Askeri Ceza Kanunu 111. Madde

Askeri Ceza Kanunu 111. Madde

askeri ceza kanunu 111 madde

Askeri Ceza Kanunu 111. Madde

Hak Edilmemiş veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Verenlerin Cezası

Ceza vermek salahiyetini tecavüz ederek ve bilhassa hak edilmemiş veya müsaade olunmamış bir cezayı kasten verenler beş seneye kadar hapis olunur.

 • İlgili Makale: 
 • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

Askeri Ceza Kanunu 111. Madde Açıklaması

Bu madde disiplin cezası vermek yetkisinin kötüye kullanılmasını cezalandırmaktadır. “Ceza vermek” kavramı sadece cezanın verilmesini değil buna ek olarak cezanın kesinleşmiş olmasını da kapsar. Çünkü disiplin cezaları ancak kesinleştikten sonra yerine getirilebilir. Bununla birlikte cezanın infaz edilmemiş olması suçun oluşmasına engel değildir.

Maddede, disiplin cezası verme yetkisinin kötüye kullanılmasını suç olarak düzenlendiğinden ancak disiplin cezası verme yetkisine sahip amirler bu suçun faili olabilir. Disiplin amiri olmayan bir kimsenin disiplin cezası vermesi ise verilen cezanın niteliğine göre Askeri Ceza Kanunu’nun 15. veya aynı Kanunun 144.maddesi yollamasıyla TCK’nın 257.maddesinde yazılı suçlardan birini oluşturabilir.

Suçun oluşması için verilen disiplin cezasının kesinleşmiş olması gerekir. Ceza herhangi bir nedenle kesinleşmediği takdirde icra tamamlanmamış olacağından suç teşebbüs derecesinde kalacaktır. Kasten işlenebilen bir askeri suçtur. Amirin; bilerek ve isteyerek ceza verme sınırını aşması, kanunda yazılı olmayan bir ceza vermesi veya haksız yere ceza vermesi hallerinde kastın varlığı kabul edilmelidir. Bu suç olası kastla da işlenebilir. Ceza verme yetkisinin sınırları konusunda şüpheye düşen disiplin amirinin yine de bunda sakınca görmeyip yetkisi dışında disiplin cezası vermesi halinde olası kast vardır.

Askeri Ceza Kanunu 111. Madde Hak Edilmemiş veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Verenlerin Cezası Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu: 16.10.2014-80/82

 • Askeri Ceza Kanunu 111. Madde
 • Hak Edilmemiş veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Verenlerin Cezası

Nöbet talimatına aykırı olarak mevzide fotoğraf çektiren nöbetçilere savunmaları alınmadan bulaşık yıkama cezası, iki ayrı müsaade olunmamış disiplin cezası vermek suçunu oluşturur.


Askeri Yargıtay 1.Daire: 03.07.2013-0923/0911

 • Askeri Ceza Kanunu 111. Madde
 • Hak Edilmemiş veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Verenlerin Cezası

Sanığın çadır hapsi türünden bir ceza ihdas ederek verdiği astlarını çadıra koymak suretiyle cezalarını infaz ettirmiş olması yasal değildir.


Askeri Yargıtay 2.Daire: 04.06.2012-767/780

 • Askeri Ceza Kanunu 111. Madde
 • Hak Edilmemiş veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Verenlerin Cezası

Sanığın disiplin cezası vermeye yetkili amir olmaması nedeniyle, eylemin Askeri Ceza Kanunu’nun 111.maddesinde düzenlenen suçunu oluşturmadığı.


Askeri Yargıtay 4.Daire: 04.09.2013-1184/1154

 • Askeri Ceza Kanunu 111. Madde
 • Hak Edilmemiş veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Verenlerin Cezası

Askeri Ceza Kanunu’nun 111.maddesinde öngörülen suçun oluşabilmesi için, ceza vermek salahiyetinin tecavüz edilmiş olması ön koşuldur. Jandarma Karakol Komutanlığında idari işler elemanı olan ve olay günü nöbetçi astsubayı olan sanığın, amirlik sıfatı ve dolayısıyla müteveffaya disiplin cezası verme yetkisi bulunmadığından Askeri Ceza Kanunu’nun 111.maddesinde yazılı suç oluşmaz.


Askeri Yargıtay 1.Daire: 12.09.2012-111/1053

 • Askeri Ceza Kanunu 111. Madde
 • Hak Edilmemiş veya Müsaade Olunmamış Disiplin Cezası Verenlerin Cezası

Sanığın aşamalardaki savunmalarında; kanun değişikliğinden haberi olmadığını elindeki kitabın eski basım olması nedeniyle daha önceki düzenlemeye göre mağdura yedi gün oda hapsi cezası verdiğini beyan ettiği görülmektedir. Askeri Ceza Kanunu’nun 171.maddesi incelendiğinde 4551 sayılı Kanunla bu maddede değişiklik yapıldığı, değişiklik öncesi ek cetvele göre sanığın erbaşlara ceza verme yetkisinin beyanı ile uyumlu olacak şekilde yedi gün olarak düzenlediği anlaşılmaktadır. Bu durumda, sanığın mağdura kasten yedi gün oda hapsi cezası verdiğinin kabulüne dair yeterli delil bulunmadığı suç kastıyla hareket ettiğinin söylenemeyeceği sabittir.


Askeri Kanunu 111. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık