Kira Artış Oranı Hesaplama (Konut ve İşyeri)

Kira artış oranı hesaplama programı ile anında ve hızlı şekilde kiranızı hesaplayabilirsiniz. Tek yapmanız gereken programda yer alan; kira bedeli, kiralanan taşınmazın konut mu işyeri mi olduğunu ve kira artışı yapılacak ayı seçmenizdir. Kira zammı, taşınmaz için yapılan aylık ödeme tutarının artışı yılda bir kez olmak üzere gerçekleşiyor. Kira artış oranı bir önceki yılın kira tutarına ve son 12 ayın tüketici fiyat endeksi bir diğer adıyla TÜFE’ye göre hesaplanır. Taşınmazın aylık kiralama bedeline TÜFE oranından daha yüksek bir zam uygulanamaz. Aynı zamanda kira artış oranı Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine uygun bir şekilde yapılmalıdır.

Kiralanan Yapı Türü:
Net Kira Bedeli:

 

2023 Aralık ayında; aralık  TÜFE %61,98,  12 aylık ortalama TÜFE %53,40 oldu. Aralık ayı içerisinde uzama dönemi başlamış işyerlerinde, kiraya verenler, en yüksek %53,40 oranında artış yapabileceklerdir. Konutlarda ise 1 Temmuz 2024’e kadar %25 oranında artış şartı devam etmektedir. Son dönemlerde ev fiyatlarının artması ve yaşanan ekonomik sıkıntılardan dolayı herkes ev kirası ödeme noktasında sıkıntılar yaşadığından bu sorunun cevabını merak etmektedir. Ev sahipleri kirayı enflasyona uygun olarak çok arttırmak isterken kiracılar kirayı ödeyemedikleri için kira artışını daha az yapmayı tercih etmektedir. Bu nedenle bir çok uyuşmazlık çıkmakta ve davalar açılmaktadır. Yasal olarak kira artış oranları Borçlar Kanunu’nun 344. maddesinde kapsamında yapılır. Bu madde kapsamında konut kira artışı %25 oranında, işyeri kira artışı ise TÜFE oranından daha fazla yapılamaz.

kira artisi nasil hesaplanir
kira artisi nasil hesaplanir

Kira Artışı Nedir?

Kira artışı; bir konutun veya işyerinin belli bir bedel karşılığında, bir süre için sahibi tarafından sözleşme ile başkasına devredilmesinde ödenen kira bedelinin belli aralıklarla arttırılmasıdır. Kiralanan konut veya işyerinin kira bedelinin belirli aralıklarla belirli oranda artırılmasına kira artış oranı denir. Ödenen kira miktarının enflasyon ve zorlaşan hayat şartları içerisinde düzenli olarak artırılması hakkaniyete uygun olacaktır. Konut ve işyerlerinde zam yapılırken farklı yasal düzenlemeler vardır. Konutlarda kira artışına yasal bir sınır getirilmişken, işyerlerinde ise kira artışı serbest bırakılmış ve tarafların kendi aralarında yapacağı sözleşmeye göre belirlenmesine izin verilmiştir. 2022 yılında getirilen kanun ile 1 Temmuz 2024’e kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerinde artış bir önceki kiranın yüzde 25’ini geçemeyecektir. Kanun yürürlüğe girmeden önce kira artışlarında iki ihtimal söz konusuydu;

 • Taraflar arasında anlaşma varsa anlaşma oranı kadar kira artmaktaydı. Ancak bu miktar bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalamasını geçemezdir.
 • Taraflar arasında anlaşma yoksa gene tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) 12 aylık ortalama değişim oranını geçmeyecek şekilde kişiler tarafından, anlaşma olmazsa hakim tarafından hakkaniyete göre belirlenmekteydi.
 • Yapılan değişiklikler 08.06.2022 tarihinde kabul edilmiş olup 11.06.2022 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte eski uygulama da değişmiştir. Yeni uygulamada 01.07.2023 tarihine kadar yenilenecek konut kira sözleşmelerindeki artışa %25 sınırı getirilmiştir. Madde hükmüne göre geçen seneye ait kira miktarının %25’i üzeri artışlar geçersiz sayılacaktır.

Kira artış oranı hesaplama aracımız ile 2023 yılı için TÜİK verileri ile hesaplama yapabilirsiniz. Kira sözleşmesi eğer ki 11 Haziran 2023 ve 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenileniyorsa yapılacak olan artış mevcut kira bedelinin %25’ini geçemez. Örneğin 8.000 TL kira ödeniyorsa % 25 artış yapıldığı takdirde mevcut kira bedeli 10.000 TL olacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak artış hesaplanırken dönemin TÜFE oranı dikkate alınacaktır. %25 kira artış sınırı uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihine karar uzatıldı. Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 2024 yılına kadar bir yıl süre ile geçerli olacak. Buna göre; yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

Not: 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılacak yıllık kira artış oranları ilgili yasada düzenlemeyle sadece konutlar için en fazla %25 olarak sınırlandırıldı. Yasal oranın %25’in altında kalması durumunda ise yasal oran (TÜFE 12 aylık ortalama) geçerli olacak.

Aylık Kira ÜcretiYıllık Kira Artış OranıZamlı Kira Tutarı2. Yıl Kira Ücreti3. Yıl Kira Ücreti
10.000 TL%2512.500 TL15.625 TL19.531,25 TL
20.000 TL%2525.000 TL31.250 TL39.062,5 TL
30.000 TL%2537.500 TL46.875 TL58.593,75TL
40.000 TL%2550.000 TL62.500 TL78.125 TL

Kira Artış Oranları Ne Kadar?

Kira artışı, kira bedelini enflasyona karşı korumak veya kiralanan şeyin değerindeki artışı kira bedeline yansıtmak amacıyla, genellikle her yıl sözleşmenin yenilenmesiyle birlikte yeni dönemde ödenecek olan bedelde yapılan güncellemedir. Kira zammı, taşınmaz için yapılan aylık ödeme tutarının artışı yılda bir kez olmak üzere gerçekleşiyor. Borçlar Kanunu 344. madde kapsamında kira artışı; “Tarafların yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmaları, bir önceki kira yılında (Geçerlilik Tarihi: 01.01.2019) tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır.” Yani kira artışı TÜFE’ye göre yapılır. Fakat konut kiralarında 2024 temmuz ayına kadar kira zammı en fazla %25 yapılabilir. Daha fazla yapılamaz.

11 Haziran 2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7409 sayılı “Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” doğrultusunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na (“TBK”) eklenen geçici madde ile yalnızca konut kiraları ile sınırlı olarak 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek kira dönemlerinde kira bedeline ilişkin uygulanacak azami kira artış oranının % 25 olacağı düzenlenmiştir. Sonrasında bu düzenleme 1 temmuz 2024’e kadar uzatılmıştır.  Kira artışının nasıl yapılacağı kiracılar ve kiraya verenler için önem arz eden konuların başında gelmektedir. Kira artış oranı sınırının kanuni olarak tespit edilmiş olması kiraya verenin bu sınırlandırmaya dikkat ederek kira zammı yapma zorunluluğu altında bırakmaktadır. Kiraya veren kanunda belirtilen sınırların üstünde kira artışı yapamaz. Bu oranlar;

YılKira Artış Ayıİşyeri Kira Artış OranıKonut Kira Artış Oranı
2024Ocak%53,86%25
2024Şubat%54,72%25
2024Mart%57,50%25
2024Nisan%59,64%25
2024Mayıs%59,64%25
2024HaziranAçıklanmadı%25
2024TemmuzAçıklanmadı%25
2024AğustosAçıklanmadıTÜFE
2024EylülAçıklanmadıTÜFE
2024EkimAçıklanmadıTÜFE
2024KasımAçıklanmadıTÜFE
2024AralıkAçıklanmadıTÜFE

Not: Tablo üzerinde gösterin en yüksek zam oranları TÜFE 12 aylık ortalamadır. 11 Haziran 2022 ile 01.07.2024 (bu tarih dahil) arasında konut kiralarında kira artış oranı %25’i geçemeyecek. Ayrıca enflasyon oranları iş günü olması durumunda her ayın 3. günü saat 10.00’da TÜİK tarafından  resmi sitesinde açıklanır.

Konut Kira Artışı Hesaplama

Konut kiralarında; 1 Temmuz 2024’e kadar geçerli olmak üzere kira artış oranı bir önceki yılı geçmemek koşulu ile en fazla %25 olacak. 1 Temmuz 2024’e kadar tüfe oranları veya sözleşmede anlaşılan oran %25’in altında ise TÜFE oranı geçerli olacak. Eğer TÜFE oranı veya sözleşmede belirtilen oran %25’in üstünde ise yasal olarak en fazla %25 artış oranı yapılabilecektir. Son dönemlerde konur kira artış oranı neye göre yapılır sorusu çok fazla sorulmaya başlandı. Bu sorunun cevabını vermeden şunu belirtmek isteriz. Ev sahibi tarafından talep edilebilecek yasal düzenlemelere aykırı bir kira artışını kiracı kabul etmeyecektir. Ev sahipleri açısından bakıldığında ise kiraladığı mülkün değerinde bir kira tutarı belirlenmesi onun menfaati için önemlidir. Bu nedenle kira artışının neye göre hesaplanması gerektiği, hem kiracılar hem de ev sahipleri tarafından oldukça önemli bir konudur. Konut sahipleri özellikle enflasyon oranının yüksek olduğu dönemlerde kira artışının neye göre belirleneceği konusunda kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Benzer şekilde mülk sahibi ile kiracı arasında anlaşmazlıklar da ortaya çıkabiliyor. Kiraların artışıyla ilgili yasal düzenlemeleri bilmek ve taraflar arasındaki kira sözleşmesine uygun hareket etmek bu sorunları büyük oranda ortadan kaldırıyor diyebiliriz. Konut kira artışı net bir şekilde en fazla %25’dir. Bu düzenleme 1 temmuz 2024 yılına kadar geçerlidir. %25’lik kira zammı şu şekilde hesaplanır:

 • Mevcut kira tutarı ile 25’i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100’e bölün.
 • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır.
 • Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Kira zammı, taşınmaz için yapılan aylık ödeme tutarının artışı yılda bir kez olmak üzere gerçekleşiyor. Kira artış oranı normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanır. Fakat hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25’le sınırlandırılmıştı. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Yüzde 25’lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor. Konutlardaki kira artışları için geçtiğimiz yıl getirilen % 25 artış sınırı, 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecekti. Fakat TBMM bu konuya ilişkin yeni Kanun maddesi çıkararak 2024 1 Temmuza kadar süreyi uzatmıştır. %25 kira artışı kimler için geçerli? sorusunun aslında cevabı tam olarak üstte verilmiştir. %25 kira artışı sadece konut yani ev kira sözleşmeleri için geçerlidir.

 • Örnek konu kira artışı şu şekilde hesaplanır: 1.000,00 TL kira bedelinde kasım 2022 kira zammı şu şekilde hesaplanmaktadır. Kasım ayı TÜFE kira artış oranı %65,26, yasal %25 kira artış oranını aştığı için, 250,00 TL kira artışı ile birlikte güncellenen kira bedeli 1.250,00 TL şeklinde olacaktır.

11 Haziran 2022 ila 01.07.2024 (bu tarih dahil) yapılacak kira artışları sadece konutlar için %25’i geçemeyecek. Bu tarihler arasında yasal oranın %25’in altında olması durumunda ise azami oran olarak yasal oran kabul edilecek. İlgili kanun düzenleme: “Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

kira artisi orani hesaplama formulu
kira artisi orani hesaplama formulu

İşyeri Kira Artışı Hesaplama

Yasal olarak kira artış oranları Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesinde göre düzenleniyor. İlgili madde 18 Ocak 2019 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde değiştirildi: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin dördüncü fıkrasına “kararlaştırılmışsa,” ibaresinden sonra gelmek üzere “20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla,” ibaresi eklenmiştir.”

İşyeri kira artışı 12 aylık TÜFE’ye göre hesaplanır. Net anlaşılsın için örnekle açıklamak gerekirse; aylık kiranız 6 bin TL olsun. TÜFE ortalaması ise resmi olarak %20 olarak açıklansın. Bu durumda 6.000 x 20 / 100 : 1.200 TL olarak zam uygulanması yasaldır. 6 bin TL ile yüzde 20 olan TÜFE oranı çarpılır ve çıkan sonuç 100’e bölünür. Böylece artış miktarı bulunabilir. Küsuratlı olduğu zamanlarda da yuvarlama yapıp yatırmanız önemlidir. 6 bin TL’lik kira örneğinde yeni kira miktarınız 7.200 TL olacaktır.  Resmi olarak açıklanan TÜFE oranını takip edip ona göre kira zammını hesaplayabilirsiniz.

Yasal olarak kira artış oranları Borçlar Kanunu’nun 344. Maddesinde göre düzenleniyor. İlgili madde 18 Ocak 2019 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekilde değiştirildi: 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “üretici fiyat endeksindeki artış” ibareleri “tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim” şeklinde değiştirilmiş ve maddenin dördüncü fıkrasına “kararlaştırılmışsa,” ibaresinden sonra gelmek üzere “20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak şartıyla,” ibaresi eklenmiştir.”

İş yerleri için zam oranı; artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplamaktadır. Örneğin zam Kasım ayında yapılacaksa TÜİK’in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Ekim ayındaki 12 aylık ortalamalara göre, yani % 65,26 oranında artış yapılabilecektir. Konutlarda zam oranına yasal bir sınır getirilmişken, işyerlerinde kira artış oranı tarafların serbest iradelerine bırakılmış ve tarafların kendi aralarında yapacağı sözleşmeye göre belirlenmesine izin verilmiştir.

 • Örnek işyeri (dükkan) kira zammı şu şekilde hesaplanır: 1.000,00 TL kira bedelinde kasım 2022 kira zammı şu şekilde hesaplanmaktadır. Kasım ayı TÜFE kira artış oranı %65,26 olup, 652,6 TL kira artışı ile birlikte güncellenen kira bedeli 1.652,6 TL şeklinde olacaktır.
 • Örnek işyeri (dükkan) kira artışı şu şekilde hesaplanır:
 • Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL
 • Kira Zammı Yapılacak Ay: Ağustos 2023
 • Girdiğiniz Artış Oranı: %57,45
 • Kira Zammı Tutarı: 11.490 TL
 • Aylık Yeni Kira Tutarı: 31.490 TL

İşyeri kira zammı oranı ile konut kira zammı oranı birbirinden farklıdır. İşyerleri kira zammı oranı %25 değildir. 1 Temmuz 2023 ile 2024 arasında uygulanacak olan %25 kira artış oranı kısıtlaması işyerleri için geçerli değildir. TÜİK tarafından TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre işyeri kira zammı belirlenir.   İşyeri kira zammı oranında üst sınır TÜFE’dir. Yani işyerlerinden en fazla kira artışı TÜFE oranına göre yapılır. TÜFE miktarı her yıl TÜİK tarafından belirlenir. TÜİK tarafından belirlenen bu orana göre dükkan kira artışı yapılır. Bu miktarın altında kira artışı yapılması mümkündür. Fakat üstünde yapılamaz.

Kira Artış Oranı Hesaplama Örneği

Kiracı ve ev sahipleri için en önemli konulardan bir tanesi kira artışı neye göre yapılır ve nasıl hesaplanır. Kira tutarı çeşitli faktörlere bağlı olarak her yıl düzenli bir şekilde artış gösteriyor. Kiracıları korumak ve koşulların üstünde kira artışı yaşanmaması için 2022 yılında bu oran %25 ile sınırlandırılmıştır. Kira artışı hesaplama, bir süredir aynı konutta ya da iş yerinde kiracı olanlar için kira artışını belirlemek açısından, ilk defa ev kiralayacak olan kişiler için de sözleşme koşullarını belirleyebilmek açısından önemlidir. Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında yüzde 25’le sınırlandırılmıştı. Buna göre; 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2024 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25’in üzerinde zam yapılamayacak. Yüzde 25’lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor.


 • Temmuz Ayı 2023 Ev Kira Zammı Oranı Hesaplama;

Mevcut Kira Bedeli: 6.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 1.500,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 7.500,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 90.000,00 TL

 • Temmuz Ayı 2023 İşyeri Kira Zammı Oranı Hesaplama;

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: %59,95

Kira Artış Tutarı: 15.995,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.995,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 191.940,00 TL


 • Şubat Ayı 2024 Konut Kira Zammı Oranı Hesaplama;

Mevcut Kira Bedeli: 60.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Şubat 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 15.000,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 75.000,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 900.000,00 TL

 • Şubat Ayı 2024 İşyeri Kira Zammı Oranı Hesaplama;

2024 Ocak ayında aylık enflasyon %6,70 ve yıllık enflasyon %64,86 oldu. İşyeri Kira Artışı için dikkate alınan TÜFE’deki 12 aylık ortalamalara göre değişim %54,72 olarak gerçekleşti. 2024 Şubat Ayı İşyeri Kira Artış Oranı Hesaplama:

Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL

TÜFE Kira Artış Oranı: %54,72

Kira Artış Tutarı: 5.472,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15.472,00

kira artisi kactir
kira artisi kactir

TEFE TÜFE Kira Artışı

Kira artışı hakkında genel düzenleme, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 344/1.fıkrasında, yer almaktadır. Bu madde ile taraflar yenilenen kira dönemlerinde kira bedelinin hangi miktarda ya da hangi oranda artacağını serbestçe kararlaştırabileceklerdir. Kira artışı ile düzenleme, kira sözleşmesinde yer akmaktaysa, kira sözleşmesinde belirtilen hususlar çerçevesinde kira artışı yapılabilmesi mümkündür. Fakat 11.06.2022 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa eklenen geçici madde uyarınca:

“Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 01.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki oniki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir. Bu fıkra hükmü, 344 üncü maddenin ikinci fıkrası uyarınca hakim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanır.”

TEFE TÜFE’ye göre kira zammı şu şekilde hesaplanır:

 • Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
 • Kira Artışı Yapılacak Ay: Ağustos 2023
 • Girdiğiniz Artış Oranı: %57,45
 • Kira Artış Tutarı: 5 bin 745 TL
 • Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 745 TL
 • Kira zammında üst sınır 12 aylık ortalama enflasyon üzerinden belirlenir. Fakat bu geçici düzenleme kapsamında 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yenilecek olan konut kira sözleşmelerinde bu zam oranı yüzde 25’i aşamayacaktır. Bu oranı geçecek şekilde yapılan yeni sözleşmeler geçersiz sayılacaktır. Yani %100 kira zammı yapılamaz.

kira artisi neye gore yapilir
kira artisi neye gore yapilir

1 2024 Temmuz’dan Sonra Kira Artış Oranı

1 temmuz’dan sonra kira artış oranı konutlar için %25 sınırı kaldırılarak Tüfe’ye göre yapılacaktır. Fakat işyeri kira artış oranı değişmeyecektir. Çünkü 1 temmuza kadar olan düzenleme sadece konutları kapsamaktadır. Bazı hallerde kira artış oranı kira sözleşmesinde belirlenmiş olabilir. Taraflar kira sözleşmesini hazırlarken, her ay ya da her yıl uygulanacak zam miktarını kendi aralarında belirlemiş olabilirler. Bu halde, taraflarca belirlenen kira artış oranının uygulanması gereklidir. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere taraflarca belirlenen artış oranı %25’in üstünde olamaz. %25’in üstünde olması takdirde %25’lik oranın uygulanması gerekecektir. Ev sahibi aksini iddia edemez. Kiracı olarak, %25 zamlı halini atıp sözleşmenize devam edebilirsiniz.

11 Haziran 2022 tarihli ve 31863 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7409 sayılı “Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” doğrultusunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na (“TBK”) eklenen geçici madde ile yalnızca konut kiraları ile sınırlı olarak 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek kira dönemlerinde kira bedeline ilişkin uygulanacak azami kira artış oranının % 25 olabileceği düzenlenmişti. Azami kira artış oranına ilişkin düzenlemeyi takiben; 15 Temmuz 2023 tarihli ve 32249 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7456 sayılı 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un (“Torba Kanun”) 23. Maddesi kapsamında, bu süre 1 Temmuz 2024 tarihine dek uzatılmıştır.

 • %25 zam sınırı ne zamana kadar geçerlidir?

Yeni yapılan düzenleme ile %25 sınır, 1 Temmuz 2024’e kadar geçerli hale gelmiştir. Ancak %25’in sınırın yalnızca konut kiralarında uygulanacağını, işyeri kiraları bakımından TÜFE oranlarının dikkate alınacağını unutmayınız.

 • Ev sahibim %25’in üstünde bir zam yapmak istiyor. Ne yapmalıyım?

Yukarıda da açıklandığı üzere %25’lik sınır, yasal sınırdır. Kanunda 1 Temmuz 2024’e kadar %25’in üstünde zam yapılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu sebeple %25’lik oranın üstünde zammı kabul etmemenizi öneririz.

 • 5 yıllık kira dönemi sonunda ne yapmalıyım?

5 yıllık sürenin sonunda da sonuç aynı olacaktır. 5 yıllık sürecin sonunda da konut kiraları bakımından yine %25’lik zam oranı uygulanacaktır.

X
kadim hukuk ve danışmanlık