0 (312) 911 9553
·
[email protected]
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

İmar ve İnşaat Hukuku

İmar ve inşaat hukuku Türk hukukunda önemli bir yere sahiptir. Bir arazi ya da arsa üzerinde planlanan resmi ya da özel yerleşim yerlerinin sahip olması gereken nitelikler ve kurallar İmar Hukuku kapsamında düzenlenmektedir. Bu kapsamda imar hukuku kuralları neticesinde düzenlenen imar planları, çevre ve sağlık şartlarına uygun inşa edilecek yapıların düzenlemesidir. İmar planları, bir bölgenin ya da bir taşınmazın yapılaşma amacını, kullanım şeklini, yapılaşma koşullarını belirleyen düzenleyici idari işlemlerdir. İmar planlama süreci, araştırma yapılması, sorunların ortaya konulması, veri ve bilgi toplama ile ilgili analiz aşaması; bilgilerin bir araya getirilmesi, birleştirilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi ile ilgili sentez aşaması ve plan kararlarının oluşturulması aşamalarından oluşmaktadır.

İmar planlarında, planların yetkisiz kamu idaresi tarafından yapılması, çevre düzeni planlarının yetkisiz organ tarafından yapılması, nazım ve uygulama imar planlarını yetkisiz organın gerçekleştirmesi hukuka aykırılık nedenlerine örnek olarak gösterilebilir.

İnşaat hukuku

İmar hukukunun bir alt dalı olarak nitelendirilebilir. İnşaat hukuku, inşaattan kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkları kapsayan bir hukuk dalıdır. İnşaat sektörünün hızla geliştiği ve büyüdüğü bu dönemde, inşaat sektöründe yer alan kişilerin kendi aralarında gerçekleştirdiği işlemler, sözleşmeler nedeniyle yaşadıkları uyuşmazlıklar da artış göstermektedir. İnşaat hukuku kavramı, sadece bina ve binanın eklentileri ile ilgili yapım işine ilişkin düzenlemeleri değil, arazinin üzerinde, içinde ve altındaki tüm yapım faaliyetleri ile yapım işlerinin düzenlenmesine ilişkin düzenlemeleri de kapsayan bir hukuk dalıdır.

İnşaat yapı ya da yapı çevresinin, yapı altyapısının ve yapı projesinin oluşturulma, montaj işlemidir. Burada bahsedilen yapılar sadece binalar ve eklentileri olarak algılanmamalıdır. Örneğin, kamuya yahut kişilere ait arazilerdeki yollar, meydanlar, tüneller, petroller baraj ve göletler, maden galerileri, kanalizasyonlar, havagazı boruları, telefon hatları, elektrik hat ve tesisatları, demir yolları, spor kompleksleri ve anıt gibi yerler de yapı olarak nitelendirilmektedir ve bu yapılara ilişkin hususlar da inşaat hukuku kavramları kapsamındadır. İnşaat hukukunun konusu olan bu yapıların planları ve inşaları, imar hukukunun düzenlemeleri kapsamında gerçekleşmektedir. 03.05.1985 tarihinde kabul edilen ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nda da pek çok yerde inşaat kelimesi geçmekte ve İnşaat Hukukuna dair düzenlemelere yer verilmektedir.

Tam iki tarafa borç yükleyen ve ivazlı olarak düzenlenen inşaat sözleşmelerinin tabi olduğu inşaat hukuku ve imar hukuku dalları oldukça teknik ve karmaşık hususlar içermektedir. Bu nedenledir ki, söz konusu alanlarda yaşanacak uyuşmazlıklar için uzman ve profesyonel bir avukatlık desteği almanız gerekmektedir. Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak, danışmanlık hizmeti dâhilinde müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Hasılat Paylaşımı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, Bedel (ücret) Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ve Kamu İhalesi İnşaat Sözleşmeleri tarafımızca hazırlanmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu sözleşmelere ilişkin ortaya çıkan uyuşmazlıklarda da tarafımızca sağlanan profesyonel dava avukatlığı hizmeti ile çözümlenmektedir.

İmar ve İnşaat Hukuku Alanında Avukatlık Hizmetlerimiz

  • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hazırlanması ve Devamında Meydana Gelen Uyuşmazlıkların Çözümü.
  • Kamulaştırmasız El Atma ve Ecri-misil Davaları.
  • Kamulaştırma ve Acele Kamulaştırma Davaları
  • Bedel Tespiti ve Tescil Davaları.
  • Belediyelerin İskan İşlemlerine İlişkin Yapılacak İtirazlar Ve Hukuki Prosedürün Takibi.
  • Kaçak Yapı Para Cezalarının İptali Davaları.
  • Yıkım Kararlarının İptali Davaları.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak; profesyonel, dinamik ve yenilikçi ekibimiz ile birlikte inşaat sözleşmelerinin her aşamasında siz değerli müvekkillerimize gerekli hukuki desteği sağlamaktayız. Ayrıca belirtmek gerekir ki, idarenin imara açtığı bölgeler ve gerçek kişiler arasında çıkan hukuki uyuşmazlıklar için de hizmet vermekteyiz.