0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

İcra ve İflas Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ticari ilişkilerin sağlıklı bir şekilde kurulması, devam etmesi ve sonlandırılması adına, oldukça önemli düzenlemelerde bulunmuştur. Bu düzenlemelere göre, ticaret hukuku üç ana bölüme ayrılmıştır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu, Türk Ticaret Hukuku’nun ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku ve şirketler hukuku olarak ayrılan üç ana bölümünde de, hem dava avukatlığı hizmeti hem de danışmanlık hizmeti vermektedir. Birçok teknik kelime içeren, birbirinden farklı ve kanunun lafsı olarak anlaşılması zor olmasından ötürü kıymetli evrak hukukuna, ticari işletme hukukuna ve şirketler hukukuna dair hukuki bir problem yaşamanız halinde ticaret dava avukatından yardım istemelisiniz.

Öyle ki, haksız rekabet hükümlerine aykırı olarak davranan bir firma nedeniyle yahut karşılıksız çek, bono veya poliçe nedeniyle bir mağduriyet, bir hak kaybı yaşayabilirsiniz. Bu doğrultuda, mağduriyetinizin çözümü için gerçekleştirmeniz gereken işlemler oldukça teknik ve karmaşık işlemler olmaktadır. Nitekim yanlış ya da eksik bir işlem gerçekleştirmeniz durumunda şirket ya da şirket ortağı olarak ciddi hak kayıpları yaşamamanız adına mutlaka uzman bir ekipten hukuki yardım almalısınız. Bu kapsamda, ticari faaliyetten doğan uyuşmazlıklar, şirket faaliyetleri sonucu ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve haksız rekabetten meydana gelen sorunlarınız için Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak hem uzman görüşleri ile danışmanlık; hem de dava yolu ile çözüm üretmekteyiz.

Ticari yaşamda, yeri geldiğinde küçük yeri geldiğinde de büyük meblağlar ile ilgilenilmektedir. Birçok karmaşık düzenlemeye sahip olan, büyük paralar dönen, insanlara iş ve gelir kapısı sağlayan, gelir kaynağı olan şirketleri barındıran bu ticaret yaşamında hukuki bir problem ile karşılaşılması kişileri gelirinden, işlerinden edebilen öyle ki kişilerin bir daha ticari yaşama girememesine sebep olan sonuçlar ile karşılaştırabilir.  Bu nedenle, yukarıda da belirtildiği üzere mutlaka bir ticari dava avukatı yahut ticari danışmanlık hizmeti veren hukuk bürosu ile birlikte çalışması gerekmektedir.

Anonim Şirketlerin Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Belirtilmesi gereken bir diğer husus ise, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda sermaye miktarları en az 250.000 ve daha fazlası olan anonim şirketler için sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluğa uyulmadığı takdirde ise, ilgili maddenin devamında da ön görüldüğü üzere “Hükme aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet Savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan onaltı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir. Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulleri kanunları ile diğer kanun hükümleri saklıdır.” Cumhuriyet Savcısı tarafından idari para cezası yaptırımı uygulanacaktır.

Belirtilen bu yaptırımlara maruz kalmamak adına, uzman, ticaret yaşamının hızına ve aktifliğine yetişebilen, genç, dinamik kadrosu olan bir hukuk ve danışmanlık bürosu ile çalışmanız gerekmektedir. Bu husus ile ilgili de Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu uzman, genç, dinamik kadrosu ile sermaye miktarları en az 250.000 TL ve daha fazlası olan anonim şirketler için profesyonel şekilde dava avukatlığı ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu şirketler hukuku, sigorta hukuku, kambiyo davaları, haksız rekabet davaları açılması ve yürütülmesi ile kooperatif hukuku sonucu meydana gelen anlaşmazlıkların çözümü için gerekli hukuki desteği ve danışmanlık hizmetini profesyonel şekilde sunmaktadır.

Ticaret Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

 • Ticari Şirketlerin Kurulumu ve Hissedarlık Anlaşmaları
 • Ticari İşletmenin Devri
 • Ticari İşletmenin Kuruluşu
 • Ticari İşletme Rehni
 • Teminat Mektupları
 • Garanti Sözleşmesi
 • Ticari Şirketlerin Genel Kurulu Kararlarının İptali
 • Ticari Şirketlerin Yönetim Kurulu Kararlarına İlişkin Davalar
 • Ticari Şirketlerin Birleşmeleri ve Devralınmaları
 • Ticari Şirketlerin Sona Ermesi ve Tasfiyesi
 • Diğer her türlü  Ticari İlişkiden Kaynaklanan Davalar
 • Sigorta Hukuku
 • Kambiyo Davaları
 • Haksız Rekabet Davaları
 • Bankacılık ve Finans Hukuku Davaları
 • Tahkim Davaları
 • Kooperatif Hukukuna ilişkin Davalar