0 (312) 911 9553
·
info@kadimhukuk.com.tr
·
Pzt-Cuma 09:00-18:00
Danışmanlık

Emekli Maaşı Hesaplama (SSK, Bağkur, Memur, EYT)

Emekli maaşı hesaplama programı ile hızlıca 4A (SSK), 4B (BAĞKUR) ve 4C (Emekli Sandığı) emekli maaşınızı hesaplayabilirsiniz. Aşağıdaki emekli maaşı hesaplama aracındaki ilgili boşlukları doldurduktan sonra hesapla butonuna basınız. Hızlıca Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli olduğunuzda ne kadar emekli maaşı alacağınızı hesaplayınız.

Emekli maaşı hesaplama programında yer alan boşlukları doldurarak hesaplama butonuna basınız;

 • Emekliliğe Esas Unvanınız
 • Derece / Kademe
 • Emeklilik Esas Derece / Kademe
 • Hizmet Yılı / Ayı
 • Kıdem Yılı
 • İkramiye Yılı

Emekli maaşı, emeklilik yaşına (Kanunen belirlenen yaş sınırları: 60, 62) ulaşmış kişilere devlet tarafından verilen düzenli nakit ödemelerdir. Emekli olanlar için emekli maaşı, emekli olacakları süre büyük önem arz ediyor. Emekli olduğunuz zaman alacağınız maaşı çalışırken belirlemek biraz da çalışanın elinde. Bu nedenle emekli maaşını etkileyen faktörleri bilmeniz gereklidir. Türkiye’de emeklilik sistemi çok sık değiştiği için emekli maaşı hesaplamalarında da farklı uygulamalar bulunuyor. Bugün emekli maaşı hesaplanırken üç ayrı dönem dikkate alınıyor. Bunlar;

 • 08.09.1999 (hariç) çalışılan dönem: Aylık bağlama oranı, 25 yıl sigortalılık süresi (9.000 gün) için yüzde 76 olarak uygulanıyor. 3.600 gün için ise yüzde 70 olarak alınıyor.
 • 08.09.1999 (dahil) ile 30.04.2008 (dahil) tarihler arası çalışılan dönem: Bu dönemde sistem değiştiriliyor ve 25 yıl için oran yüzde 65’e çekiliyor.
  30.04.2008 (hariç) sonrası çalışılan dönem: Sosyal güvenlik kurumlarının bir çatı altına toplanması ile 25 yıl için aylık bağlama oranı yüzde 50’ye kadar iniyor.
emekli maasi hesaplama programi
emekli maasi hesaplama programi

Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Emekli; çalışma hayatında belirli sürelerle çalışmış ve bu çalışmaları dolayısıyla bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumlarından malullük, yaşlılık, ölüm ve vazife malullüğü halinde sürekli ödeme yapılması ile iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine sürekli ödemeye hak kazanılması hallerine tabi olan kimseye denir. Hak sahibi ise; çalışanın veya sürekli iş göremezlik ödeneği ile malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde mevcut yasalar gereği gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılma-sına hak kazanan ve vukuatlı nüfus örneğinde kayıtlı bulunan eş, çocuk, anne ve babasına hak sahibi denilmektedir.

Emekli maaşı hesaplaması, sigortalının çalıştığı süreye ve prim ödeme gün sayısına göre belirlenir. Bu nedenle emekli maaşı hesaplaması yapılırken sigortalının çalıştığı süre ve prim ödeme gün sayısı dikkate alınır. Emekli maaşı hesaplaması için öncelikle sigortalının aylık brüt kazancı belirlenir. Sigortalının aylık brüt kazancı, SGK’ya bildirilen ücretlerin toplamına eşittir. Ardından, sigortalının prime esas kazancı belirlenir. Emekli maaşı hesaplaması yapılırken, sigortalının prim ödeme gün sayısı da dikkate alınır. Prim ödeme gün sayısı arttıkça, sigortalının emekli maaşı da artar. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından sigortalar 3’e ayrılmıştır. Bunlar;

 • 4 A emeklisi (Eski adıyla SSK)
 • 4 B emeklisi (Eski adıyla BAĞ-KUR)
 • 4 C emeklisidir. (Eski adıyla Emekli Sandığı)

Kanun değişmeden önce bunlar SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığıydı. Emekli maaşı hesaplamasında üç ayrı dönem vardır. Bu dönemle 2000 öncesi dönem, 2000 – 2008 arası ve 2008 sonrası dönemlerdir. Bu dönemlerde yapılan kanun değişiklikleri sebebiyle emekli maaşı hesaplama şekilleri farklılık göstermektedir. Emekli maaşı hesaplaması yapılırken; sigortalının prim ödeme gün sayısının yanı sıra, sigortalılık süresi de dikkate alınır. Sigortalılık süresi arttıkça, emekli maaşı da artar. SGK’nın kendi sitesinde maaş hesaplama yapabilirsiniz. Sitenin linki https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ Aşağıda 4 A Emekli Maaşı Hesaplama, 4 B Emekli Maaşı Hesaplama, 4 C Emekli Maaşı Hesaplama, SGK Emekli Maaşı Hesaplama, Bağkur Emekli Maaşı Hesaplama ve Memur Emekli Maaşı Hesaplama ayrı ayrı ele alınmıştır.

Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?

Emekli maaşı hesaplama işlemi; ödenen prim miktarı, gün sayısı, yaş ve işe bağlama tarihi gibi değişik kriterlere göre değişiyor. Hesaplamanın başında prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş geliyor. Türkiye’de sigorta sisteminde 3 farklı sistem bulunuyor. 4A, 4B ve 4C şeklindedir. SGK’nın maaşını merak edenler için üst tarafta emeklilik hesaplama programı ile hızlıca ne kadar emekli maaşını alacağını hesaplayabilir. e-Devlet platformundan da emekli maaşı hesaplaması yapılabiliyor. Emekli maaşı hesaplamak için öncelikle 5 şartı bilmek gereklidir. Bunlar;

 • Çalışma dönemi boyunca ödenen değişik prim miktarı
 • İşe başlanılan ilk tarih
 • Sigortalılık süresi
 • Ödenmiş prim günü sayısı
 • Kişinin yaşı

İşçi, memur tüm çalışanların ve kendi mesleğini yapan bağımsız olarak çalışan kişilerin emekli olabilmesi için 3 şartın yerine getirilmesi gerekir. Bu şartlardan birisi belirli bir süre sigortalı olma şartıdır. Sigortalılık süresi ile birlikte belirli bir yaşın da tamamlanması gerekir. Emekli olmak için üçüncü şart ise prim ödeme gün sayısıdır. Bu 3 şart bir araya geldiği zaman kişiler emekli olmaya hak kazanırlar. Kişilerin ne zaman emekli olunacağının bilinmesi için 2 tarih oldukça önemlidir. Kişilerin doğum tarihi ve ilk kez sigortalı oldukları tarih hesaplamaya dahil edilir. Ayrıca ne zaman emekli olunacağını etkileyen en önemli faktörlerden birisi de ödenen prim ödeme gün sayısıdır. Emeklilik döneminde belirli bir yaşın tamamlanması ile birlikte doğum tarihi özellikle gün ay ve yıl olarak emeklilik hesabında dikkate alınır.

En basit şekliyle anlatmaya çalışırsak emekli maaşı formülü; emekli maaşı ortalama aylık kazancın Aylık Bağlama Oranı’yla (ABO) çarpılması sonucu bulunuyor.

emekli maasi hesaplama robotu
emekli maasi hesaplama robotu

4A Emekli Maaşı (SSK Eski Adıyla)

01.10.2008 tarihinde yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda çalışan tanımı yer almasına rağmen 4/a sigortalılarının önceki 506 Sayılı Sosyal Sigortalar kanunu kapsamın da sigortalı sayılanlara karşılık geldiği bilinmektedir. Bir hizmet akdine dayanarak çalışan işçinin Sosyal Güvenlik yasaları gereğince sigortalı (SSK) sayılması gerekmektedir. 4/A emekliliğin kanun değişmeden önce adı Sosyal Sigortalar Kurumu veya SSK’dı. Bu kanun öncesinde kendilerini güvence altına almak için prim ödeyenler SSK’ya primlerini ödüyorlardı. Ancak 2006 yılında gerçekleştirilen yapılanma sonrasında SSK’ya pirim ödeyen çalışanlar SGK altına girerek 4A sigorta altına dahil edilmeye başlandı. SSK sigortası devrolan yeni düzenleme sonrasında 4A sigortası olarak SSK adı altında yerini aldı. 4A emeklisi olarak bilinen SSK emeklilerinin maaşları, emeklilik dönemlerine göre farklı formüllerle hesaplanır. 4A emekli maaşı hesaplama formülü zamanlara göre şu şekildedir;

 • 2000 öncesi dönemde gösterge rakamı, aylık bağlama oranı ve katsayı kullanılır:

2000 öncesi dönem için gösterge rakamı, aylık bağlama oranı ve katsayı kullanılarak emekli maaşı hesaplaması yapılır.

Formül: Gösterge Rakamı x Aylık Bağlama Oranı x Katsayı = 4A Emekli Maaşı

 • 2000-2008 dönemi için gösterge yerine güncelleme katsayısı kullanılır.

2000-2008 dönemi için gösterge yerine güncelleme katsayısı kullanılır.

Formül: Güncelleme Kat Sayısı x Aylık Bağlama Oranı = 4A Emekli Maaşı

 • 2008 sonrası dönemde ise emekli maaşı hesaplaması, aylık kazancın ortalaması ve bağlanma oranı üzerinden yapılır.

2008 sonrası dönemde ise emekli maaşı hesaplaması aylık kazancın ortalaması ve bağlanma oranı üzerinden yapılır.

Formül: Aylık Kazancın Ortalaması x Bağlanma Oranı = 4A Emekli Maaşı

Örnek 4 A emekli maaşı hesaplaması: Mehmet, 4A sigortasına tabi olarak çalışmış ve emeklilik için başvurmuştur. 2005 yılında emekli olmuş ve 2016 yılında vefat etmiştir. Mehmet’in emekli maaşı hesaplaması şu şekildedir:

 • Gösterge Rakamı: 2005 yılı için 3000
 • Aylık Bağlama Oranı: %60
 • Katsayı: 12000

Gösterge Rakamı x Aylık Bağlama Oranı x Katsayı = 3000 x 0.60 x 12000 = 2,160,000 TL (Mehmet’in emekli maaşı)


4a; SSK olarak alınan sosyal güvencenin yeni adıdır olarak verilebilir. Bu sigorta kapsamında özel bir iş yerinde çalışan kimselere sunulan özel haklar ve sözleşme dâhilindeki güvence maddeleri yer alır. Eğer özel bir iş yerinde çalışıyorsanız, zorunlu olarak yatırılması gereken sigortanız 4A sigorta üzerinden belirlenen tutarlar karşılığında maaşınızdan kesilerek sigortaya aktarılır. 5510 sayılı kanuna göre bir işveren altında çalışan herkes 4A sigorta ile çalışmaktadır. ​2000 yılından önce 4A SGK sigorta girişi olanların emekli maaşı hesaplaması kat sayı, aylık bağlama oranı ve gösterge rakamı verileri kullanılarak yapılır. Örnek 2018 yılında emekli olacak. 4A emekli maaşı hesaplamasına şu şekilde yapılır;

 • Bu durumda 2017 yılına ait verilere bakılır. Yani, emekli olacağı yıldan bir yıl öncesine ait değerlere bakılır.
 • Gösterge rakamının hesaplanması için kişinin yıllık ortalama kazancı hesaplanır.
 • Bu hesaplama yapılırken kişiye ait son 10 yıllık kazanç değerlendirilir.
 • Daha sonra bu kişinin 10 yıllık kazancı toplamı 10’ a bölünür ve yıllık ortalama kazancı bulunur.
 • Bu hesaplama sonrasında bulunan rakam, gösterge tablosu ile karşılaştırılarak en yakın değer, gösterge rakamı olarak kabul edilir.
 • Hesaplamada kullanılacak kat sayı için değer 12000 olarak belirlenmiştir.
 • Aylık bağlanma oranı ise %60 olarak kabul edilmektedir.
 • Buna göre 2000 yılından önce 4A SGK kaydı olan bir kişinin emekli maaşının hesaplanması şu formül ile gerçekleştirilmektedir:

SONUÇ: Gösterge Rakamı x Aylık Bağlama Oranı x Katsayı = 4 A emekli maaşı şeklindedir.

emekli maasi hesaplama formulu
emekli maasi hesaplama formulu

4B Emekli Maaşı (BAĞKUR Eski Adıyla)

5510 sayılı Sosyal sigortalar Genel Sağlık sigortasının çalışanları tek çatı altında toplamasıyla birlikte Bağkur lu olanların 4/b li olarak tanımlanmıştır. Eski kanunda döneminde 4B emeklilik sisteminin adı BAĞ-KUR’du. 4B sigortası; bu sigorta altında bulunan kişiler daha çok bir işveren altında çalışmayan ve kendi mesleğini, işini yapan kişilerdir. Sanatkarlar, mühendisler, avukatlar, mali müşavirler, kendi işini kurmuş kişiler, dışarıdan freelance iş yapan ve sigorta primlerini kendileri ödeyen kimseler bu gruba girebilir. Serbest meslek çalışanları ve esnaflar da 4B sigortası kapsamına girer. 4B sözleşmeli personeller, bağlı oldukları bir işveren olmasa da belirli iş alanlarında birlikte çalışan kimseler olabilir. Genel olarak bağımsız olsa da bir iş yerine bağlı olarak çalışan kimseler de bu sigorta grubu altında 4B kadrolu olarak yer alabilir. 4B sözleşmeli personel ise belirli bir iş yerinde kendi primlerini yine kendi dışarıdan ödeyerek çalışan kimseler aynı zamanda bu iş yeri ile sözleşmeli olarak çalışabilir.

4B emekli maaşı hesaplanırken çalışma günü, prim ödemesi gibi bir çok kritere bakılıyor. SGK’nın internet sitesinde maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor. 4B Bağkur sigortasına sahip olan kişiler SGK üzerinden emekli olduğunda ne kadar maaş alabileceğini e devlet üzerinden öğrenebilir. E devlet üzerinden linki https://uyg.sgk.gov.tr/ Karşınıza çıkan sayfada T.C. Kimlik numaranızı girmeniz, sonrasında da tarım veya esnaf sigortası seçeneklerine göre işlem yapmanız gerekiyor. Sonrasında yaklaşık olarak ne kadar emekli maaşını alacağınızı hesaplayacaktır.

 • 2000 Öncesi 4B Emekli Maaşı Hesaplama:

Gösterge Rakamı x Aylık Bağlama Oranı x Katsayı = 4 B emekli maaşı şeklindedir.

 • 2000 – 2008 Arası 4B Emekli Maaşı Hesaplama:

Güncelleme Kat Sayısı x Aylık Bağlanma Oranı = 4 B emekli maaşı şeklindedir.

 • 2008 yılından sonrası 4B Emekli Maaşı Hesaplama:

Aylık Kazancın Ortalaması x Bağlanma Oranı = 4 B emekli maaşı şeklindedir.

Örnek 4 B emekli maaşı hesaplaması: Hasan, 4B sigortasına tabi olarak Bağkur kapsamında çalışmıştır. 2003 yılında emekli olmuş ve 2021 yılında vefat etmiştir. Hasan’ın emekli maaşı hesaplaması şu şekildedir:

 • Ağırlıklı Ortalama: 4000 TL
 • Aylık Bağlama Oranı: %65

Ağırlıklı Ortalama x Aylık Bağlama Oranı = 4000 x 0.65 = 2,600 TL (Hasan’nın emekli maaşı)

4C Emekli Maaşı (Emekli Sandığı Eski Adıyla)

01.10.2008 tarihinde yayımlanan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda çalışan memurların da 4/c li olarak emekli sandığı sigortalılarını sınıflandırmıştır. 4C sigorta tıpkı 4A ve 4B gibi 4C de SGK öncesinde devam eden ayrı sigorta türüydü. Emekli sandığı olarak bilinen bu sistemde yapılan düzenleme sonrasında 2006 yılında SGK altına 4C olarak girmiştir. 4C sigorta kapsamına hizmet için çalışanlar, muhtarlar ve kadrolu çalışanlar dahildir. Yine kendi işini yapan kimselerin ve sanatçıların da içerisinde yer aldığı bu grupta aynı zamanda belirli bir süre sözleşmeli olarak çalışan kimseler de yer alır. 4C sigorta hakkındaki bilgilere ulaşmak için e-Devlet üzerinden sigorta hizmet dökümünüzü görüntüleyebilirsiniz. 4C maaş sorgulamaları için eğer bir kuruma bağlı olarak çalışıyorsanız maaş bordronuzu insan kaynaklarında talep ederek öğrenebilirsiniz. 4 C emekli maaşı hesaplanırken 2008 öncesi ve sonrası şeklinde 2’ye ayrılır.

 • 2008 yılından önce göreve başlayanların maaş hesaplanması aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılacaktır:

Memur emekli aylığı hesaplanırken; memurun 657 sayılı Kanunun 43. maddesindeki gösterge rakamı, aynı kanunun ekindeki I ve II sayılı cetveldeki ek gösterge rakamı, her yıl güncellenen memur maaş katsayısı, taban aylığı ve kıdem aylığı, memurun unvanına göre 5434 sayılı Kanunun ek 70. maddesinde yer alan oran, özel hizmet tazminatı, varsa diğer tazminatları (makam, görev, temsil), ve memurun hizmet süresi dikkate alınır.

 • 2008 yılından sonra göreve başlayan memurların emekli maaş hesabının yapılmasında şu formül uygulanmaktadır:

Ortalama Aylık Kazanç x Aylık Bağlama Oranı = Emekli Aylığı

sgk emekli maasi hesaplama
sgk emekli maasi hesaplama

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar?

Yüzde 25’lik emekli maaş zammı emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 7000 lira olanın aylığı 8750 lira olacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

 • Yüzde 25 zamla birlikte 2000 öncesi SGK emeklilerinde 6 bin 93 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 616 lira, SGK 2000 sonrası 3 bin 776 lira olan en düşük emekli aylığı 4 bin 720 lira çıktı.
 • En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 4 bin 439 liradan 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı 4 bin 184 liradan 4268 liraya yükseldi.

SGK primlerinde taban tutar brüt asgari ücrettir. Tavan tutar ise brüt asgari ücretin 2017 yılından önce 6,5, 2017 yılında sonra ise 7,5 katının çarpımı olarak hesaplanır. Ödenen SGK primleri ne kadar yüksek olursa alınacak emekli maaşı da o oranda yükselir. Yani emekli maaşı hesaplanırken baz alınacak prim miktarı arttığı için emekli maaşı da artacaktır.

SGK Prim Ödemesi Taban ve Tavan Tutarlı

Yıl Alt Sınırı (Taban) Üst Sınırı (Tavan)
2023 10.008,00 TL 75.060,00 TL
2022 5.004,00 TL 37.530,00 TL
2021 3.577,50 TL 26.831,40 TL
2020 2.943,00 TL 22.072,50 TL
2019 2.558,40 TL 19.188,00 TL
2018 2.029,50 TL 15.221,40 TL
2017 1.777,50 TL 13.331,40 TL
2016 1.647,00 TL 10.705,50 TL

Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL’ye yükselecek.

SSK Emeklilik Şartları

​Üstte belirttiğimiz üzere SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı 2006 yılında yapılan değişiklikle Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde toplanmıştır. SSK’da bu değişiklikle beraber SGK çatısı altına girmiştir. SSK’nın bir diğer 4 A’dır. SSK emekli maaş hesaplaması 3 döneme göre değişir. Bunlar; 2000 yılı öncesi, 2000 – 2008 yılları arası, 2008 sonrası dönemdir. Bu zamanlarda 4A emekli maaşı hesaplaması formülü şu şekildedir;

 • 2000 yılı öncesi SSK emekli maaşı hesaplama şu şekilde yapılmaktadır:

Gösterge Rakamı x Aylık Bağlama Oranı x Katsayı = 4 A emekli maaşı

 • 2000 – 2008 yılları arasında SSK emekli maaşı hesaplama şu şekilde yapılmaktadır:

Güncelleme Kat Sayısı x Aylık Bağlanma Oranı = 4 A emekli maaşı

 • 2008 yılından sonrası SSK emekli maaşı hesaplama şu şekilde yapılmaktadır:

Aylık Kazancın Ortalaması x Bağlanma Oranı = 4 A emekli maaşı

Memur Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Memurlar görev yaptığı zamana göre kademe ve derece ilerlemesine tabidir. Memurlar, görev yaptıkları süreler arttıkça kademeleri ve buna bağlı olarak dereceleri artmaktadır. Memuriyet bakımından 1. Derece en yüksek derecedir. 1. Derece kıdeme yükselmiş memurlar için öngörülen ek gösterge 3600’dür. Derece ve dereceye karşılık gelen ek gösterge arttıkça kişinin emekliliğinde alacağı maaş da ve ikramiyeleri artmaktadır. 2008 yılından önce göreve başlayan memurların maaş hesaplanması aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılacaktır. Memur maaşlarının hesaplanması 2008 yılından öncesi ve 2008 yılın sonrası göreve başlayanlar bakımından 2 farklı şekilde hesaplanır.

 • 2008 yılından önce göreve başlayan memurların emekli maaşı hesaplaması şu şekilde yapılır:

Memur emekli maaşı hesaplanırken; memurun 657 sayılı Kanunun 43. maddesindeki gösterge rakamı, aynı kanunun ekindeki I ve II sayılı cetveldeki ek gösterge rakamı, her yıl güncellenen memur maaş katsayısı, taban aylığı ve kıdem aylığı, memurun unvanına göre 5434 sayılı Kanunun ek 70. maddesinde yer alan oran, özel hizmet tazminatı, varsa diğer tazminatları (makam, görev, temsil), ve memurun hizmet süresi dikkate alınır.

 • 2008 yılından sonra göreve başlayan memurların emekli maaşı hesaplaması şu şekilde yapılır:

Ortalama Aylık Kazanç X Aylık Bağlama Oranı = Emekli Aylığı

memur emekli maasi hesaplama
memur emekli maasi hesaplama

BAĞKUR’lular İçin Emeklilik Şartları

 • BAĞKUR Emekli Olacak Erkekler İçin Emeklilik Şartları

01.10.1999 tarihi itibari ile 23 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan erkek sigortalılar eskiden olduğu gibi 9000 günü tamamladıkları takdirde YAŞ’a başlı olmadan emekli olacaklardır. Yukarıdaki şartı yerine getirmeyenler ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olacaklar.

BAĞKUR’lu Erkekler İçin 01.06.2002 İtibari İle

Prim Ödemeleri Gereken Süre Emekli Olacakları Yaş 
Erkeklerin 25 Yılı Tamamlamasına Kalan Süre Erkek

Erkek

2 yıl ve daha az

25 44
2 yıldan fazla, 3 yıl 6 ay ve daha az 25

45

3 yıl 6 aydan fazla, 5 yıl ve daha az

25 46
5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay ve daha az 25

47

6 yıl 6 aydan fazla, 8 yıl ve daha az

25 48
8 yıldan fazla, 9 yıl 6 ay ve daha az 25

49

9 yıl 6 aydan fazla, 11 yıl ve daha az

25 50
11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay ve daha az 25

51

12 yıl 6 aydan fazla, 14 yıl ve daha az

25 52
14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay ve daha az 25

53

15 yıl 6 aydan fazla, 17 yıl ve daha az

25 54
17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay ve daha az 25

55

18 yıl 6 aydan fazla, 20 yıl ve daha az

25 56
20 yıldan fazla, 21 yıl 6 ay ve daha az 25

57

21 yıl 6 aydan fazla, 22 yıl ve daha az

25 58
22 yıldan fazla 25

60

 • Erkeklerin BAĞKUR’dan 5400 Gün İle Emeklilik Şartları

01.10.1999 tarihi itibari ile 23 yıldan fazla Emeklilik süresine sahip olan erkek sigortalılar eskiden olduğu gibi YAŞ’a bağlı olmadan emekli olacaklardır. Yukarıdaki şartı yerine getirmeyenler ise 55 yaşını ve 15 yılını tamamlamalarına kalan süreye göre hangisi daha geç ise o tarihe göre aşağıdaki tablodaki yaşlarından kısmi emekli olacaklardır.

BAĞKUR’lu İçin 01.10.1999 Tarihi İtibari İle

Prim Ödemeleri Gereken Süre Emekli Olacakları Yaş
Erkeklerin 15 Yılı Tamamlamasına Kalan Süre Erkek

Erkek

2 yıl ve daha az

15 55
2 yıldan fazla, 6 yıl ve daha az 15

56

6 yıldan fazla, 10 yıl ve daha az

15 57
10 yıldan fazla 15

58

 • Erkeklerin BAĞKUR’dan Normal Emeklilik Şartları

 • 01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 61 yaş
 • 01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 62 yaş
 • 01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 63 yaş
 • 01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 64 yaş
 • 01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 65 yaş
 • 01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 65 yaş
 • BAĞKUR Emekli Olacak Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

01.10.1999 tarihi itibari ile 18 yıldan fazla sigortalılık süresine sahip olan kadın sigortalılar eskiden olduğu gibi 7200 günü tamamladıkları takdirde YAŞ’a başlı olmadan emekli olacaklardır. Yukarıdaki şartı yerine getirmeyenler ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olacaklar.

BAĞKUR’lu Kadınlar İçin 01.06.2002 İtibari İle

Prim Ödemeleri Gereken Süre Emekli Olacakları Yaş 
Kadınların 25 Yılı Tamamlamasına Kalan Süre Kadın 

Kadın 

2 yıl ve daha az

20 40
2 yıldan fazla, 3 yıldan daha az 20

41

3 yıldan fazla, 4 yıl ve daha az

20 42
4 yıldan fazla, 5 yıl ve daha az 20

43

5 yıldan fazla, 6 yıl ve daha az

20 44
6 yıldan fazla, 7 yıl ve daha az 20

45

7 yıldan fazla, 8 yıl ve daha az

20 46
8 yıldan fazla, 9 yıl ve daha az 20

47

9 yıldan fazla, 10 yıl ve daha az

20 48
10 yıldan fazla, 11 yıl ve daha az 20

49

11 yıldan fazla, 12 yıl ve daha az

20 50
12 yıldan fazla, 13 yıl ve daha az 20

51

13 yıldan fazla, 14 yıl ve daha az

20 52
14 yıldan fazla, 15 yıl ve daha az 20

53

15 yıldan fazla, 16 yıl ve daha az

20 54
16 yıldan fazla, 17 yıl ve daha az 20

55

17 yıldan fazla

20

58

 • Kadınların BAĞKUR’dan 5400 Gün İle Emeklilik Şartları

01.10.1999 tarihi itibari ile 18 yıldan fazla Emeklilik süresine sahip olan kadın sigortalılar eskiden olduğu gibi YAŞ’a bağlı olmadan emekli olacaklardır. Yukarıdaki şartı yerine getirmeyenler ise 55 yaşını ve 15 yılını tamamlamalarına kalan süreye göre hangisi daha geç ise o tarihe göre aşağıdaki tablodaki yaşlarından kısmi emekli olacaklardır.

BAĞKUR’lu İçin 01.10.1999 Tarihi İtibari İle

Prim Ödemeleri Gereken Süre Emekli Olacakları Yaş
Kadınların 15 Yılı Tamamlamasına Kalan Süre Kadın

Kadın

2 yıl ve daha az

15 50
2 yıldan fazla, 4 yıl ve daha az 15

51

4 yıldan fazla, 6 yıl ve daha az

15 52
6 yıldan fazla, 8 yıl ve daha az 15

53

8 yıldan fazla, 10 yıl ve daha az

15 54
10 yıldan fazla 15

56

 • Kadınların BAĞKUR’dan Normal Emeklilik Şartları

 • 01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 59 yaş
 • 01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 60 yaş
 • 01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 61 yaş
 • 01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 62 yaş
 • 01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 63 yaş
 • 01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 64 yaş
 • 01.2048 tarihinden itibaren 65 yaş

Emekli Sandığına Bağlı Olarak Çalışanların Sigortalılığı

Eski adıyla TC Emekli Sandığı iştirakçisi yeni adıyla 4/C olarak emekli olanlar aşağıdaki açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir.

 • Erkek Memurlar İçin Emeklilik Şartları

08.09.1999 Gününden Önce İşe Girmiş Memurların Durumu

08.09.1999 Erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır. Ayrıca; emeklilik süresini doldurmaya 2 yıldan az kalan erkek 43 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartı ile emekli aylığı bağlanır. Yukarıdaki şartı yerine getirmeyen erkekler ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 25 yılı yani 9000 günü tamamlamalarının yanında belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır.

Erkeklerin 25 Yılı Tamamlamasına Kalan Süre (23.05.2002 İtibariyle)

Kesenek Ödemeleri Gereken Süre (1. Şart)

Tamamlamaları Gereken Yaş (2. Şart)

2 yıl ve daha az

25 44
2 yıldan fazla, 3 yıl 6 ay ve daha az 25

45

3 yıl 6 aydan fazla, 5 yıl ve daha az

25 46
5 yıldan fazla, 6 yıl 6 ay ve daha az 25

47

6 yıl 6 aydan fazla, 8 yıl ve daha az

25 48
8 yıldan fazla, 9 yıl 6 ay ve daha az 25

49

9 yıl 6 aydan fazla, 11 yıl ve daha az

25 50
11 yıldan fazla, 12 yıl 6 ay ve daha az 25

51

12 yıl 6 aydan fazla, 14 yıl ve daha az

25 52
14 yıldan fazla, 15 yıl 6 ay ve daha az 25

53

15 yıl 6 aydan fazla, 17 yıl ve daha az

25 54
17 yıldan fazla, 18 yıl 6 ay ve daha az 25

55

18 yıl 6 aydan fazla, 20 yıl ve daha az

25 56
20 yıldan fazla, 21 yıl 6 ay ve daha az 25

57

21 yıl 6 aydan fazla, 22 yıl ve daha az

25 58
22 yıldan fazla 25

60

 • Kadın Memurlar İçin Emeklilik Şartları

Eski adıyla TC Emekli Sandığı iştirakçisi yeni adıyla 4/C olarak emekli olanlar aşağıdaki açıklanan durumlara göre belli edilen emeklilik şartları ile emekli edileceklerdir.

08.09.1999 Gününden Önce İşe Girmiş Memurların Durumu

08.09.1999 Kadın iştirakçilerden 20 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır. Ayrıca; emeklilik süresini doldurmaya 2 yıldan az kalan kadın memur 38 yaşını tamamlamaları ve talepte bulunmaları şartı ile emekli aylığı bağlanır. Yukarıdaki şartı yerine getirmeyen kadınlar ise aşağıdaki tablodaki tüm şartları tamamlayarak emekli olabileceklerdir. 20 yılı yani 7200 günü tamamlamalarının yanında belli bir yaşı tamamlayarak emekli olacaklardır.

Kadınların 25 Yılı Tamamlamasına Kalan Süre (23.05.2002 İtibariyle)

Kesenek Ödemeleri Gereken Süre (1. Şart)

Tamamlamaları Gereken Yaş (2. Şart)

2 yıl ve daha az

20 40
2 yıldan fazla, 3 yıldan daha az 20

41

3 yıldan fazla, 4 yıl ve daha az

20 42
4 yıldan fazla, 5 yıl ve daha az 20

43

5 yıldan fazla, 6 yıl ve daha az

20 44
6 yıldan fazla, 7 yıl ve daha az 20

45

7 yıldan fazla, 8 yıl ve daha az

20 46
8 yıldan fazla, 9 yıl ve daha az 20

47

9 yıldan fazla, 10 yıl ve daha az

20 48
10 yıldan fazla, 11 yıl ve daha az 20

49

11 yıldan fazla, 12 yıl ve daha az

20 50
12 yıldan fazla, 13 yıl ve daha az 20

51

13 yıldan fazla, 14 yıl ve daha az

20 52
14 yıldan fazla, 15 yıl ve daha az 20

53

15 yıldan fazla, 16 yıl ve daha az

20 54
16 yıldan fazla, 17 yıl ve daha az 20

55

17 yıldan fazla

20

58

 • Erkek Memurların Yaşlılıktan Emeklilikleri

08.09.2023 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar; yaş haddi (61 yaşını tamamlamaları) nedeniyle istekleri üzerine veya (65 yaşını tamamlamalarında) resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet süreleri 10 yılını doldurmuş olmak şartı ile emekli aylığına hak kazanırlar.

08.09.1999 İle 30.04.2008 Günü Arasında İşe Girmiş Erkek Memurların Emekliliği

 • Normal Emeklilik Şartları

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren memur erkeklerin emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamaları ve en az 9000 gün sayısına ulaşmaları şartı ile normal olarak emekli olacaklardır.

 • Erkeklerin Yaşlılıktan 5400 Gün İle Emeklilik Şartları

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren memur erkeklerin kısmi emeklilik şartı ile yani 5400 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 61 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 • 05.2008 Gününden Sonra İşe Giren Erkekler İçin Emeklilik Şartları

İlk defa 01.05.2008 tarihi ile sonrası işe girmiş erkeklerden 4/C bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı eskiden olduğu gibi 9000 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının kademeleri artışının tespiti de 9000 günü tamamladıkları / tamamlayacakları zamana göre belli olur. 9000 gün sayısını doldurduğu tarihe göre aşağıdaki yaş şartları aranır. 9000 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler için 60 yaşında emekli olur fakat diğerleri için yaş tablosu aşağıdadır.

 • 01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 61 yaş
 • 01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 62 yaş
 • 01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 63 yaş
 • 01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 64 yaş
 • 01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 65 yaş
 • 01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 65 yaş
 • Kadın Memurların Yaşlılıktan Emeklilikleri

08.09.2023 tarihinde Sandık iştirakçisi olanlardan 50 ve daha yukarı yaşlarda bulunanlar; yaş haddi (61 yaşını tamamlamaları) nedeniyle istekleri üzerine veya (65 yaşını tamamlamalarında) resen emekliye ayrıldıklarında fiili hizmet süreleri 10 yılını doldurmuş olmak şartı ile emekli aylığına hak kazanırlar.

08.09.1999 İle 30.04.2008 Günü Arasında İşe Girmiş Kadın Memurların Emekliliği

 • Normal Emeklilik Şartları

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren memur erkeklerin emekli olabilmeleri için 58 yaşını tamamlamaları ve en az 9000 gün sayısına ulaşmaları şartı ile normal olarak emekli olacaklardır.

 • Kadınların Yaşlılıktan 5400 Gün İle Emeklilik Şartları

08.09.1999 günü ve sonrası işe giren memur erkeklerin kısmi emeklilik şartı ile yani 5400 gün sayısı ile emekli olabilmeleri için 61 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 • 05.2008 Gününden Sonra İşe Giren Kadınlar İçin Emeklilik Şartları

İlk defa 01.05.2008 tarihi ile sonrası işe girmiş kadınlardan 4/C bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için prim gün sayısı şartı eskiden olduğu gibi 9000 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının kademeleri artışının tespiti de 9000 günü tamamladıkları / tamamlayacakları zamana göre belli olur. 9000 gün sayısını doldurduğu tarihe göre aşağıdaki yaş şartları aranır. 9000 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan kadınlar için 58 yaşında emekli olur fakat diğerleri için yaş tablosu aşağıdadır.

 • 01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 59 yaş
 • 01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 60 yaş
 • 01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 61 yaş
 • 01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 62 yaş
 • 01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 63 yaş
 • 01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 9000 günü tamamlayan için 64 yaş
 • 01.2048 tarihinden itibaren 65 yaş

EYT Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır? 

Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi, sigorta başlangıç yılı gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. EYT düzenlemesi kapsamında emekli olan SGK’lı, Bağkurlu ve Emekli Sandığına bağlı çalışanların emekli maaş hesaplaması birbirinden farklılık göstermektedir. EYT ile beraber emekli olan 4 A emeklisi, 4 B emeklisi ve 4 C emeklilerinin maaş hesaplaması birbirinden farklılık göstermektedir.

 • 4 A emeklilerinin (kanundan önceki adıyla SSK emeklileri) maaşlarının hesaplaması 3 ayrı döneme ayrılmıştır. Buna göre 2000 yılı öncesi, 2000 – 2008 yılları arası ve 2008 yılı sonrası dönemi sigorta kaydı olan kişilerin emekli maaş hesaplaması farklı usullerde yapılacaktır.
 • 4 B kapsamında emekli olan BAĞ-KUR’lu kişilerin EYT düzenlemesi ile emekli olması da dönemler bakımından ayrı usullere tabi kılınmıştır. Buna göre 2000 yılı öncesi, 2000 – 2008 yılları arası ve 2008 yılı sonrası dönemi sigorta kaydı olan kişilerin emekli maaş hesaplaması farklı usullerde yapılacaktır.
 • 4 C kapsamında emekli olan Emekli Sandığı’na tabi kişilerin EYT düzenlemesi ile emekli olması da dönemlere ayrılmıştır. Buna göre 2008 öncesi ve 2008 sonrası olarak 2 ayı hesaplama usulü mevuttur.

Malulen Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Malulen emekli maaşı; Ülkemizde işyerinde meydana kalan kaza sonrası engelli kalan çalışanlar SGK tarafından malulen emekli maaşı bağlanır. Malulen emekli maaşı; yalnızca belirli şartları taşıyan kişilere bağlanıyor. Malulen emekli olan kişilerin emekli maaşı hesaplanırken, prim ödemeleri göz önünde bulundurulur. Malulen emekli maaşları, yıllık enflasyon oranlarına bağlı olarak değişiklik göstermekle birlikte kişilere aylık bağlanabilmesi için kişilerin birtakım başvuru şartlarını taşıyor olmaları gerekiyor. Malulen emekli olma şartlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Kişinin engelli olmadan önce en az 15 yıl boyunca sigortalı çalışmış olması ve sigorta primlerinin yatırılmış olması
 • Engelli kişinin en az 1800 gün boyunca bakıma muhtaç olması ya da çalışma durumunun olmaması(Bu şartları taşıyan kişilerde prim günü şartı aranmıyor)
 • Engelli kişinin engel durumuna ilişkin engelli raporunun ilgili birimlere beyan edilmiş olması

Yukarıdaki başvuru şartlarını taşıyan kişilerin otomatik bir şekilde ilgili kuruma malul oldukları iletiliyor. Kişilerin malulen emekli olabilmeleri için engel durumlarına ilişkin mutlaka heyet raporu almış olmaları gerekiyor.

Malulen emekli olmak isteyen kişilerin en az %40 engel oranına sahip olmaları gerekiyor. Engel oranı %40 ile %49 arasında olanların 18 yıllık sigortalı olmaları gerekirken, engel oranı %50 ile %59 aralığında olanların ise en az 16 yıllık sigortalılık sürelerinin mevcut olması gerekiyor. Malulen emekli maaşı; prim ödenme gün sayısına, ödenen prime esas kazanca ve engelli kişideki engel oranına bağlı olarak farklılık gösterebiliyor. Yani malulen emekli olan kişilere eşit miktarda bir maaş bağlanmıyor. Malulen emekli maaşını belirleyen faktörleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 • Başvuru sahibinin ödenmiş prim gün sayısı
 • Başvuru sahibinin prime esas kazancı (aylık aldığı son maaş)
 • Başvuru sahibindeki mevcut engel oranı
 • Başvuru sahibinin 4A, 4B ya da 4C sigorta türlerinden hangisine mensup olduğu

2023 yılında ortalama malulen emekli maaşlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;

 • SSK ortalama emekli maaşı: 5.500-6000 TL
 • Bağkur ortalama emekli maaşı: 5.500-6000 TL
 • Emekli Sandığı ortalama emekli maaşı: 8000-9000 TL

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar?

Yüzde 25’lik emekli maaş zammı emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak. Kök aylığı 7000 lira olanın aylığı 8750 lira olacak. Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

 • Yüzde 25 zamla birlikte 2000 öncesi SGK emeklilerinde 6 bin 93 lira olan en düşük emekli aylığı 7 bin 616 lira, SGK 2000 sonrası 3 bin 776 lira olan en düşük emekli aylığı 4 bin 720 lira çıktı.
 • En düşük Bağ-Kur (esnaf) aylığı 4 bin 439 liradan 5 bin 549 liraya, Bağ-Kur (tarım) aylığı 4 bin 184 liradan 4268 liraya yükseldi.

SGK primlerinde taban tutar brüt asgari ücrettir. Tavan tutar ise brüt asgari ücretin 2017 yılından önce 6,5, 2017 yılında sonra ise 7,5 katının çarpımı olarak hesaplanır. Ödenen SGK primleri ne kadar yüksek olursa alınacak emekli maaşı da o oranda yükselir. Yani emekli maaşı hesaplanırken baz alınacak prim miktarı arttığı için emekli maaşı da artacaktır.

SGK Prim Ödemesi Taban ve Tavan Tutarlı

Yıl Alt Sınırı (Taban) Üst Sınırı (Tavan)
2023 10.008,00 TL 75.060,00 TL
2022 5.004,00 TL 37.530,00 TL
2021 3.577,50 TL 26.831,40 TL
2020 2.943,00 TL 22.072,50 TL
2019 2.558,40 TL 19.188,00 TL
2018 2.029,50 TL 15.221,40 TL
2017 1.777,50 TL 13.331,40 TL
2016 1.647,00 TL 10.705,50 TL

Temmuz ayı emekli aylığı 25 yıl hizmetle emekli olan öğretmen, polis, hemşire, imam – hatip ve avukatlarda 13.910 TL’ye yükselecek.

Emekli memur aylıkları ne olacak?
(TL) 2023 Ocak 2023 Temmuz
Müsteşar (1/1) 28.729 33.771
Genel müdür (1/1) 25.427 29.889
Şube müdürü (Lisans – 1/4) 9.978 11.729
Memur (Lisans – 4/1) 7.812 9.183
Öğretmen (1/4) 11.833 13.910
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.753 19.693
Başkomiser (1/4) 11.833 13.910
Polis memuru (1/4) 11.833 13.910
Hemşire (Lisans – 1/4) 11.833 13.910
Mühendis (1/4) 11.848 13.927
Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.999
Pratisyen hekim (1/4) 17.488 20.557
Profesör (1/4) 20.542 24.147
İmam-hatip 11.833 13.910
Avukat (1/4) 11.833 13.910
En düşük memur emekli aylığı 7.901 9.288
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

E-Devlet Üzerinden Emeklilik Hesaplama Nasıl Yapılır?

E-Devlet (https://www.turkiye.gov.tr/) üzerinden emeklilik işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceğiniz bir araç vardır. E-Devlet üzerinden emekli aylığı sorgulaması yapmak da oldukça basit ve kullanışlıdır. Farklı sigorta kollarına bağlı olarak yapılan ödeme hesaplamalarını ayrı ayrı sorgulayabilirsiniz. Emeklilik hakkınızı elde ettiğinizde, aktif çalışma hayatınıza son vererek emekli maaşınızı almaya başlayabilirsiniz. Normal şartlarda ne zaman emekli olabileceğinizi ve alacağınız maaşı öğrenmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. E-Devlet resmi web sitesine erişim sağlayın.
 2. E-Devlet şifreniz ve T.C. kimlik numaranızla sisteme giriş yapın.
 3. “Hizmetler” veya “Sosyal Güvenlik” başlığı altında bulunan “Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?” seçeneğine tıklayın.
 4. Açılan sayfada “Sigorta Kolu” ve “Hizmete Başlama Tarihi” seçeneklerini belirleyin.
 5. “Sorgula” butonuna tıklayarak işleminizi başlatın.

Bu adımları takip ederek, emeklilik tarihinizi ve emekli olacağınız şartları öğrenebilirsiniz. Bu bilgi, emeklilik planlarınızı daha iyi şekillendirmenize yardımcı olabilir.

Emekli Maaşı Hesaplama Araçları

Emekli maaşı hesaplama konusunda e devlet üzerinden veya kurumların kendi sitelerinden çeşitli uygulamalar kullanıcılara sunulmaktadır. Bu uygulamalar üzerinden emekli maaş hesaplama yapabilirsiniz. Emeklilikle ilgili düzenlemeler 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortaları Kanununda yer almaktadır. Bu kanun sayesinde tüm emeklilik statülerinin önemli ölçüde tek bir yerde toplanmıştır. 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama araçları resmi olarak şunlardır;

Vermiş olduğumuz araçlar ile çalışan durumu dikkate alınarak hazırlanmış SGK’nın emeklilik hesaplama sayfalarına göz atabilirsiniz. Buna ek olarak, 4A emekli maaşı hesaplama sayfasından SSK sicil numarası da talep ediliyor. Eğer SGK sicil numaranızı bilmiyorsanız e-devlet hizmet dökümü sayfasından öğrenebilirsiniz.