Ceza Muhakemesi Kanunu 73. Madde (CMK)

Ceza Muhakemesi Kanunu 73. Madde (CMK)

ceza muhakemesi kanunu 73 madde

Ceza Muhakemesi Kanunu 73. Madde

Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler

 1. Para ve Devlet tarafından çıkarılan tahvil ve Hazine bonosu gibi değerler üzerinde işlenen sahtecilik suçlarında, el konulan para ve değerlerin hepsi, bunların asıllarını tedavüle çıkaran kurumların merkez veya taşra birimlerine incelettirilir.
 2. Yabancı devletlerin paraları ve değerleri hakkında da, yetkili Türk makamlarının görüşlerinin alınmasına karar verilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu 73. Madde Gerekçesi

Madde, para ve Devlet tarafından çıkarılan tahvil ve Hazine bonosu gibi değerler üzerinde işlenen sahtecilik suçlarında, gerektiğinde bu şeylerin, asıllarını tedavüle çıkaran makamlara incelettirilmesini öngörmektedir. Madde, ayrıca bu makamların hangi hususlarda görüş bildireceklerini de belirtmektedir: Taklit veya sahteciliğin neden ibaret bulunduğu ve ne suretle gerçekleştirildiği ve eserlerinin neden ibaret bulunduğu görüşte yer alacaktır. Yabancı devletlerin paraları ve değerlerinin her türü için de yetkili Türk makamlarının görüşleri mutlaka alınacaktır.

 • İlgili Makale: 
 • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 

ceza muhakemesi kanunu 73 madde cmk
ceza muhakemesi kanunu 73 madde cmk

Ceza Muhakemesi Kanunu 73. Madde Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler Emsal Kararlar

 Yargıtay 8. Ceza Dairesi E: 2014/35254, K:2015 / 2120

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 73. Madde
 • Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler

Sahte olduğu iddia edilen dava konusu paraların sahteliği ve aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığı hususlarında CMK’nın 73. maddesi ve … Bank- notların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca,… Bankası merkez veya taşra birimlerinden kesin rapor alınmadan, … Polis Kriminal Laboratuvarının yetersiz raporuna dayanılarak yazılı biçimde mahkûmiyet hükmü kurulması,

Temel ceza belirlenirken hapis cezası asgari hadden uygulandığı hal- de, hapis cezası yanında hükmolunan adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının ayrı gerekçe gösterilmeksizin alt sınırdan uzaklaşılarak tayini suretiyle çelişkiye neden olunması,

Sanıklar …. ve …suç tarihinden sonra kesinleşen hükümlülüklerinin tekerrüre esas alınamayacağının gözetilmemesi,

Suça konu sahte paraların 5237 sayılı TCK’nın 54. maddesi uyarınca müsaderesine karar verildikten sonra 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 17. maddesi uyarınca çıkarılan … Bank- notların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 16. maddesi gereğince işlem yapılmak üzere T.C. .. Bankasına gön- derilmesine karar verilmesi gerekirken, müsaderesine karar verilmeden doğrudan T.C. … Bankasına gönderilmesi, Yasaya aykırı, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükümlerin bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken CMUK’un 321. maddesi gereğince bozulmasına, 02.02.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Yargıtay 8. Ceza Dairesi E:2006/5038, K:2007/4520

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 73. Madde
 • Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler

Dosyaya temyiz aşamasında gönderilen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğünün 17.6.2005 günlü yazısı ve eklerinin incelenmesinde; olay gününde sahte paralarla yakalanan sanıktan alınan parmak izleri ile 21.4.1997 gününde hırsızlığa teşebbüs suçunu işlediği iddiasıyla yakalanan Hakkı ve Müzeyyen oğlu 1978 Kastamonu Ağlı doğumlu Kastamonu Ağlı Akçakese Köyü nüfusuna kayıtlı Cengiz Kökçü ve 11.5.1997 gününde emniyeti suiistimal suçunu işlediği iddiasıyla yakalanan Hakkı ve Müzeyyen oğlu Kastamonu 1978 doğumlu Cengiz Gökçe’nin parmak izlerinin aynı kişiye ilişkin olduğu, her üç kişinin de ikametgâh adresi olarak İstanbul Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi Kırkçeşme sokak No:10 adresini verdikleri, yapılan çalışmalara karşın üç farklı kimlik beyan eden kişinin gerçek kimliğinin tespit edilemediği, sanık Hayati Çoban’ın 6.4.2005 gününde poliste alınan ifadesinde yukarda belirtilen adreste dayısı Hakkı Kökçü’nün yanında kaldığını beyan ettiği anlaşılmakla, sanığın gerçek kimliği tespit edildikten sonra sonucuna göre bir hüküm kurulması gerektiğinin gözetilmesi zorunluluğu, kabul ve uygulamaya göre de,

Suça konu sahte paraların CMK’nın 73/1. madde ve fıkrası uyarınca bunların asıllarını tedavüle çıkaran T.C. Merkez Bankası Başkanlığının merkez veya taşra birimlerine gönderilerek, aldatma yeteneğine sahip olup-olmadıkları ve sahteliklerinin kolayca anlaşılıp-anlaşılamayacağı konusunda görüş alınması gerektiği gözetilmeden, Kriminal Polis Laboratuvarının düzenlediği raporlarla yetinilerek eksik soruşturmayla hüküm kurulması, Bozmayı gerektirmiş sanık Hayati Ç. müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenlerden dolayı istek gibi bozulmasına, 07.06.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Yargıtay 8. Ceza Dairesi E:2006/6971, K:2006/7031

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 73. Madde
 • Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler

Oluşa, dosya kapsamına göre piyasaya sahte para sürme suçu zanlısı olarak güvenlik güçlerinin dur ihtarına uymayarak aracını şehir içerisinde kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürecek biçimde sevk ve idare eden sanık Çağlar Okumuş’un peşinde kendisini takip eden ekip otosunun maddi hasarlı trafik kazası yapmasına neden olduğu, bu sebeple olayda somut tehlikenin gerçekleşmiş bulunmuş olduğu anlaşılmakla, tebliğnamedeki bu hususa ait bozma düşüncesine iştirak edilmeyerek C. Savcısının temyiz itirazları ile sanıklar müdafiilerinin diğer itirazlarının reddine; Ancak,

Suça konu paraların sahte olup olmadığı ve iğfal (sürüm) kabiliyeti bulunup bulunmadığı konularından CMK’nın 73. maddesi hükmü uyarınca paraların asıllarını tedavüle çıkaran kurumun merkez veya taşra birimine incelettirilmeden eksik soruşturmayla parada sahtecilik suçundan sanıkların mahkûmiyetine karar verilmesi,

Faillerin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın faillerin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar karar yerinde tartışılmadan, yetersiz gerekçeyle 5237 s. TCK’nın 62. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Sanıklar hakkında 5237 s. TCK’nın 53. maddesi uygulanmasında a, b, d, e bentlerinde belirtilen hakların mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar, c bendindeki haklarının ise koşullu salıverilmeye kadar kullanmayacaklarının gösterilmemesi, bozmayı gerektirmiş sanıklar Şeref Y., Çağlar O., Mustafa B. müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenlerden dolayı istek gibi bozulmasına, 27.09.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Yargıtay 8. Ceza Dairesi E:2021/12015, K:2021/23410

 • Ceza Muhakemesi Kanunu 73. Madde
 • Sahte Para ve Değerler Üzerinde Yapılacak İncelemeler

Sahte olduğu iddia edilen dava konusu paraların sahteliği ve aldatma yeteneğinin bulunup bulunmadığı hususlarında CMK’nın 73. maddesi ve Sahte Banknotların İncelenmesi ve Değerlendirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Merkez Bankası merkez veya taşra birimlerinden kesin rapor alınmadan ön tespit raporuna dayanılarak eksik araştırmayla yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması, kabul ve uygulamaya göre de;

Temel ceza alt sınırdan belirlendiği ve hapis cezası asgari hadden uygulandığı halde, hapis cezası yanında hükmolunan adli para cezasına esas alınan birim gün sayısının gerekçe gösterilmeden alt sınırdan uzaklaşılarak tayini suretiyle çelişkiye neden olunması, Yasaya aykırı, sanık ve müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince bozulmasına, 23.12.2021 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Ceza Muhakemesi Kanunu 68. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık