İmar ve İnşaat Hukuku


Kadim Hukuk Bürosu olarak inşaat sözleşmelerinin her aşamasında müvekkillerimize gerekli hukuki desteği sağlamaktayız. İdarenin imara açtığı bölgeler ve gerçek kişiler arasında çıkan hukuki uyuşmazlıklar için de hizmet vermekteyiz.

Kadim Hukuk Bürosu tarafından  İmar ve İnşaat Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları;

  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Devamında Meydana Gelen Uyuşmazlıkların Çözümü.
  • Kamulaştırmasız El Atma ve Ecri-misil Davaları.
  • Bedel Tespiti ve Tescil Davaları.
  • Belediyelerin İskan İşlemlerine İlişkin Yapılacak İtirazlar Ve Hukuki Prosedürün Takibi.
  • Kaçak Yapı Para Cezalarının İptali Davaları.
  • Yıkım Kararlarının İptali Davaları.