Ceza Muhakemesi Kanunu 57. Madde (CMK)

Ceza Muhakemesi Kanunu 57. Madde (CMK)

Ceza Muhakemesi Kanunu 57. Madde

Tanığın Tekrar Dinlenmesi

Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tekrar dinlenmesi gerektiğinde, yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla yetinilebilir.

Ceza Muhakemesi Kanunu 57. Madde Gerekçesi

Aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tanığın tekrar dinlenmesi gerektiğinde eski yemini hatırlatılarak yeniden yemin ettirilmeyebilir. Yemin, 57. madde gerekçesinde de açıklandığı üzere bir tür sosyal tören olduğundan, aynı kişiye tekrar tekrar ettirilirse ruhsal etkisi kaybolabileceğinden bu madde kaleme alınmıştır. Böylece aynı gün içinde birkaç kez yemin ettirilmesi önlenmek istenmiştir. Ancak soruşturma evresinde yemin verilen tanığa, kovuşturma evresine geçildiğinde tekrar yemin verilmesi zorunludur.

  • İlgili Makale: 
  • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) Tam Metin: 

Ceza Muhakemesi Kanunu 57. Madde Tanığın Tekrar Dinlenmesi Emsal Kararlar

Yargıtay 8. Ceza Dairesi E:2019/7888, K:2020/16098

  • Ceza Muhakemesi Kanunu 57. Madde
  • Tanığın Tekrar Dinlenmesi

Bozma üzerine; yapılan yargılamaya, dosya içeriğine, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, oluşa ve mahkemenin soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, suçun oluşumuna ve niteliğine uygun kabul ve uygulamasına, hukuka uygun, yasal ve yeterli olarak açıklanan gerekçeye göre, sanığın haksız yere ceza aldığına, dosyada hiçbir maddi delilin bulunmadığına, mağdure ve tanığın tekrar dinlenmesi gerektiğine, beraat talep ettiğine dair temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına, 28.09.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Ceza Muhakemesi Kanunu 57. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.yargitay.gov.tr/
ceza muhakemesi kanunu 57 madde cmk
ceza muhakemesi kanunu 57 madde cmk

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık