Enerji ve Madencilik Hukuku

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Enerji ve Madencilik Hukuku Nedir?


Elektrik, doğalgaz, bio yakıtlar, yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim, dağıtım ve bunlarla ilgili tüm hukuki aşamalarda danışmanlık hizmeti veren Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu enerji ve madencilik hukuku alanındaki sözleşmeler ve doğacak ihtilaflarla ilgili olarak da müvekkillerine hizmet vermektedir.

Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 7164 sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname (“Değişiklik Yasası”) 28 Şubat 2019 tarihli ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji ve Madencilik Hukuku da bu kanuna göre uygulama alanı bulmuştur.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Ofisi olarak, petrol ve gaz ve elektrik alt sektörleri de dahil olmak üzere madencilik ve enerji sektörlerinde geniş bir uluslararası deneyime sahiptir. Uzmanlığımız, yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere tüm enerji kaynaklarını kapsamaktadır. Enerji hukuku alanındaki yetkinliklerimiz sürecinizi başından sonuna dek güven içinde bize teslim etmeniz için yeterli olacaktır.

Özellikle gelişmekte olan pazarlarda ve gelişmekte olan ülkelerde faaliyet gösteren uygulamamız, uluslararası tahkim yoluyla enerji ve madencilik hukuku alanındaki anlaşmazlıklarının önlenmesi, yönetimi ve çözümü üzerine odaklanmaktadır. Buna ek olarak, lisanslar ve imtiyaz sözleşmeleri, ortak girişimler, birleşme ve devralmalar, özelleştirmeler, ihale süreçleri ve kamu alımları gibi çeşitli bağlamlarda büyük uluslararası giriş, orta ve alt akış işlemlerinin yapılandırılması, finansmanı ve müzakeresi ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Enerji sektöründeki büyük ve küçük petrol ve madencilik şirketleri, hükümetler, düzenleyici otoriteler, kamu hizmetleri, uluslararası finans kurumları, yatırım bankaları, yatırım fonları, bağımsız enerji üreticileri, enerji santrali ve maden işletmecileri, hizmet tedarikçileri, enerji alanında uzmanlaşmış danışmanlar ve inşaat şirketleri dahil olmak üzere enerji ve madencilik hukuku alanında geniş bir müvekkil portföyüne hizmet sunuyoruz.

Enerji ve Madencilik Hukuki Uyuşmazlıkları

Enerji hukuku avukatlarımız, araştırmadan işletmeye kadar metalik ve metalik olmayan madencilik projelerinin hemen hemen her alanında müşterilere danışmanlık konusunda geniş deneyime sahiptir. Proje geliştirmenin her aşamasında sonuçlara ulaşmak için müşterilerimize yardımcı olur, danışmanlık yapar ve pratik çözümler sunarız. Uzmanlık deneyimimiz aşağıdakileri içerir:

  • Ücret ve maden haklarının ve ilgili mülkiyet haklarının başlık incelemesi, iyileştirici unvan çalışması, patentsiz madencilik iddialarının yeri, mükemmelliği ve bakımı, maden çıkarlarının tespiti, edinimi ve satışı, su hakları ve ilgili mülkiyet hakları, keşif ve izin, yasal gelişme yüzey ve mineral özellikleri, saha geliştirme, fizibilite etütleri, işletme oluşumu, yetkilendirme ve bakım, finansman, fizibilite etütlerinin yanı sıra işletme ve ıslah yönetimi.
  • Kurumsal oluşum ve yönetişim, istihdam, inşaat, vergi, dava ve diğer uyuşmazlık çözüm yolları da dahil olmak üzere yardımcı yasal konularda yardım.
  • Hava kalitesi, arazi, su ve atık izinlerinin tüm yönlerinin yanı sıra çok çeşitli su hakları ve madencilik projelerine özgü karmaşık çevre hukuku konularında uzmanlık gerektiren işler ile
  • Yerel, il ve ilçe çevre düzenleyici kurumların getirdiği uygulama faaliyetlerini savunma konusunda önemli deneyime sahibiz.

Endüstri standardı ve mükemmel müşteri hizmeti sunma hedefimizle uyumlu olarak, firma, yüzey, mineral ve mineral ve enerji ile ilgili diğer hakların durumunu ve sahipliğini belirlemek için başlık ve kamu kayıtları araştırmasına yardımcı olabilecek altyapıya sahibiz. Kadim Hukuk ve Danışmanlık Enerji Hukuku alanında sizlere hizmet vermeye hazırdır.

Enerji ve Madencilik Hukuku Alanında Verilen Avukatlık Hizmetleri

Enerji ve madencilik hukuku, sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı öncü şirketlere yürürlükteki mevzuat hakkında bilgi verilmekte ve yaşanan mevzuat değişiklikleri takip edilerek müvekkillerimiz bilgilendirilmektedir. Enerji yatırım süreçlerinde, EPDK ve çeşitli kamu kurumlarına yapılacak lisans ve izin başvurularına ilişkin süreçler takip edilmekte, karşılaşılan sorunların çözümü noktasında hukuki destek sağlanmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen kararlar ile idareler tarafından tesis edilen idari işlemler aleyhine açılacak idari davalar konusunda tecrübesi bulunmaktadır. Termik, hidroelektrik, nükleer, jeotermal ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik enerji tesislerinin kuruluşu, işletilmesi ve bu süreçlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi konusundaki başvuru, yatırım ve teşvik mevzuatı takip edilmekte ve yatırımcılara bu konularda tam zamanlı danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Enerji hukuku ve Madencilik Hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.

  • İmtiyaz Sözleşmeleri.
  • Lisans Sözleşmeleri.
  • Sondaj ve Rehabilitasyon Sözleşmeleri.
  • Altyapı Çalışmalarına İlişkin Sözleşmeler.
  • Enerji Şirketlerinin Kurulmasına Dair Sözleşmeler.
  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK) ile İlgili Her Türlü Prosedürün Takibi.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

X
kadim hukuk ve danışmanlık