İdare Hukuku

Pomem Başvuruları İçin Hangi Durumlar Engel Teşkil Eder?

Polis Meslek Yüksekokulları, Polis Amirleri Eğitim Merkezleri ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri Polis Akademisi Başkanlığı’na bağlı olarak Emniyet Teşkilatının çeşitli kademelerine personel yetiştirme amacıyla kurulmuş kurumlardır. Çeşitli dönemlerde Polis Akademisi tarafından açılan alımlar sonucu belirlenen kriterler uyarınca başvuru alan PMYO, POMEM ve PAEM’ler hakkında en çok karşılaştığımız sorular, bunların cevaplarını makalemizde bulabilirsiniz. Polislik başvuruları 2018 yılında 200 bine ulaşmış olup 40 bin polis ve amiri alınmıştır. Pomem başvuruları ve kriterleri internette yayınlanmaktadır.

Polis Akademisinin internet sitesi: https://www.pa.edu.tr/  Pomem başvuruları bu site üzerinden yayınlanmaktadır.

Pmyo başvuru sonuçları Polis Akademisi sitesinde duyurulur. İlanları sitesinden takip edebilirsiniz. Mülakat, spor ve sağlık şartlarını yerine getiren adayların okula geçici kaydı yapılır. Pomem sağlık raporu elenenler idare mahkemesine 60 gün içerisinde YD talepli iptal davası açabilirler. Bu davayı açabilmek için süreyi kaçırmamanızı ve idari davanızı iyi yönetecek bir idare avukatı ile çalışmanızı öneririz.

POMEM, PMYO ve PAEM’in birbirinden farkı nedir? Ben hangisine başvurabilirim?

-Polis Meslek Eğitim Merkezleri POMEM’lere kabul edilecek öğrenciler önlisans ya da lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından seçilmektedir. POMEM  öğrencisi olmak istiyorsanız, lise mezunu olmanız başvuru yapamamanıza neden olacaktır zira en az 2 yıllık bir önlisans bölümünden mezun olma şartı aranmaktadır. Polis memurlarına mesleki eğitimin verildiği bu kurumda eğitim parasız, yatılı ve üniformalıdır. 15günlük intibak sonrasında en az 4 ay olmak üzere eğitim gören öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilmekte ancak aday polis memuru olarak atanmaları eğitim sonrasında yapılacak yıl sonu mülakatında başarılı olmalarına bağlanmıştır.

-Polis Meslek Yüksek Okulları PMYO’lara POMEM’lerden farklı olarak lise ve dengi eğitim kurumlarından mezun olanlar da başvurabilir. Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5.maddesi ile aynı yönetmeliğin 8. maddesinin (e) bendinde yer alan; “Sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü itibarıyla askerliğini yapmayan erkek adaylar ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış,  24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.)” hükümleri birlikte göz önünde bulundurulduğunda; PMYO’lara lise, önlisans ve yaş şartını sağlayan lisans mezunlarının tümünün başvurabileceği anlaşılmaktadır. PMYO adından da anlaşılacağı üzere 2 yıl süre ile önlisans düzeyinde, parasız yatılı, üniformalı eğitim veren,  temel giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim, uygulama yaparak polis memuru yetiştiren eğitim kurumlarıdır.

-Polis Amirleri Eğitim Merkezleri PAEM’lere başvurabilmek için lisans mezunu olma şartı bulunmaktadır. PAEM’deki eğitim lisansüstü düzeyde olduğu için üniversite mezunları arasından seçilecek adaylar Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis amirlerini yetiştirmek üzere devletin bünyesinde parasız yatılı, üniformalı ve temel giderlerinin yine devletçe karşılandığı bir mesleki eğitime tabi tutulacaktır.

POMEM, PMYO ve PAEM’lerde yaş şartı nedir?

-POMEM için (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla) sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ya da kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak şartı koşulmuştur.

– Polis okulları başvurusu için sınavın yapıldığı yıl Ekim ayının ilk günü itibariyle askerliğini yapmayan erkek adaylar ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlaması ve 24 yaşından gün almamış olması, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olması şartı aranmaktadır.

-PAEM başvuruları için ise sınavın yapıldığı yıl 31 Aralık itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olma şartı vardır.

Siyasi Parti Üyeliğim POMEM/PMYO/PAEM ‘e giriş için engel teşkil eder mi?

Siyasi parti üyeliği her üç kurum için de yasaklanmıştır. PAEM ve POMEM’lerde başvuru tarihinde herhangi bir siyasi parti üyeliği bulunmaması şartı aranırken PMYO Giriş Yönetmeliği uyarınca PMYO’lar için bu şart “eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak” olarak düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile birlikte siyasi parti üyeliğinin PMYO için başvuruda aranan bir şart olmadığı ancak eğitim-öğretimin başladığı tarihte devam eden siyasi parti üyeliğinizin yönetmeliğe aykırılık oluşturacağını söyleyebiliriz. Siyasi parti üyeliği bu nedenle pomem başvuruları için engeldir.

İlaç alarak intihar etmem nedeniyle hastanede midem yıkandı ve hastane giriş kayıtlarım var. Bu durum POMEM/PMYO/PAEM başvurumu olumsuz etkiler mi?

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği m.5’te öğrenciliğe kabul edilecek olanların yönetmeliğin EK3 kısmında bulunan sağlık şartlarından A dilimi kriterlerine uymak zorunda oldukları belirtilmiştir. İntihar, ilgili sağlık yönetmeliğinde “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları” bölümünde ele alınarak geçmişinde yaşanılan intihar girişiminin öğrenciliğe kesin engel teşkil ettiği belirtilmiştir.

Yine aynı maddede yapılan açıklamada bazı rahatsızlıklar için öğrenci adayının 2 yıl sorunsuz geçirilen süre sonunda psikiyatrik yönden sağlam kabul edileceğini belirtse de intihar girişimi D diliminde değerlendirilmekte ve bu yönüyle başvuruda engel oluşturmaktadır.

Uyuşturucu kullanma suçundan dolayı 5 yıl boyunca kamu davasının ertelenmesi kararı ile 1 yıl denetimli serbestlik ve tedavi yükümlülüğümü yerine getirdim. Bu durum POMEM/PMYO/PAEM başvurumu olumsuz etkiler mi?

POMEM/PMYO/PAEM başvuru şartlarında ortak şart olarak bulunan “Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; …. veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.” maddesi uyarınca adaylar hüküm giymediğinden dolayı bu durumun olumsuzluk yaratmayacağı hissine kapılsa da sorudaki “TEDAVİ GÖRMÜŞ OLMAK” hali olumsuzluk yaratmakta çünkü burada adayda aranan bir diğer şart olan bir önceki soruda bahsettiğimiz “alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde” dolayısıyla tedavi görmüş veya görüyor olmamak şartı aranmıştır.

Uyuşturucu kullanma suçu ise başvuruya engel suçlar arasında sayılmamıştır. Sonuç olarak uyuşturucu kullanmanız dolayısıyla aldığınız 5 yıllık erteleme kararı ve denetimli serbestlik bu kurumlara başvuruda olumsuzluk yaratmayacak fakat bunlarla birlikte “tedavi olmanız” durumu bahsettiğimiz şart nedeniyle başvurunuzda karşınıza çıkacaktır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması polisliğe engel midir?

-POMEM başvuru şartlarında HAGB’nin kasten işlenmiş bir suçtan ötürü 1yıl ve daha fazla olmaması ile “Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak” şartı aranmıştır. Yani POMEM başvurusunda bulunabilmeniz için HAGB kararınıza konu teşkil eden suçun hem kasten işlenmemiş bir suç olması hem de ertelenen cezanızın 1 yıldan az olması gerekmektedir.

-PMYO başvurularında ise HAGB ile ilgili olarak Devlet Memurları Kanunu’nun Devlet Memurluğuna Alınmada aranan genel ve özel şartlar ile ilgili 48.maddesinin 5.fıkrasında sayılan; devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından dolayı HAGB kararı verilmemiş olma şartı aranmıştır.

-PAEM’de de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile ilgili olarak başvuru sahibi ve eşi hakkında PMYO’da olduğu gibi DMK m.48/5 hükümlerinin geçerli olacağı belirtilmiştir. Hagb pomem başvuruları için bu nedenle engel çıkarabilmektedir.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak size hukuki uyuşmazlıklarda ve idari dava süreçlerinizde profesyonel anlamda hukuki destek veriyoruz. İdari davalarınız POMEM, PMYO, PAEM başvuru aşamalarında yaşadığınız sorunlara ilişkin ise vakit kaybetmeden bizi arayabilirsiniz. POMEM başvuruları ile ilgili olarak idare hukuku departmanımız elinden gelen yardımı yapacaktır.

kadim-law-consultancy-office-09-04-2018-656

En yukarı çık