.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası Kanuni Düzenleme

Karayolları Trafik Kanunu madde 36’ da;

“Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.” denmektedir. Bu maddeye göre;

 • Sürücü belgesi olmayanların,
 • Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbiren geri alınanların,
 • Sürücü belgesi iptal edilenlerin,

araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde, bu kişilere idari para cezası verileceği düzenlenmiştir. Ayrıca, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir denmektedir.

Kanunun 37. maddesinde sürücü belgesi alması zorunlu olmayanlara özgü bir madde olup maddeye göre;

“Bisiklet kullananların 11, elektrikli bisiklet ve elektrikli scooter kullananların 15, motorsuz taşıtları kullananlar ile hayvan sürücülerinin 13 yaşını bitirmiş olmaları, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlıklı bulunmaları zorunludur.” denmek suretiyle hangi hallerde ve hangi şartlarda sürücü belgesi bulundurma zorunluluğuna istisna getirilmiştir.

Kanunun 39. maddesinde ise Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçların dışındaki araçları sürmeleri yasak olduğu belirtilmiş, bu hükme aykırı hareket eden sürücüye idari para cezası verilir denmiştir. Kanun kapsamında sürücü belgesine dayalı ceza nedenleri;

 • Sürücü belgesinin olmaması,
 • Sürücü belgesinin kullanılan araç sınıfına uygun düşmemesi,
 • Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanma,
 • Sürücü belgesi iptal edilenlerin, araç kullanarak trafiğe çıkmaları,
 • Mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıklarınca ya da bu Kanunda belirtilen yetkililerce sürücü belgesi geçici olarak ya da tedbir olarak geri alınanların araç kullanması,
 • Ehliyeti unutup yanına almadan araç kullanmak.

Ehliyetsiz Kazaya Karışmak

Kaza yapmak ve ehliyetsiz araç kullanmak birbirinden farklı değerlendirilecek hususlardır. Buradan anlayacağımız kişinin trafik kazası sonucunda işlediği suçta ehliyetsiz araç kullanmış olması cezayı arttırıcı bir neden değildir.  Eğer kazanın oluşumunda ehliyetsiz sürücünün bir kusuru yoksa yalnızca ehliyetsiz araç kullanma ile ilgili idari para cezasına çarptırılır. Ehliyetsiz sürücünün yaptığı kaza sonucu ölüm veya yaralama gerçekleşmişse taksirle öldürme veya taksirle yaralama suçundan ayrı, ehliyetsiz araç kullanma suçundan ayrı cezaya hükmedilir.

Taksirin iki türü olduğunu unutmamak gerekir. Bilinçli taksir ve taksir ayrımı burada önemlidir. Bilinçli taksir, kişinin istemediği neticeyi öngörmesine rağmen gerçekleşmeyeceğine olan haksız güvenini ifade eder. Kazanın bilinçli taksirle yapıldığı durumlarda ceza arttırılır. Ehliyetsiz trafik kazası sonucunda oluşan hasarı sigorta şirketi karşılamaz. Hasarın karşılanması için aracı kullanan kişinin ehliyetinin olması gerekir. Karşılasa bile sigorta şirketi ancak ehliyetsiz sürücünün kusuru oranında rücu edebilir. Rücu etmek, sigorta şirketinin karşı tarafa ödemek durumunda kaldığı tazminat tutarını araç sahibinden geri istemesi anlamına gelir.

Ehliyetsiz ve Alkollü Araç Kullanma

Ehliyetsiz araç kullanmak ayrı bir kabahat, alkollü araç kullanmak ayrı bir kabahattir. İkisi bir arada olduğu zaman ayrı ayrı idari para cezası söz konusu olur. İkisinin bir arada olması cezayı katlamayı gerektiren bir durum değildir. Ayrı ayrı her ikisi için idari para cezası uygulanır. Alkollü araç kullanma cezası, promil sınırına ve kaçıncı kez yakalanıldığına göre değişir. Alkollü iken araç kullanma yeteneği zayıflar. Buna bağlı olarak belirli seviyeye kadar alkol almış kişiler sadece idari para cezası ve ehliyete el konulması cezası alırken belirli seviyenin üstünde alkol alarak araç kullanan kişiler ise TCK anlamında suç işlemiş sayılır. Karayolları Trafik Kanunu uyarınca belirli seviye alkol almış kişiler idari para cezası ile cezalandırılır ve sürücü belgelerine el konulur. Bu sınır özel araç kullanan kişiler için 50 promildir.

Alkol testi denetiminde kanında 50 promil ve üzeri alkol bulunan kişi idari para cezasına mahkum edilecek ve ehliyetine el konulacaktır. Promil sınırı özel araç dışında kalan motorlu araçlar için 20’dir. Mesela ticari araç kullanan kişinin kanında 20 promilin üzerinde bir alkol seviyesi çıkarsa bu kişi idari para cezası ile birlikte ehliyetine el koyma yaptırımı ile karşı karşıya kalacaktır. İki durumda da promil miktarının üst sınırı 100 promildir. Sürücüye yapılan alkol testi sonucunda kanında 100 promilin üzerinde alkol çıkarsa bu kişi TCK m. 179’da yer alan trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçunu işlemiş olacak ve hakkında ceza yargılaması yapılacaktır. Alkollü olarak araç kullanma cezası 2023 yılı itibariyle 4.064 TL olarak güncellenmiştir. Cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda mevcut ücret üzerinden %25 indirim uygulanmaktadır. %25 indirimli ceza ücreti ise 3.048 TL olmaktadır.

18 Yaş Altı Ehliyetsiz Araç Kullanma

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Sürücü belgesi alma zorunluluğu” başlıklı 36’ ncı maddesi uyarınca motorlu araçların karayollarında kullanılması ancak sürücü belgesi, yani ehliyetin varlığı ile mümkündür. İlgili madde hükmü şu şekildedir: “Motorlu araçların, sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Araçlar, Yönetmelikte sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir. Buna göre ;

Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti hâlinde, bu kişilere 8190 Türk Lirası idari para cezası verilir. Ayrıca, aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası verilir.”  Yukarıdaki maddede belirtildiği üzere sürücü belgesi olmayan kişilerin araç kullanması halinde bu kişilere idari para cezası uygulanacaktır. Bu para cezalarının miktarı fiilin niteliğine göre değişmekte ve her yıl güncellenmektedir.

Öncelikle motorlu araç kullanabilmek için gerekli olan sürücü belgesini almaya hak kazanmak için 18 yaşını doldurmuş olmak şarttır.(16 yaşını bitiren kişiler M,  A1  ve B1 sınıfı ehliyet alabilir.) 18 yaşını doldurmadan, bunun sonucu olarak henüz ehliyet sahibi olmadan araç kullanan kişilere idari para cezası uygulanır. Bunun yanında bu kişilere aracı kullandıran araç sahiplerine de idari para cezası uygulanır. 2023 yılı için ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 8190 TL’dir. Ehliyetsiz araç kullanan şahıs ve o şahsa aracını kullandıran araç sahibi ayrı ayrı bu cezayı ödemekle yükümlüdür. Ancak ehliyetsiz araç kullanan kişi 15 yaşını doldurmamışsa Kabahatler Kanununun 11.maddesine göre kendisi hakkında idari yaptırım uygulanamaz. Bu takdirde ona aracı kullandıran araç sahibine 8190 TL idari para cezası kesilir.

Ehliyetsiz Motor Kullanma Cezası

Motosiklet kullanabilmek için farklı bir ehliyete sahip olmak gerekir. Bu ehliyet tipleri A sınıfı, A1 sınıfı, A2 sınıfı ve M sınıfı ehliyetlerdir. A sınıfı motosiklet kullanabilmek için 20, A1 sınıfı motosiklet kullanabilmek için 16, A2 sınıfı motosiklet kullanabilmek için 18 yaşını doldurmak gerekmektedir. Bu yaşların altında motosiklet kullanan kişiler 8190 TL idari para cezasına çarptırılacaktır.  Ehliyetsiz sürülen motor ile ehliyetsiz sürülen araca verilen ceza aynı tutardadır.

Ehliyetiniz varsa ancak motor kullanma hakkına sahip değilseniz, bu durumda 1825 TL idari para cezası ödemeniz gerekmektedir. Ehliyetsiz motor kullanma cezasını 30 gün içerisinde ödemezseniz faiz işlemeye başlar. Her ay %5 faiz eklenir. Bu durumda hem indirimden hem de taksitli ödemeden yararlanamazsınız. Faiz işlendikten sonra idari para cezası hala ödenmez ise icra ya da haciz işlemlerine başlanır. Ehliyetsiz motor kullanma cezası araç sahibinden tahsil edilir. Cezayı ödememe gibi bir durum söz konusu değildir. Cezanın 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda mevcut ücret üzerinden %25 indirim uygulandığından cezayı en kısa sürede ödemek en mantıklısı olacaktır.

Bağlanan Araç Nasıl Geri Alınır?

Ehliyetsiz araç kullanma nedeniyle ceza kesilmesiyle birlikte aracın ehliyetsiz sürücüye tekrar teslim edilmesi trafiği yeniden tehlikeye sokacağından mümkün değildir. Aracı teslim alabilecek ehliyetli bir kişi yoksa aracın yediemin otoparkına çekilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu tür durumlarda aracı teslim alabilecek ehliyetli birinin bulunmasında fayda vardır. Şayet ehliyetli kimse yoksa ve araç yediemin otoparkına çekilmişse;

 • Ehliyetsiz araç kullanma trafik cezası ödenmeli,
 • Yediemin otopark ücreti ödenmelidir.

Yukarıdaki ödemeler yapıldığı takdirde aracın otoparktan çıkarılmasına bir engel kalmayacaktır. Bağlanan araç geri alınabilir.

Bağlanan aracı almaya araç sahibinin gitmesi gerekir. Şirket aracı bağlanmış ise, kimlik ve imza sirküsü ile araç geri alınabilir. 6 ay boyunca araç otoparktan alınmazsa aracın sahibine tebligatla durum bildirilir. Tebligata rağmen araç sahibi hala aracını almaya gelmezse araç devlet hazinesine geçer. Devlet hazinesine geçtiği andan itibaren 5 yıl içinde araç sahibi aracını almak için başvuruda bulunursa emanet sahibine yapılan ödeme araç sahibine geçer.

Ehliyetsiz Araç Kullanma Cezası İtiraz

Ehliyetsiz araç kullanma cezasına itiraz etmek mümkündür. Kişi, haksız yere ceza almış olabilir. Olayın işleyişi, cezanın verilmesini gerektirmeyebilir. Böyle durumlarda itiraz etmek gerekir. xEhliyetsiz araç kullanan sürücüler hakkında uygulanan para cezasına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, nöbetçi sulh ceza hâkimliğine itiraz başvurusunda bulunulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idarî yaptırım kararı kesinleşir.

Başvuru, bizzat, kanunî temsilci veya avukat tarafından sulh ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yapılır. Başvuru dilekçesi, iki nüsha olarak verilir. Başvuru dilekçesinde trafik cezasına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilmeli ve itiraz nedenleri ayrı ayrı belirtilmelidir. İtiraz için gerekli belgeler;

 • İtiraz dilekçesi,
 • Trafik cezasına ait karar tutanağı,
 • Ruhsatın fotokopisi,
 • Ehliyetin fotokopisi
 • Kimliğin fotokopisi,
 • Eğer trafik cezası ödenmiş ise ödemeye ait hesap belgesi.

Ehliyetsiz Araç Kullanması Cezası İtiraz Dilekçesi Örneği

NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

(Buraya trafik ihlalinin işlendiği yerin bağlı olduğu sulh ceza mahkemesinin adı yazılmalı)

İTİRAZ EDEN       : TC Kimlik Numarası ve adres bilgileri yazılmalıdır.

İTİRAZA KONU

TUTANAĞIN TANZİM TARİHİ :  ../../20..

TEBLİĞTARİHİ     : ../…/20..

İTİRAZ KONUSU  : Verilen ceza kısaca açıklanır ve bu verilen cezaya itiraz ediyoruz şeklinde açıklama yapılır.

AÇIKLAMALALAR

 1. 06 XX 111 tescil plakasına kayıtlı hususi otomobilimin; Karayolları Trafik Kanunu’nun ….maddesi hükmüne istinaden “….” suçunun işlendiği gerekçesiyle kesilen ekte sunulu ../../20..tarihli, toplam ….. TL. bedelli trafik cezası tutanağı düzenlenip, ../../20.. tarihinde tarafıma tebliğ edilmiştir.
 2. Yukarıda bilgileri yazılı trafik ceza tutanağı, aracımın tescil plakasına göre ../../20… tarihinde düzenlenmiştir.
 3. Olaya ilişkin açıklamalar yapılır ve itirazınızın neden haklı bir itiraz olduğu belirtilir.

SONUÇ VE TALEP: Yukarıda arz ve izah etmeye çalıştığım nedenlerle, itirazımın kabulü ile yasalara aykırı olarak düzenlenen trafik ceza tutanağında yazılı para cezasının iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2022

İTİRAZ EDEN

Adı ve Soyadı

İmza

Ehliyetsiz Araç Kullanma Yargıtay Kararları

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 20.12.2004 Tarihli, 2004/3248 E. , 2004/12605 K.

 • Ehliyetsiz Araç Kullanma

Dava, sigortalı aracın Trafik Sigorta Poliçesi Genel Şartları’nın 4/c maddesi hükmü uyarınca, ehliyet belgesine sahip olmayan kişi tarafından kullanıldığı, bu nedenle 3 ncü kişiye ödeme yapıldığı iddiasına dayalı rücuen tazminat istemine ilişkindir. Davacı sigortacı ile davalı sigortalı arasındaki akdi ilişkinin koşullarını oluşturan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi Genel Şartları’nın (tazminatın azaltılması veya kaldırılması sonucunu doğuran haller) başlıklı 4/c maddesinde tazminatı gerektiren olayın, aracın Karayolları Trafik Kanunu’na göre gereken ehliyetnameye haiz olmayan kimseler tarafından sevkedilmesi sonucunda vukua gelmiş ise sigortacının bu hususu zarar görenlere karşı ileri süremeyeceği ve fakat ödemede bulunduktan sonra tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda sigorta ettirene rücu edebileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Poliçede yer alan bu şart, esasen KTK.nun 95 nci maddesi düzenlemesinin poliçeye aksettirilmiş bir hükmüdür. Ancak, sigortacının mevcut düzenlemeler uyarınca böyle bir durumda sigorta sözleşmesinin tarafı olmayan sürücüye yönelmesi mümkün değildir. Bu durumda mahkemece, davalı sürücü hakkındaki davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.


Yargıtay 17.Hukuk Dairesi 03.11.2020 Tarihli 2019/ 2586 E. , 2020 / 6407 K.

 • Ehliyetsiz Araç Kullanma

Davacı vekili, davalının maliki/işleteni olduğu aracın, müvekkili şirket nezdinde sigortalı aracın 26/04/2015 tarihinde dava dışı sürücü …’in yüksek oranda alkollü ve ehliyetsiz olarak sevk ve idaresinde iken maddi hasarlı trafik kazasına sebebiyet verdiğini, dava dışı … ‘in tam ve asli kusurlu olduğunu, park halinde bulunan çarptığı aracın herhangi bir kusurunun olmadığının tespit edildiğini, kazada hasara uğrayan araç için, 26/06/2015 tarihinde 11.000,00.-TL hasar tazminatının zarar görenin hesabına ödendiğini, trafik sigortası genel şartlarının B.4 maddesinde alkollü ve/veya ehliyetsiz araç kullanmanın rücu nedeni olarak gösterildiğini, bu nedenlerle tüm talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla 11.000,00.TL’nin ödeme tarihi olan 26/06/2015 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle,
yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili müvekkilinin o tarihte cezaevinde olduğunu, aracının çalındığını, … ‘i tanımadığını, aracı kullanan kişiye de husumet yöneltilmesi gerektiğini, davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre davanın kabulü ile 11.000,00 liranın 26/06/2015 ödeme tarihiden tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA,

Sıkça Sorulan Sorular

Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2023 yılında 8 bin 190 TL’dir. 15 gün içinde ödenmesi durumunda %25 indirim uygulanır.

Ehliyetsiz araç kullanma cezası araç kullanıcısına kesilir. Fakat bilgisi dahilinde araç veren kişiye de trafik cezası kesilir.Avatar

1990 yılında Kırıkkale’de doğan Umur Yıldırım, orta öğrenimini Bursa Polis Koleji’nde tamamladıktan sonra yüksek öğrenimine Ankara Polis Akademisi’nde başlamış ve 2011 yılında ayrılmıştır. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başlayarak başarı burs ile üç yılda dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Halen tam burslu olarak Çankaya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Kamu Hukuku Bölümünde yüksek lisansına devam etmekte olan Umur Yıldırım, Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu’nun kurucusudur.

Yorum Yazın