Netten Brüte Maaş Hesaplama

Net Maaş:
Toplam Yıllık Gelir:
Net Maaşın Aldığı Ay:
netten brute maas hesaplama
netten brute maas hesaplama

Netten brüte maaş hesaplamalarınızı Kadim Hukuk ve Danışmanlık güvencesiyle yapabilir, maaş hesaplama aracımız ile net maaşınızı öğrenebilirsiniz. Netten brüte maaş hesaplama ekranında, hesaplanmasını istediğiniz net ücreti girerek brüt ücret olarak karşılığını hesaplayabilirsiniz. Hesaplama yılı 2023 yılı olup bu yılın yasal parametrelerine göre hesaplama yapılmaktadır. Netten brüte maaş hesaplama 2023 yılı için netten brüte hesaplama yapılmaktadır. Asgari ücretin altında maaş girişinde hesaplama yapılmamaktadır.

[vc_message]Netten brüte maaş hesaplama için programımızı kullanabilirsiniz.[/vc_message][vc_row][vc_column]

netten brute maas hesaplama nasil yapilir
netten brute maas hesaplama nasil yapilir

Netten Brüte Maaş Hesaplama Neden Önemli?

Net maaş ve brüt maaş uygulamaları nedeniyle maaş hesaplaması çoğu zaman karışıklığa neden olmaktadır. Bu yüzden maaş hesaplaması yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Netten brüte maaş hesaplama  veya brütten net maaş hesaplama  yaparken bazı formüllere başvuruluyor.

 • Brüt maaş, kısaca çalışanın aylık kazancından kesintiler yapılmadan önceki maaşıdır. En basit haliyle brüt maaş hesaplaması Brüt Maaş = Net Maaş + SGK primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi kullanılarak yapılır.

Örnek verilecek olursa 4.965,45 + 840 + 60 + 126 + 7,56 = 6.000 TL brüt maaş sonucuna ulaşılmaktadır.

 • Net maaş, brüt maaştan yapılan kesintiler sonucunda ortaya çıkar. Yani net maaş işçinin eline kesinti olmadan geçen paradır.

En basit haliyle net maaş hesaplaması Net Maaş = Brüt Maaş – (SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi) baz alınarak hesaplanır. 6.000 – 7,56 – 126 – 60 – 840 = 4.965,45 TL net maaş sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu formüllerle kolayca netten brüte maaş hesaplama  yapılabilir. Netten brüte maaş hesaplama  programı sayesinde detaylı hesaplamalar yapılır ve yapılan girdilere bağlı olarak doğru sonuca ulaşılır. Bu yüzden maaş hesaplama araçları netten brüte brütten nete maaş hesaplamalarında kişiye kolaylık sağlar. Karışık formüllere ihtiyaç duymadan Kadim Hukuk ve Danışmanlık Netten brüte maaş hesaplama aracı ile brütten nete ve netten brüte maaş hesaplamasını kolayca yapabilirsiniz.

brutten nette maas hesaplama
brutten nette maas hesaplama

Netten Brüte Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Net maaştan brüt maaşı bulabilmek için kanuni kesintiler ile net maaş tutarı toplanır. Kanuni kesintileri; SGK İşçi Primi, Gelir Vergisi, Damga Vergisi, İşsizlik Sigortası (İşçi Payı) oluşturmaktadır. Net maaşa bu kanuni kesintilerin toplamının eklenmesiyle brüt maaş hesaplanır. Gelir vergisi hakkında bilgisi https://ivd.gib.gov.tr/ sitesinden öğrenebilirsiniz.

Net Maaş = Brüt Maaş – [SGK İşçi Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi + İşsizlik Sigortası (İşçi Payı)]

 • Ücret Nedir?

İş Kanunu’na göre ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.

 • Net ve Brüt Maaş Nedir?

Brüt maaş, çalışanın aylık ücretinden kanuni kesintiler yapılmadan önceki maaşıdır. Net maaş, brüt maaştan kanuni kesintiler yapıldıktan sonra geriye kalan tutardır. Çalışanın eline geçen maaştır.

 • Netten Brüte Maaş Hesaplama Damga Vergisi

Hizmet karşılığı alınan ücret ve tüm ek ödemeler damga vergisine tabi olup damga vergisi, brüt ücret üzerinden hesaplanıp bu ücret üzerinden kesinti yapılarak alınmaktadır. Ücret hesaplamalarında uygulanan damga vergisi oranı %0,759 (binde 7,59) dur.

 • Netten Brüte Maaş Hesaplama Kısa Yolu Var mı?

Net maaş, çalışanın eline geçen tutar bazı katsayılarla çarpılarak sonuçlar elde edilmektedir. Ancak çoğu zaman bu sonuçlar tam doğru sonucu vermemektedir.

Brütten Nete Maaş Hesaplama Nasıl Yapılır?

Brüt maaştan net maaşı hesaplayabilmek için brüt maaş tutarından kanuni kesintiler toplamının çıkarılması gerekir.

Brüt Maaş = Net Maaş + [SGK İşçi Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi + İşsizlik Sigortası (İşçi Payı)]

Netten Brüte Maaş Hesaplama Formülü

Kesilen SGK İşçi Priminin üst sınırı (tavan) bulunmaktadır ve Gelir Vergisi artan oranlı olarak uygulanmakta olup kümülatif gelir dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır.

Net Maaş = Brüt Maaş – [SGK İşçi Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi + İşsizlik Sigortası (İşçi Payı)]

Netten Brüte Maaş Hesaplama Örneği

Net maaş üzerinden brüt maaş tutarı hesaplanırken net maaşa yapılan kanuni kesintilerin eklenmesi gerekmektedir. Kanuni kesintiler;

 • Sosyal Sigorta Primi (İşçi Payı) = Brüt Maaşın %14’ü
 • İşsizlik Sigortası (İşçi Payı) = Brüt Maaşın %1’i
 • Gelir Vergisi Tutarı = Gelir Vergisi Matrahı x Gelir Vergisi Oranı
 • Gelir Vergisi Matrahı = Brüt Maaş – SGK İşçi Primi – İşsizlik Sigortası (İşçi Payı)
 • Damga Vergisi Tutarı = Brüt Maaş x Damga Vergisi Oranı (%0,759)

Brüt maaşın B olduğu düşünüldüğünde ve net maaşın 8.000,00 TL olduğu örnekte;

Net Maaş = Brüt Maaş – [SGK İşçi Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi + İşsizlik Sigortası (İşçi Payı)]

8.000,00 TL = B – [B x 14/100 + 85B/100 x 15/100 + B x 1/100 + B x 0,759/100]

Kesintiler Toplamı = 15000B + 12750B + 759B/100000 = 28509B/100000

Kesintiler Toplamı Brüt Maaştan çıkarıldığında = 71491B/100000

8.000 = 71491B/100000 ise B = 11.190,22 TL dir. Net maaş 8.000,00 TL iken Brüt Maaş 11.190,22 TL olarak hesaplanır.

netten brute maas hesaplama formulu
netten brute maas hesaplama formulu

Netten Brüte Maaş Hesaplama Programı Hakkında

 1. Netten brüte maaş hesaplama ile ilgili olarak kesin bordro işlemleri öncesi uzman avukat veya danışman bilgisine başvurulması tavsiye olunur.
 2. Rakam asgari ücretin altında olduğunda hesaplama yapılmaz.
 3. Hesaplamalarda Türk Lirası esas alınmıştır.
 4. Hesaplamalar, ücreti aylık olarak belirlenen çalışanlar için, her ay 30 gün üzerinden değerlendirilerek yapılmaktadır.
 5. 2022 yılı ve sonrası için AGİ hesaplanmaz.
 6. Burada hesaplanan tutarlar bilgilendirme amaçlıdır, Netten brüte maaş hesaplamaya dair hiçbir sorumluluk kabul edilmez, kesin bordro mahiyetinde değildir ve kesin bordro olarak gösterilemez, ibraz edilemez.
 7. 5510 sayılı kanunun 4 (a) maddesine göre hizmet akdine tabi olan Emekli çalışanlar için, Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (SGDP) çalışan payı oranı, sigortalının prime esas kazancının %7.5’i ve işveren payı %22.5’idir.
 8. 6385 sayılı kanunun 9. maddesinde yer aldığı üzere işveren tarafından ödenen Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi, sigortalının prime esas kazancının %2’si oranındadır. Yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre değişiklik göstermeden, tüm yıllar için (2005 – 2022) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi %2’ye sabitlenerek İşveren SGK Payı hesaplamaları yapılmaktadır.
 9. Kesinti ve ek ücretlerde farklılık olabileceğinden dolayı, kesin bordro ile kuruş veya tutar farklılıkları olabilir.
 10. Kesin bordro işlemleri öncesi ve sonrası, uzman veya danışman bilgisine başvurulmalıdır.
 11. Netten brüte maaş hesaplama programı rakamı girdiğinizde otomatik hesaplar.
 12. Asla hukuki bir mütalaa veya kesin bilgi niteliğinde değildir. Hukuki destek alınması tavsiye edilir. Netten brüte maaş hesaplama  yer alan bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve Kadim Hukuk ve Danışmanlık, onun üye firmaları veya ilişkili kuruluşları tarafından profesyonel bağlamda herhangi bir tavsiye veya hizmet sunmayı amaçlamamakta ve bilgilerin doğruluğuna dair herhangi bir garanti vermemektedir.

[vc_message]Netten brüte maaş hesaplama için programımızı kullanabilirsiniz.[/vc_message][vc_row][vc_column]

kadim hukuk danismanlik
kadim hukuk danismanlik
X
kadim hukuk ve danışmanlık