İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


İşçi ve işveren arasında istihdam sürecinden başlayarak işten ayrılmaya kadar geçen süre zarfında oluşan tüm hukuksuzluklar ve ihtilaflar ile ilgili olarak KADİM HUKUK Bürosu müvekkillerini en iyi şekilde temsil etmektedir. 

Kadim Hukuk Bürosu tarafından  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

  • Toplu İş Sözleşmeleri.
  • Kıdem, İhbar, Tazminatlarının Tahsili.
  • Hizmet Tespiti Davaları.
  • İşçilik Hak ve Alacaklarından Kaynaklı Davalar.
  • İşe İade Davaları.
  • İş Kazalarından Kaynaklı Alacak Davaları.
  • Meslek Hastalığı Nedeniyle Tazminat Davaları.
  • İşçi ve Taşeronlar Arası Uyuşmazlıkların Çözümü.
  • İşçi ve İşveren Arasındaki Tüm İhtilafların Çözümü.