Enerji ve Madencilik Hukuku

Enerji ve Madencilik Hukuku yenilenebilir ve yenilenemez halde bulunan enerjinin keşf edilmesi, üretilmesi, kullanımı ve dağıtımı hakkında düzenlenemelerin yapılması ve vergilendirimesini sağlayan hukuk dalıdır. Yenilenebilir enerji dalları arasında güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi yer bulmaktadır. Yenilenemez enerji kaynakları arasında elektrik,doğalgaz, petrol yer tutmaktadır.

Enerji ve Madencilik Hukuku

Enerji olmaksızın birçok kamu kurumu ve hizmetinin düzenlilik ve sürekliliğini devam etmesi imkansız hale gelmiştir.  Enerjinin hayatımızın her anında kullanılması ve çeşitliliklerinin artmasıyla kaynakların sınırlanması sorunu hasıl olmuştur. Bu da hukuki düzenlemeler ile enerji sektörünün kontrol altına alınmasını mecbur hale getirmektedir.

Enerji ve Madencilik Hukuku 80’li yıllarda yasal olarak enerji alanında kararlar ülkemizde de alınmaya başlanmıştır. Bu çerçevede elektrik, doğalgaz, petrol vb. enerji kaynakları ile ilgili kanunlar ülkemizde de Türk Hukukunda yer almaktadır.

Bu düzenlemeler ile kaliteli, düşük maliyetli enerji kaynaklarının kullanıma sunulması, Ve İstikrarlı şeffaf  piyasanının oluşturulması ve bu bu piyasa da hukuk hükümlerine göre  piyasa da bağımsız ve düzenleme denetimin sağlanması amaçlandırlmıştır. Günümüzde faaliyet gösteren, dört ayrı enerji piyasası ile görev ve yetki alanı en geniş kurum Enerji Piyasası Denetleme Kurumu’dur.

Enerji Hukuku Avukatlık Hizmetlerimiz

Enerji ve Madencilik Hukuku enerji yatırım süreçlerinde alınabilecek lisans ve izin başvurularına ilişkin süreçlerin takip edilmesi ve karşılaşa bilinecek çözümleri noktasında hukuki destek sağlanmaktadır. Kadim Hukuk ve danışmanlık olarak Enerji hukuku ve Enerji davalarında sizlere ;

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen kararlar ile idareler tarafından tesis edilen idari işlemler aleyhine açılan davaların takibi,
  • imtiyaz sözleşmeleri,
  • sondaj,
  • üretim ve rehabilitasyon sözleşmeleri,
  • üretim paylaşım sözleşmeleri,
  • Proje geliştirme
  • Enerji yatırımlarının düzenlenmesi.
  • Enerji Şirketlerinin Kurulmasına Dair Sözleşmeler.
  • Ticari işletmelerin rekabet uyuşmazlıklarına ilişkin adli ve idari davaların açılması ve takibi.
  • Maden izin ve ruhsatları ile sözleşmeler.

Konularında sizlere profesyonel destek sunmaktayız. Enerji Hukuku konularında sizlerde profesyonel destek yatırımlarınız kaliteli hizmet almak için hemen kadim hukuk ve danışmanlık olarak bizlere web adresimiz üzerimizden ulaşabilirsiniz.

Başa dön tuşu