Yurtdışı Borçlanması Hesaplama

Yurtdışı borçlanması hesaplama programı ile hızlı bir şekilde yurtdışı borçlanma tutarınızı hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki yurtdışı borçlanması hesaplama aracındaki ilgili boşlukları doldurarak hesapla butonuna basınız. Hızlıca ne kadar yurtdışı borçlanma tutarı ödeyeceğinizi hesaplayınız. Yurtdışı borçlanması hesaplaması her yıl asgari ücrete göre değişme göstermektedir. En az borçlanacağınız tutar asgari ücretin %45 kadarıdır ve bunun 6,5 katına kadar borçlanma yapabilirsiniz.

Başvuru Dönemi Seçiniz:
Borçlanma Süresi (Gün Sayısı):
Yurtdışı borçlanması hesabını yapmak için aşağıdaki ilgili yere borçlanmak istediğiniz günü girin. Hesapla butonuna basın. En az ve en yüksek borçlanabileceğiniz tutarlar hesaplanacaktır. Asgari Ücret = 20.002,50 TL. Yurtdışı borçlanması hesaplama yapmak için;
 • Başvuru tarihi ve borçlanma süresi kısmını doldurmak zorundasınız.
 • Borçlanma tutarı, sadece girilen bilgiler baz alınarak yapılmaktadır.
 • Yurtdışı borçlanması hesaplama programı borçlanılan gün, borçlanma alt limiti ve üst limitini kendi otomatik hesaplar.
 • Burada hesaplanan tutarlar bilgilendirme amaçlıdır, hesaplamalara dair hiçbir sorumluluk kabul edilmez, kesin bordro mahiyetinde değildir ve kesin bordro olarak gösterilemez, ibraz edilemez.

Yurtdışı Borçlanması Nedir?

Yurtdışı borçlanması hesaplama, Türk vatandaşlarının yurt dışında geçirdikleri sigorta sürelerini belgeleyerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyebilecekleri prim miktarını saydırmak için başvurdukları bir yöntemdir. Ülkemiz ile Sosyal Güvenlik Antlaşması imzalanmış ülke olsun veya olmasın yurtdışında çalışan Türk vatandaşları ve doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler yurtdışında geçen hizmetlerini ve ev kadınlığı sürelerini ülkemiz sosyal güvenlik kanunlarına göre emeklilik, malullük, yaşlılık ve ölüm hallerinde Türkiye’de geçmiş hizmet gibi değerlendirilmesini sağlamak amacıyla borçlanabilirler. Buna yurtdışı borçlanması denir. Yurtdışı borçlanmasında istenen şartlar şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • SGK ile anlaşmalı olan ülkelerde ikamet ediyor ya da çalışıyor olmak,
 • SGK’ya istenen belgeler ile müracaat etmek.

Borçlanma kapsamındaki süreler yurtdışında geçen sigortalılık süreleri, bu süreler arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri, ev kadını olarak geçen sürelerdir. Yurtdışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için; borçlanma anında Türk vatandaşı olmak ya da doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmiş olmak, borçlanma kapsamındaki yurtdışı sürelerini belgelendirmek ve yazılı istekte bulunmak şarttır. Yurtdışı borçlanması hesaplama formülü;

Yurtdışı borçlanması hesaplaması her yıl asgari ücrete göre değişme göstermektedir. En az borçlanacağınız tutar asgari ücretin %45 kadarıdır ve bunun 6,5 katına kadar borçlanma yapabilirsiniz.

Ölen sigortalının hak sahipleri tarafından yapılan borçlanma başvurularında hak sahibinin borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olması yeterli olup, ayrıca borçlanılmak istenilen sigortalıya ait yurtdışı sürelerinde Türk vatandaşı olma şartı aranmaz. Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de, söz konusu yasa ile getirilen düzenlemeden yararlanabilmektedirler.

 • Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmış Ülkelerde Geçen Sürelere Ait Belgeler

Talep sahiplerinin sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmiş ülkelerde geçen sigortalılık ve/veya işsizlik sürelerini borçlanabilmeleri için;

 1. İlgili ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş sigortalılık sürelerini gösterir belgenin aslıyla birlikte Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden,
 2. İlgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesinden durumlarına uygun olanını Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilmemiş Ülkelerde Geçen Sürelere Ait Belgeler

 1. Talep sahiplerinin sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sigortalılık ve/veya işsizlik sürelerini borçlanabilmeleri için; ilgili ülkelerdeki Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikleri gibi temsilciliklerden alınacak hizmet belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir.
 2. Gemi adamları, çalıştıkları geminin bayrağını taşıdıkları ülkelerde bulunan Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerinden alacakları ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerini veya işyerlerinden alacakları sigortalılık sürelerini gösterir bonservisleri ile gemilerde çalıştıklarını gösterir belgelerde kayıtlı bulunan çalışma izinlerinin tercümeleri ya da pasaportlarında çalışma süreleri ile örtüşen giriş-çıkış tarihlerini gösterir sayfaların örneklerinden durumlarına uygun olanını Kuruma ibraz etmeleri gerekmektedir.
 • Ev Kadını Olarak Geçen Sürelere Ait Belgeler

Kanuna göre yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için fotoğraf, künye bilgileri ve yurda giriş çıkış tarihlerinin kayıtlı olduğu pasaport sayfa fotokopileri veya emniyet müdürlüklerinden alınacak yurda giriş çıkış tarihlerini gösterir çizelge ile birlikte;

 1. İkamet edilen ülke mercilerinden alınacak ikamet belgesinin, Türkiye’de yeminli tercüme bürolarınca ya da yurt dışında bulunan Türk temsilciliklerince akredite edilmiş tercümanlarca yapılmış ve ilgili temsilcilikçe onaylanmış tercümesinden,
 2. Türk büyükelçilikleri, başkonsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikleri gibi temsilciliklerce düzenlenen ikamet belgesinden durumlarına uygun olan belgenin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. Ancak Kurumca “Emniyet Genel Müdürlüğü Pasaport Giriş/Çıkış Bilgileri Projesinden (EGMP)” borçlanılmak istenilen süreler ait giriş çıkış tarihlerinin tespitinin yapılabilmesi halinde ilgilerden ayrıca yurda giriş çıkış belgesi istenmez.
yurtdışı borçlanmasi hesaplama nasil yapilir
yurtdisi borclanmasi hesaplama nasil yapilir

Yurtdışı Borçlanması Hesaplama

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, yurtdışında 18 yaşını doldurduktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı iken geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri için sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olmaları ve istekleri halinde SGK’ya borçlanmalarıdır. Bu borçlanma kişinin emekliliği için geçerli olacaktır. Yurtdışı borçlanması hesaplama, sigortalıların veya hak sahiplerinin borçlanma talepleri için prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında belirlenen bir hesaplama yöntemi bulunmaktadır. Bu hesaplama, kişinin kendi belirlediği günlük kazancın yüzde 45’i üzerinden yapılmaktadır. Borçlanmak istenen dönemde geçerli olan prime göre, esas günlük kazancın alt ve üst sınırları dikkate alınarak hesaplama gerçekleştirilmektedir. Bu sayede, sigortalılar veya hak sahipleri borçlanma taleplerini belirli bir oran üzerinden hesaplanan günlük kazançlarına göre değerlendirebilmektedir.

Yurtdışı borçlanması hesaplaması her yıl asgari ücrete göre değişme göstermektedir. En az borçlanacağınız tutar asgari ücretin %45 kadarıdır ve bunun 6,5 katına kadar borçlanma yapabilirsiniz.

Yurtdışında çalışmış olan ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlanmak isteyen kişilerin başvurularını yapmaları gereken yer, Türkiye’de ikamet ettikleri bölgeye en yakın olan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü veya ilgili Kurum birimidir. Bu kapsamda, Türkiye’de çalışmamış olanlar, kendi hesabına çalışmış olanlar ve ev kadınlığı yapmış olanlar bu başvuruyu ilgili kuruma yapmalıdır. Öte yandan, son olarak devlet memuru statüsünde çalışmış olanlar, sosyal güvenlik sözleşmelerine göre devlet memuru statüsünde aylık alanlar ve aylık talebinde bulunmuş olanlar ise başvurularını “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü-Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı kurumuna yapmalıdır.

Borçlanma tutarınızı e devlet üzerinden bu linkten öğrenebilirsiniz. https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-borclanma-tutari-hesaplama

Yurtdışı Borçlanması Hesaplama Tutarı

Yurtdışı borçlanması hesaplama; Yurt dışında geçen süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlanmak isteyen kişilerin ödemesi gereken tutar, o dönemdeki prime esas günlük kazancın belirli bir yüzdesi üzerinden hesaplanır. Borçlanma tutarının hesaplanması için aşağıdaki adımları izlemek gerekmektedir:

 • İlgili dönemlerdeki prime esas günlük kazancınızı belirleyin.
 • Borçlanmak istediğiniz dönemlerin toplam süresini hesaplayın. Bu, yurtdışında geçirdiğiniz toplam çalışma veya sigortalılık süresini içerir.
 • Borçlanma süresi boyunca her bir gün için prime esas günlük kazancın belirli bir yüzdesini ödeyeceksiniz. Bu yüzde genellikle %45 olarak belirlenir.
 • Borçlanma tutarını hesaplamak için, prime esas günlük kazancınızın yüzde 45’ini günlük olarak çarpıp, borçlanma süresiyle çarpmanız gerekmektedir. Bu şekilde, toplam borçlanma tutarınızı bulabilirsiniz.

Yurtdışı borçlanma primlerinin hesaplaması belirlenen alt ve üst prime esas günlük kazanç yöntemi ile gerçekleştirilir. Borçlanma hakkından yararlanmak isteyen sigortalılar, kendilerinin belirlediği günlük kazancın %32’si üzerinden günlük prim ödeyebilir. Belirlenen bu primin ise alt ve üst sınırlar içerisinde kalması esastır. Yurtdışı borçlanma prim taban ve tabanları ise brüt asgari ücrete göre belirlenmektedir. Başvuru yapılacak yıla göre belirlenen alt limit, brüt asgari ücrete göre belirlenir. Yurtdışı borçlanma için ocak zamlı günlük ödenecek minimum prim 300,04 TL’dir. Yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşları, günlük en az 300,04 TL ödemek koşulu ile SGK’dan emeklilik hakkı kazanabilmektedir.

2024 Ocak Zamlı Yurtdışı Borçlanma Tablosu;

Borçlanma GünüEn Düşük Tutar
150 Gün45,005 TL
300 Gün90,011 TL
450 Gün135,016 TL
600 Gün162,020 TL
yurtdışı borçlanmasi hesaplama formulu
yurtdisi borclanmasi hesaplama formulu

Borçlanılan Sürelerin Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır?

Başvuru sahibince “Yurtdışı Borçlanma Talep Dilekçesinde” borçlanmak istenilen süre belirtilmişse belirtilen süre, belirtilmemiş ise ispatlayıcı belgelerde kayıtlı bulunan tarihler arasındaki son tarihten geriye doğru olmak üzere borçlanmak istediği gün sayısı esas alınacak olup, bu tespitte 1 yıl 360 gün, 1 ay 30 gün üzerinden hesaplanır. Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülür. Aynı şekilde Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihi de, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilir. Birden fazla yurtdışı hizmet borçlanması yapılması durumunda da sigortalılık süresi başlangıcı borcun en son ödendiği tarihten borçlanılan toplam gün sayısı kadar geriye götürülerek belirlenir.

Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülkelerdeki hizmetlerini, 3201 sayılı Kanuna göre borçlananların, sözleşme yapılan ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak dikkate alınmaz. Ancak, uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinde Türk sigortasına girişinden önce âkit ülke sigortasına girdiği tarihin Türk sigortasına girdiği tarih olarak kabul edileceğine ilişkin özel hüküm bulunan ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlananların âkit ülkede ilk defa çalışmaya başladıkları tarih, ilk işe giriş tarihi olarak kabul edilir. İlk defa çalışmaya başlanılan tarihin Türkiye’de ilk işe giriş tarihi olarak kabul edildiği akit ülkeler listesi:

 • Almanya,
 • Arnavutluk,
 • Avusturya,
 • Azerbaycan,
 • Belçika,
 • Bosna Hersek,
 • Çek Cumhuriyeti,
 • Fransa,
 • Gürcistan,
 • Hırvatistan,
 • Hollanda,
 • İsviçre,
 • Kanada,
 • K.T.C.,
 • Lüksemburg,
 • Makedonya,
 • Slovakya,
 • Kore,
 • İtalya,

Borçlanılan yurt dışı süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında geçmiş hizmet süresi olarak kabul edilir.

Yurtdışı Borçlanması Başvurusu İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Borçlanma işlemi için başvuruda bulunurken istenen evraklar şunlardır:

 • Yurt dışı hizmeti borçlanma talep dilekçesi (Bu belgenin olmadığı hallede yurt dışı hizmet borçlanması isteğine dair bir dilekçe ile de başvuru yapmak mümkündür).
 • Başvuruda bulunan kişinin yurt dışında çalıştığı yerin bağlı bulunduğu vergi dairesi, birlikler veya meslek kuruluşları tarafından verilmiş olan hizmet belgesi.
 • Yurt dışında çalışılan ülkede bağlı olunan sigorta kurumundan temin edilecek olan sigorta kartı ya da hizmet cetveli.
 • Yurt dışında çalışılan ülkede yer alan Türk temsilciliklerinden temin edilecek ve yurt dışı borçlanması için kullanılacağının belirtilmesi gereken hizmet belgesi.
 • Yurt dışında çalışılan iş yerinden temin edilecek olan hizmet sürelerini ispatlar nitelikteki belge (bonservisleri ile beraber pasaportta yer alan çalışma izinlerine ait Türkçe tercümeler).

Yurtdışı Borçlanması Hesaplamasındaki Tutar Ne Zaman Ödenir?

08/05/2008 tarihinden sonra yurtdışı borçlanma başvurusunda bulunanlardan; Borçlanmanın geçerli olabilmesi için tahakkuk ettirilen borç tutarının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenmesi gerekir, bu süre içerisinde ödeme yapmayanların yeniden başvuru yapması gerekir.

 1. Tahakkuk ettirilen prim borcunun tamamının tebliğ tarihinden itibaren (Türkiye’de ödenmesi halinde Türk Lirası cinsinden) üç ay içinde ödenecektir. Örneğin; ilgiliye 50.000 Türk Lirası borç tahakkuk ettirilmiş ve 10 Ocak tarihinde bu borç tebliğ edilmiştir. Borcun tamamının 10 Nisan tarihine kadar ödenmesi halinde süresinde ödenmiş sayılacaktır.
 2. Borçlarını yurt dışından ödeyecek olanlar, Türk Lirası olarak bildirilen tutarın karşılığını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından konvertibl sayılan döviz cinsinden ödeyeceklerdir. Ödemeler, borcun ödeneceği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden yapılacaktır.
 3. Üç aylık süre içinde ödeme yapmayanların borçlanma başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bunların belgelendirilen yurtdışı hizmet sürelerinin yeniden borçlandırılarak değerlendirilmesi, bu konudaki yeni başvurularına bağlı olacaktır.
 4. Söz konusu üç aylık süre içerisinde borcun bir kısmının ödenmesi halinde, ödenen miktar ile orantılı süre geçerli sayılacak, kalan sürenin geçerli sayılması yeni bir borçlanma talebine bağlı olacaktır.

Örneğin; 3600 günlük yurtdışı süresini 8/2/2020 tarihli dilekçesi ile prime esas kazancın alt sınırı üzerinden borçlanma talebinde bulunan ve tahakkuk eden (98,10 x 3600 x % 45) = 158.922 Türk Lirası tutarındaki borcun 90.000 Türk Lirasını süresinde ödeyen sigortalının ödediği miktarla orantılı bölümü 3.600 x (60.000 / 68.256) = 2038 gün borçlanma için geçerli sayılacak, ödemesi yapılmayan 1562 günün geçerli sayılması, yapılacak olan yeni başvuruya göre tahakkuk edecek borç miktarının Kuruma ödenmesine bağlı olacaktır.

 1. Üç aylık ödeme süresi dışında ödenen ve iade işlemi yapılmamış miktarlarla ilgili olarak borçlanma başvuru sahipleri bilgilendirilerek, emanet hesaba alınan miktarın yeni borçlanma taleplerine göre tahakkuk ettirilecek borçlarına karşılık mahsup edilebileceği bildirilecektir. Bu durumda olanlardan yeniden borçlanma talebinde bulunanların borçlanma işlemleri cari usullere göre sonuçlandırılacak ve Kurum hesabında bekleyen tutarlar tahakkuk ettirilecek borçlara mahsup edilecek, mahsup işleminin gerçekleştirildiği tarih borç ödeme tarihi olarak bilgisayar kayıtlarına işlenecek, varsa bakiye borcun üç aylık süre içinde ödenmesi talep edilecektir.

08/05/2008 tarihinden önce yurtdışı borçlanma başvurusunda bulunanlardan; borç tahakkuku ile ilgili işlemleri devam edenler, borç tahakkuku yapılmış olanlar ve tahakkuk ettirilen borçlarının tamamını ödemeyenler borçlarını günlüğü 3,5 Amerikan Doları üzerinden ödeyebilirler. Bu borçlanmaların ödenmesinde süre şartı bulunmadığından 08/05/2008 tarihinden sonra yapılan ödemeler de geçerli sayılır.

Yurtdışı Borçlanma Hesaplama Belge Sorgulaması Nasıl Yapılır?

 • Bu işlemi e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirmek mümkündür. İlk olarak bu bölümün en altında yer alan bağlantıya tıklayıp ilgili sayfayı açın.
yurtdisi borclanmasi e devlet
yurtdisi borclanmasi e devlet
 • “Kimliğimi şimdi doğrula” yazısının yer aldığı butona tıklayarak giriş bölümüne geçin.
 • Giriş sayfasındaki uygun boşluklara sırasıyla T.C. kimlik numaranızı ve e-devlet şifrenizi yazıp sonrasında “sisteme giriş yap” yazısının yer aldığı butona tıklayın.
yurtdışı borçlanmasi e devlet basvuru
yurtdisi borclanmasi e devlet basvuru
 • Eğer e-devlet şifrenizi henüz almadıysanız mesai günü ve saati içerisinde herhangi bir PTT ofisine gidip yetkili personele kimliğinizi göstererek içinde parolanızın yazılı olduğu zarfı temin edebilirsiniz.
 • Şifrenizi unutmanız halinde ise giriş ekranında yer alan “şifremi unuttum” bağlantısına tıklayıp sistemin sizden istediği kimlik bilgilerini ve bir yakın akrabanıza ait T.C. kimlik numarasını girin. Son olarak cep telefonunuza gelen onay kodunu yazıp şifrenizi sıfırlayabilirsiniz. Cep telefonu numaranız sistemde kayıtlı değilse bu işlemi yapamazsınız. Yeniden PTT’ye gidip zarf almanız gerekir.
 • Ayrıca giriş ekranındaki internet bankacılığı, mobil imza, elektronik imza ve T.C. kimlik kartı opsiyonlarıyla da sisteme giriş yapabilirsiniz.
 • Herhangi bir belgeniz olmadığı durumda yukarıdaki ekran görüntüsünde yer alan “sonuç bulunamadı” uyarısını görürsünüz.
yurtdisi borclanmasi e devlet sonuc
yurtdisi borclanmasi e devlet sonuc
 • Yurt dışında geçen sigortalılık ve ev hanımlığı süreleri kapsamında borçlanma yapıldıysa buna ilişkin belgeler burada yer alacaktır. 
X
kadim hukuk ve danışmanlık