Kira Stopaj Hesaplama

Kira stopaj hesaplama programı ile hızlı bir şekilde kira stopaj tutarınızı hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki kira stopaj hesaplama aracındaki ilgili boşlukları doldurarak hesapla butonuna basınız. Hızlıca ne kadar kira stopaj tutarı ödeyeceğinizi hesaplayınız.

Net Kira Bedeli:

Stopaj vergisinin oranları sabit olmayıp ödeme türüne göre değişiklik gösterir. Burada dikkat edilmesi gereken konu, stopaj vergisinin brüt tutar üzerinden hesaplanacağıdır. Kira stopaj hesaplama yapmak için;

 • Öncelikle hesaplama yöntemini (Net kira, brüt kira, stopaj tutarı) seçmelisiniz.
 • Sonrasında tutar girilmelidir.
 • Kira stopaj hesaplama, sadece girilen bilgiler baz alınarak yapılmaktadır.
 • Kira stopaj hesaplama programı “Stopaj Tutarı”, “Brüt Kira Tutarı” ve “Net Kira Tutarını” otomatik hesaplanır.
 • Burada hesaplanan tutarlar bilgilendirme amaçlıdır, hesaplamalara dair hiçbir sorumluluk kabul edilmez, kesin bordro mahiyetinde değildir ve kesin bordro olarak gösterilemez, ibraz edilemez.

Kira Stopajı Nedir?

Stopaj, gelir ya da kurumlar vergisine tabi bir kazançtan kaynağında kesilen gelir vergisidir. “Stop” yani “durmak” kelimesinden türetilmiş bir terim olan stopaj, “durdurmak” “kesmek” anlamına gelir. Ticari amaçla kiralanan örneğin iş yeri olarak kullanma amacıyla kiralanan taşınmazlarda brüt kira bedelleri üzerinden hesaplanarak tahsil edilen vergi türüdür. Taşınmazı kiralayan taraf, brüt kira bedeli üzerinden hesaplanan ve kanunen belirlenen stopaj oranı doğrultusunda hesaplanan stopajı vergi dairesine ödemekle yükümlüdür.

Kira stopajı, gelir vergisi düzenlemelerine göre gayrimenkul sahipleri ile kiracılar arasında gerçekleştirilen kira işlemlerinde uygulanan bir vergi kesintisi yöntemidir. Kira stopajı, kiracının kira bedelini öderken, bu bedelin belirli bir oranını vergi olarak keserek vergi dairelerine ödemesini gerektirir. Stopaj, Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi’ne tabi ödemelerin işverenlerden çalışanlara ödenmesi sırasında kanunların saptadığı oranlarda, kaynağından kesilir. Stopaj, işi yapan adına vergi dairesine yatırılır.

Ticari taşınmazların kira ödemeleri üzerinden kesilen vergiye kira stopajı denir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi kapsamında uygulanan kira stopajı, kiracı tarafından vergi dairesine ödenir. Eğer bir iş yeri kiralıyorsanız mutlaka stopaj vergisi ödemeniz gerektiğini de göz önüne almalısınız. Kira stopajı ödeme sorumluluğu mülk sahibinde değil, kiracıdadır. Kira stopajı brüt kira bedelinin %20’si olarak uygulanır ve aylık ya da üç aylık dönemler halinde vergi dairesine ödenir.

Kira Stopaj Oranı Nedir?

Kira stopaj oranı Devlet tarafından brüt kira bedelinin %20’si olarak belirlenmiştir. Ticari amaçla kiralanan iş yeri olarak kullanılan kiralanmış taşınmazların brüt kira bedelinin %20’si üzerinden hesaplanan kira stopajı kiracı tarafından düzenli olarak vergi dairesine ödenmelidir. Kira stopajı %20’dir. Fakat bu %20 brüt miktarından. Önce brüt nete çevrilmelidir. Sonra stopaj hesaplanmalıdır. Bu durumda da kira stopaj hesaplaması %25 olarak matematiksel olmaktadır.

Kira stopajı hesaplama, İş yeri sahibi ve kiracı aralarında bir kontrat yaparak kira bedelini net veya brüt olarak belirtir. Kontrattaki net miktar, kiracının iş yeri sahibine ödediği tutardır. Brüt tutar da kiracının iş yeri sahibine ödediği tutara stopaj kesintisinin eklenmesiyle bulunan tutardır. Kira stopajı, brüt kira tutarının yüzde 20 ile çarpılmasıyla elde edilir. Kira kontratı net kira üzerinden yapıldıysa stopaj, net kira bedeli yüzde 25 ile çarpılarak hesaplanır.

Örnek kira stopajı hesaplama:

 • Bir aylık kira ödemesi 4.000 TL olan bir işyeri için:
 • Brüt kira bedeli = 4.000 TL
 • 000 x %20 = 800
 • Kiracı her ay boyunca 800 TL kira stopajı vergisini vergi dairesine ödemelidir. Geriye kalan 3.200 TL ise net kira tutarıdır. Net kira tutarı kiracı tarafından mal sahibine ödenir.
kira stopaj hesaplama nasil yapilir
kira stopaj hesaplama nasil yapilir

Kira Stopaj Hesaplama Nasıl Yapılır?

Kiralayan ile taşınmaz sahibi arasında imza altına alınan kira kontratında kira bedeli net ve brüt olarak belirtilir. Kira kontratında net olarak yazılan kira bedeli kiracının kiraya verene ödemekle yükümlü olduğu kira tutarıdır. Brüt kira bedeli ise kiracının taşınmaz sahibine ödeyeceği kira tutarına stopaj kesintisinin eklenmesiyle hesaplanan tutardır. Kira kontratında brüt kira bedeli yazılı değil ise net kira bedelinin 0,80’e bölünmesi sonucu elde edilen tutar brüt kira bedelidir.

Net tutar 0,80’e bölününce (ya da 1,25 ile çarpılınca) brüt tutar elde edilir. Brüt tutarın %20’si ise vergi tutarıdır. Brüt kiranın %20’sini hesaplarken işlem kolaylığı sağlamak isterseniz brüt kirayı 5’e bölebilirsiniz. Mesela net 1000 TL olunca brüt 1000 x 1,2 = 1250 TL olur. Stopaj da 1250 / 5 = 250 TL olur.

Kira Stopaj Hesaplama Örneği: Bir kiracı, aylık 3.000 TL kira ödemektedir. Kiraya veren kişi, bu kira geliri üzerinden kira stopajı kesintisi yapmalıdır. Kira stopaj oranı %20 olarak belirlenmiştir.

Adım 1: Kiranın Brüt Tutarını Bulma Kira stopajı, kira bedelinin brüt tutarına uygulanır. Bu nedenle ilk olarak kiranın brüt tutarını hesaplamamız gerekiyor. Brüt tutar, stopaj oranı ile çarpılarak vergi kesintisi yapılacak miktarı bulmamıza yardımcı olur.

 • Brüt Tutar = Kiranın Net Tutarı / (1 – Stopaj Oranı)
 • Brüt Tutar = 3.000 TL / (1 – 0.20) = 3.000 TL / 0.80 = 3.750 TL

Adım 2: Kira Stopajını Hesaplama Brüt kira tutarını bulduktan sonra, bu tutarı stopaj oranıyla çarparak kira stopajını hesaplayabiliriz.

 • Kira Stopajı = Brüt Tutar x Stopaj Oranı
 • Kira Stopajı = 3.750 TL x 0.20 = 750 TL

Sonuç: Kiracı aylık 3.000 TL kira ödüyorsa, kiraya veren kişi bu kiradan 750 TL’lik bir kira stopajı kesintisi yapmalıdır. Kiracı, kira bedelinin geri kalanını kiraya veren kişiye ödemelidir, ve kira stopajını düzenli olarak vergi dairesine ödemelidir. Kiraya veren kişi de yıllık gelir vergisi beyannamesinde bu stopajı bildirmelidir.

 • Net Kira Bedelinin Brüt Kira Bedeli ile Kira Stopaj Hesaplama

Net kira bedelinin 0,80’e bölünmesi veya 1,25 ile çarpılması sonucunda elde edilen tutar brüt kira bedelidir. Hesaplanan brüt kira bedelinin %20’si ise kira stopajı miktarıdır. Brüt kira bedelinin 5’e bölünmesiyle kolay yoldan kira stopaj oranı hesaplanabilir. Örneğin net kira bedelinin 10.000 TL olduğu halde, brüt kira bedeli 10.000 x  1,25 = 12.500 TL olarak hesaplanır. Bu durumda kira stopajı ise 12.500 / 5 = 2.500TL olarak hesaplanacaktır.

 • Brüt Kira Bedelinden Net Kira Bedeli ile Kira Stopaj Hesaplama

Brüt kira bedelinin %20’si kira stopaj tutarıdır. Kira stopaj tutarı hesaplanırken kolay olması için brüt kira bedeli 5’e bölünebilir. Brüt kira bedelinden hesaplanan kira stopajının çıkarılması sonucunda da taşınmaz sahibine ödenecek net kira bedeli hesaplanır. Örneğin, brüt kira bedelinin 12.500 TL olduğu halde kira stopaj bedeli 12.500 / 5 = 2.500 TL olarak hesaplanır. Brüt kira bedeli olan 12.500 TL’den kira stopaj tutarı olan 250 TL çıkarıldığında net kira bedeli 10.000 TL olarak hesap edilir.

 • Kira Stopaj Tutarından Net ve Brüt Kira Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Kira stopajı tutarının 4 ile çarpılması sonucu net kira bedeli ve kira stopaj tutarının 5 ile çarpılması sonucu brüt kira bedeli hesaplanır. Örneğin, kira stopaj tutarının 2.500 TL olduğu halde net kira bedeli 2.500 x 4 = 10.000 TL, brüt kira bedeli ise 2.500 x 5 = 12.500 TL olarak hesaplanır.

kira stopaj hesaplama formulu ornegi
kira stopaj hesaplama formulu ornegi

Kira Stopaj Hesaplama ile Çıkan Tutar Nasıl Ödenir?

Stopaj vergisinin ödenmesi gereken zaman dilimleri her sene Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir. Bu bakanlığın belirlediği takvimlere göre vergi mükellefleri ödemelerini yapmalıdır. Stopaj vergisi ödemeleri, ödeme alındığı ayın 26. gününe kadar muhtasar beyanname ile bildirilmeli ve ödenmelidir. Bu kurallar aylık stopaj vergisi ödemeleri için geçerlidir. Stopaj vergileri üç aylık aralıklarla da ödenebilir. Üç aylık stopaj vergisi ödenirken, ödemenin alınacağı ayı takip eden üçüncü ayın 26. gününe kadar muhtasar beyanname ile bildirilir ve ödenir.

Stopaj vergisi yıllık gelir beyannamesi ile belirlenip her yılın Mart ve Temmuz aylarında iki taksit olacak şekilde ödenir. Ödemelerin tamamı, gelir nereden elde edilirse edilsin Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi dairelerine yapılır. Ayrıca ödemenin yapılması için vergi dairesine gidilmesine de gerek yoktur. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen İnteraktif Vergi Dairesi ile stopaj vergisi sorgulama ve ödeme yapma gibi imkanlar mevcuttur. İnternet üzerinden hem stopaj vergisi için ödeyeceğiniz tutarı öğrenebilir hem de ödemenizi tamamlayabilirsiniz. Kira stopaj hesaplama yapmadan taşınmanızı kiraya vermeyiniz veya kira stopaj hesaplama yapılan tutardan daha azını beyan etmeyiniz. Aksi durumunda vergi kaçırmış olursunuz. Tespit edilirse ağır cezaları vardır.

Stopaj Nedir?

Stopaj, gelir vergisi ve kurumlar vergisi gibi vergi türlerinde kanunda belirtilen oranda yapılan kesintidir.  Stopajda gelir, sahibinin eline geçmeden önce kaynağında kesinti yapılmaktadır. Kişi elde edeceği gelirden vergi kanunlarında belirtilen oranda kesinti yaparak bunu vergi dairesine ödemekle yükümlüdür. Stopaj vergisine tabi tutulan gelirler şunlardır:

 • Kira ödemeleri
 • Çalışana/personele yapılan maaş ödemeleri
 • Kar payları
 • Mevduat faizleri
 • Serbest meslek ödemeleri
 • Gider pusulaları

Bu kişiler stopaj öder. Kira stopaj hesaplama ise, kişinin kira geliri üzerinden ödeyeceği stopaj vergisini hesaplamak için kullanılan hesaplama aracıdır.  Türkiye vergi sistemine göre, gelir elde edenler beyanname ile gelir vergisi ödemek zorundadır. Bu kapsamda, mükellefler, gelirlerini beyan etmekle ve gelirleri üzerinden hesaplanmış vergiyi ödemekle yükümlüdür. Bazı durumlarda gelirin beyan edilmesine gerek kalmaz ve gelir henüz mükellefe ödeme aşamasındayken kesinti yapılır. İşte bu durumda yapılan kesintinin adı, stopajdır.

Stopaj, ödenmesi açısından birçok vergi türü için örnek niteliği taşır. Örneğin bir işletmede çalışan bir işçinin stopaj vergisi de kendisi tarafından ödenmez, bu stopajı işçinin işvereni, ücretten kesinti yaparak vergi dairesine ödenir. Devlet memurlarının vergileri de aynı yöntem kullanılarak maaşlarından kesinti usulüyle işverenleri tarafından vergi dairesine ödenir.

Mevcut Stopaj Oranları (2024)

Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) ilgili maddeleri, stopaj oranlarını belirlemiştir. GVK madde 94. kapsamında yapılan stopaj ödemeleri şöyle sıralanır:

BentGVK 94. MaddeOran
2.Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
2 a.18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden (Telif),%17
2 b.Diğerlerinden,%20
3.42. madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden (yıllara yaygın inşaat onarım işleri istihkakları)%3
4.Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden%20
5.a.70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden%20
5.b.Vakıflar ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden%20
5.c.Kooperatiflere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden%20
5.d.Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşlara ait diplomatik statüsü bulunmayan gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden%20
6.a.Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf olanlara dağıtılan, GVK.75. Maddenin 2. fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.)%15
6.b.Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.)%15
7.GVK 75.maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)
7.a.Devlet tahvili ve Hazine Bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden%0
7.b.Diğerlerinden
7.ba.Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;
7.ba.i.Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerinden%10
7.ba.ii.Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden%7
7.ba.iii.Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerinden%3
7.ba.ivVadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerinden%0
7.bb.Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;
7.bb.i.Vadesi 1 yıla kadar olanlara sağlanan gelirlerden%10
7.bb.ii.Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden%7
7.bb.iii.Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlara sağlanan gelirlerden%3
7.bb.ivVadesi 5 yıl ve daha uzun olanlara sağlanan gelirlerden%0
7.bc.(ba) ve (bb)’de belirtilenler dışında kalanlar için%10
8.Mevduat faizlerinden Banka ve katılım bankalarının ödediği faizler için; Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)%15
9.75.maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)%15
10 aBaşbayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkarılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden%15
10.b.4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını is akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden%20
11Çiftçilerden alınan zirai mahsullerden ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
11.a.Hayvan ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
11.a.i.Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için%1
11.a.ii.(i) alt bendi dışında kalanlar için%2
11.b.Diğer zirai mahsuller için,
11.b.i.Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için%2
11.b.ii.(i) alt bendi dışında kalanlar için%4
11.c.Zirai faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için
11.c.i.Orman idaresine veya orman idaresine karsı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakimi, kesimi, ürünlerin toplanması, taşıması ve benzeri hizmetler için%2
11.c.ii.Diğer hizmetler için%4
11.d.Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için%0
12.PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden%20
13.GVK 9. madde kapsamında yer alan esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden;
13.a.Havlu, çarşaf, çorap, hali, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi turistik eşya, haşir, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden%2
13.b.Hurda mal alımları için%2
13.c.Diğer mal alımları için%5
13.ç.9’uncu maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi kapsamında esnaf muaflığından yararlananlara ihtiyaç fazlası elektrik bedeli olarak yapılan ödemeler üzerinden%2
13.d.Diğer hizmet alımları (“a”, “b” ve “c” alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedeli ayrılmaması hali de bu kapsamdadır) için%10
14.GVK 75. maddenin ikinci fıkrasının 14 numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (kanunla kurulan dernek ve vakıflar ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar ile tam mükellef kurumlara ödenenler dahil)%15
15.a.GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından%15
15.b.GVK 75'inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından%10
16.a.GVK 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; on yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil)),%15
16.b.GVK 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; on yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile bu süre içinde kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil))%10
16.c.GVK 75’inci maddenin ikinci fıkrasının (16) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (bireysel emeklilik sisteminden; emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı (4632 sayılı Kanun kapsamında bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının ödemeye konu olan kısımlarına isabet eden irat tutarı dahil))%5
18Vergi Usul Kanununun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamına giren ödemelerden (İnternet ortamında reklam hizmet verenlere ve bu hizmetlere aracılık edenlere yapılan ödemeler)%15

X
kadim hukuk ve danışmanlık