KEP Adresi – Kayıtlı Elektronik Posta

KEP Adresi – Kayıtlı Elektronik Posta

kep adresi

Kayıtlı Elektronik Posta, KEP’in açılımıdır. Yani KEP sözcüğünün açılımı “kayıtlı elektronik posta” dır. KEP günlük hayatımızda sık sık kullandığımız ve artık birçok bilgi, belge işimizi görmemizi sağlayan e-postaların bir türüdür. KEP adresleri önemli bilgi ve belgelerin gönderiminde, ticari faaliyetlerin daha güvenilir yapılabilmesinde ve resmi evrakların paylaşılmasında kullanılan yasal bir zemine oturtulmuş, güvenli bir teknik altyapısı olan ve sıklıkla kullanılan bir sistemdir. Kayıtlı elektronik posta (KEP), yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanmaktadır. KEP, bilinen elektronik postaya ilave olarak elektronik postanın;

 • Göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği,
 • Alıcıya ulaşıp ulaşmadığını ve ne zaman ulaştığı,
 • Alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve
 • İhtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesi ile ilgili delil hizmetlerini sunan bir sistemdir.

KEP sayesinde yazışmalar elektronik ortamda daha güvenilir şekilde gerçekleştirilmektedir. Vatandaşlar, tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşları KEP Adresi kullanarak birçok belgeyi güvenli bir şekilde gönderip almaktadır. KEP Adresinin bu şekilde güvenilir olmasının bazı sebepleri vardır. Hepimizin bildiği sıradan e-postalar ile gönderilen iletilerde, iletinin gönderilme zamanı iletinin gönderilme işleminin gerçekleştirildiği aracın tarih ve zaman ayarına bağlı olup iletinin içeriği ise çok kolayca değiştirilebilmektedir. Olası bir uyuşmazlık durumunda pek de güvenirliği olmaması sebebiyle delilin değerini düşürmektedir.

kep adresi nedir
kep adresi nedir

Kep Adresi Nedir?

KEP, e-posta teknolojik altyapısını kullanan, bununla birlikte e-postanın gönderim ve alımına dair kanıtların oluşturulup saklandığı hukuken geçerli bir e-posta iletim hizmetidir. KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan bir sistemdir. KEP Adreslerinde ise e-postadan farklı olarak göndericinin iletiyi ne zaman gönderdiği, alıcının iletiyi ne zaman aldığı ve gördüğü gibi bilgiler belirlenebilmekte ve ileti içeriği değiştirilememektedir. KEP Adreslerinin bu bilgileri sunabiliyor olması ve ileti içeriğinin korunabiliyor olması karşımıza çıkabilecek uyuşmazlıklarda KEP Adreslerinin sağlam bir delil olarak kullanılabilmesini sağlamaktadır. Kayıtlı elektronik posta (KEP), yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak tanımlanmaktadır. KEP, bilinen elektronik postaya ilave olarak elektronik postanın;

 • Göndericisi görünen kişi/kuruluş tarafından gönderilip gönderilmediği,
 • Alıcıya ulaşıp ulaşmadığını ve ne zaman ulaştığı,
 • Alıcısı tarafından okunup okunmadığı ve
 • İhtiyaç duyulması halinde elektronik postaya yeniden erişilebilmesi

ile ilgili delil hizmetlerini sunan bir sistemdir.

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı, kurumlar ve şahıslar arasında elektronik posta ile gönderilip alınabilmektedir. Başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, bildirim, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilmektedir. Kurum içi ve kurumlar arası yazışmalar, kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları, vatandaşlar (gerçek ve tüzel kişiler) arasındaki her türlü yasal bildirim yapılması, belge gönderilmesi, elektronik fatura gönderilmesi, banka yatırım/kredi/kredi kartı hesap ekstreleri, online alışveriş siparişleri ve diğer her nevi sipariş gönderilmesi/alınması, dilekçe, başvurular, sözleşmeler, ihale teklifleri gibi sayısız alanda kullanılabilmektedir. Kâğıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve zaman kayıplarının azaltılmasıyla bürokrasinin daha etkin işlemesine, resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılmasına, ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesine ve çevrenin korunmasına yüksek oranda katkı sağlamaktadır.

Kep Adresi buradan alabilirsiniz. https://pttkep.gov.tr/online-basvuru/

Standart E-Postaların Dezavantajları Nelerdir?

 • İçerikleri kolayca değiştirilebilir.
 • E-postanın zaman bilgileri, iletinin gönderildiği aracın zaman ayarlarına bağlıdır.
 • E-postayla ilgili yaşanan bir anlaşmazlıkta ispat yükümlülüğü gönderici tarafa aittir.

KEP Adresinin Sağladığı Kolaylık ve Avantajlar Nelerdir?

KEP sistemiyle resmi, özel ve ticari her türlü belge veya yazı, kurumlar ve şahıslar arasında elektronik posta ile gönderilip alınabilmektedir. Başka bir deyişle yasal geçerli olarak elektronik yazışma ve bildirim (beyanname, bildirge, başvuru, bildirim, ihtar, ihbar, vb.) yapılabilmektedir. Kurum içi ve kurumlar arası yazışmalar, kamu kurumları ile özel sektör kuruluşları, vatandaşlar (gerçek ve tüzel kişiler) arasındaki her türlü yasal bildirim yapılması, belge gönderilmesi, elektronik fatura gönderilmesi, banka yatırım/kredi/kredi kartı hesap ekstreleri, online alışveriş siparişleri ve diğer her nevi sipariş gönderilmesi/alınması, dilekçe, başvurular, sözleşmeler, ihale teklifleri gibi sayısız alanda kullanılabilmektedir. Kâğıt, arşiv, postalama ve işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve zaman kayıplarının azaltılmasıyla bürokrasinin daha etkin işlemesine, resmi ve ticari işlemlerin hızlı yapılmasına, ticari faaliyetlerin verimli yürütülmesine ve çevrenin korunmasına yüksek oranda katkı sağlamaktadır. Kep ile;

 • İletinin göndericisi olarak görünen gönderici tarafından gönderilip gönderilmediği,
 • İletinin alıcısına ulaşıp ulaşmadığı,
 • İletini ne zaman alıcıya ulaştığı,
 • Ulaşan iletinin alıcısı tarafından okunup okunmadığı,

bilgilerine KEP adresi sayesinde rahatça ulaşılabilmekte ve bunlar güçlü bir delil olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca;

 • Zamandan tasarruf,
 • Faaliyetlerin daha verimli yürütülebilmesi,
 • Güvenli bir arşiv,
 • Çevrenin korunması gibi kolaylıkları ve avantajları bulunmaktadır.

KEP Adresi Kimler Kullanmak Zorundadır?

Teknolojik gelişmelerin hayatımızın her alanına sirayet etmesiyle birlikte e-postalar da uzun zamandır hayatımıza girmiş olup birçok konuda işimizi kolaylaştırmışlardır. E-postalar sayesinde şirketler tarafından teklif, kabul işlemleri çok hızlı gerçekleştirilebilmekte, ihaleler vs. çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Anılan bu ve benzeri işlemler, taraflar açısından büyük maddi işler olup riske atılamayacak işlemlerdir. Büyük kolaylık sağlayan ve zamandan tasarruf etmemizi sağlayan e-postalar, bazı olumsuz durumlar halinde güvenilirliklerini sorgulatmışlardır. Yapılan işlerin önemi ve taraflara getirdiği mali yükler düşünüldüğü zaman daha güvenli bir sistem ihtiyacıyla birlikte; göndericiye-alıcıya, ileti gönderim zamanına ve ileti içeriğine dair bilgilerin kesin bir şekilde sunulabildiği KEP Adresleri ortaya çıkmıştır.

Kep kullanmak zorunlu değildir. Fakat 10 Haziran 2020 tarihli ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca e-Yazışma Projesi kapsamında elektronik ortamda yazışma yapan kamu kurum ve kuruluşları, kendilerine KEP aracılığıyla iletilen resmi yazışmaları kabul edecek teknik ve idari altyapıyı oluşturmak zorundadır. Bu kapsamda kamu kurum kuruluşları tarafından ilgili taraflara, KEP adresi kullanılmasına ilişkin zorunluluklar getirilebilmektedir. Avukatlar da KEP kullanmak zorundadır.

Gerçek kişiler KEP adreslerini sadece kendileri kullanabilmektedirler. Tüzel kişiler ise kendi nam ve hesaplarına kullanmak üzere, birden fazla işlem yetkisine sahip olabilirler. Kullanıma kapatılan bir KEP hesabı yeniden başkasına tahsis edilmez. Kullanıma kapatılan KEP hesabı, ancak hesap sahibinin tekrar talep etmesi, bunun için yeniden tahsis başvurusu yapması, kimlik tespiti için gerekli resmi kimlik belgelerini sağlaması ve hesap ücretini ödemesi hâlinde yeniden kullanıma açılabilir.

kep adresi nasil basvurulur
kep adresi nasil basvurulur

KEP Adresi Nerelerde Kullanılırlar?

Vatandaşlar kendileriyle ilgili bilgi ve belgeleri paylaşırken KEP Adresi kullanarak bu işlemleri gerçekleştirebilir. Kurumların aralarında olan yazışmalarda, kurum çalışanlarının kurumlar ile yaptığı yazışmalarda, ihale tekliflerinde ve birçok başka alanda KEP Adresi kullanılmaktadır.

Kurumlar yaptığı yazışmalarda, müşterileriyle yaptıkları yazışmalarda aktardıkları bilgi, belgeleri KEP aracılığıyla elektronik ortama taşır. Böylece hem geriye dönük düzenli, güçlü bir arşiv oluşturulur hem de ileride yaşanabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta güçlü bir delil bulundurulur. KEP, elektronik posta yoluyla, yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde belge ve bilgi paylaşımı gerçekleştirilebilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayan tek araçtır. Kayıtlı elektronik posta (KEP), iletilen e-postaların içeriğinin ve zamanın değiştirilemediği, gönderici ve alıcı kimliklerinin belli olduğu, e-posta’nın karşı tarafa iletilip iletilmediğini teyit eden, hukuki geçerliliği olan güvenli bir elektronik posta hizmetidir.

 • Veri Bütünlüğü

Bir e-postanın ekleriyle birlikte, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, iletildiğini ve içeriğinin başkaları tarafından değiştirilmediğini,

 • Kimlik Doğrulama

Gönderen ve Alan tarafların kimliğinin tespitini ve geçerliliğini,

 • İnkar Edilemezlik

Gönderildiğinin veya alındığının, gönderim ve alınma zamanının kesin tespitini,

 • Delil Sağlama

İletilere ilişkin gönderici, alıcı, iletim zamanı gibi bilgileri saklamayı ve taraflara ulaştırmayı “garanti” altına almaktadır.

KEP Adresi Nasıl Alınır ?

Kayıtlı elektronik posta sistemine ilişkin düzenlemelerde kullanıma ilişkin herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7’nci maddesi uyarınca anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. Bu hüküm gereği, tebligat göndermeye yetkili mercilerin ve sermaye şirketlerinin (anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin) KEP hesap sahibi olması zorunludur.

KEP Adresleri, Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcıları (KEPHS) aracılığıyla temin edilebilmektedir. Ancak başvuru gerçekleştirilebilmesi adına bazı belgelere ihtiyaç vardır. İstenen belgelerin nitelikleri başvurucunun niteliğine göre değişmektedir. Kep adresi almak için öncelikle gerekli sağlayıcıya üye olunması gerekmektedir. Üye olduktan sonra gerekli belgelerle ile birlikte en yakın PPT şubesine müracaat edilmelidir. Şubeye gitmek yerine online olarak başvuru da yapılabilir.

KEP Adresi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Gerçek Kişi Adına Yapılan Başvurular

A. Şahsi Başvuru

 • Kimlik Belgesi

Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise; başvuru yapanın kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmî belge olmalıdır. Başvuru sahibi yabancı uyruklu kişi ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen “Yabancılara Ait İkametgâh Tezkeresi” ya da Mavi Kart olmalıdır.

B. Gerçek Kişi Adına Vekalet Aracılığıyla

 • Vekaletname

Vekaletnamenin gerçek kişi adına vekil tayin edilen kişinin vekâleti veren kişi adına her türlü işlemi yapabileceğini ya da bilumum Şirketler, resmi makam ve mercilerde tam yetkili olarak temsil ve ilzama, işlemleri takibe ve sonuçlandırmaya yetkili olduğuna dair ibareleri barındırması gerekmektedir.

 • Kimlik Belgesi

Başvuru yapanın kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmî belge.

C. Gerçek Kişi Vasisi Aracılığıyla

 • Vasilik Belgesi

Başvuru sahibi adına müracaatta bulunacak olan vasiden istenecek vesayete ilişkin evrakın aslı ya da mahkeme veya noterden onaylı örneği olmalıdır.

 • Kimlik Belgesi

Başvuru yapanın kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmî belge.

D. Ergin Olmayan Kişi Adına Velayeti Elinde Bulunduran Tarafından Yapılacak Olan Başvuru

 • Velayet Belgesi

Evlilik birliği devam ediyorsa anne ve baba velayeti birlikte kullanacaklarından anne ve babanın adına başvuru yaptıkları reşit olmayan çocuklarının son 1 ayda alınmış olan nüfus kayıt örneği; evlilik birliği sona ermişse boşanma kararı ile hâkim reşit olmayan çocuğun velayetini eşlerden birine vereceğinden velayet hakkı kendisine verilen kişi, adına başvuru yapılan çocuğun son 1 ayda alınmış olan nüfus kayıt örneği ve velayet hakkının kendisine bırakıldığını gösterir mahkeme kararının onaylı örneği olmalıdır.

 • Kimlik Belgesi

Başvuru yapanın kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmi belge.

Kamu Kurumu Adına Yapılan Başvurular

 • Kurum üst düzey yetkilisince imzalı resmî yazı
 • Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmî belge

Tüzel Kişi Adına Yapılan Başvurular

 • Ticaret sicil memurluklarından alınmış, üzerinde tüzel kişiliğin MERSİS numarası ya da Ticaret sicil numarası bulunan ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı.
 • Noter onaylı imza sirküleri (İmza sirkülerinde, kimlerin şirketi hangi konularda ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması ayrıca müstenidatının mutlaka bulunması gerekmektedir.
 • Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmî belge.
 • Başvuruda bulunacak kimse şirketin kanunî temsilcilerinin yetki verdiği kişi ise; şirketin kanuni temsilcileri tarafından imzalanmış ve şirketin kaşesi ile kaşelenmiş Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesi.

Diğer Tüzel Kişiler Adına Yapılan Başvurular

 (DETSIS Ve MERNIS Numarası Bulunmayan)

 • Tüzel kişinin nevini gösterir belge (Vakıf Senedi, Kuruluş Tüzüğü, Ana Sözleşme vb.) ve gerekirse bağlı bulunduğu tüzel kişiden alınmış resmî yazı.
 • KEP hesabı açılmasına ilişkin resmî talep yazısı

Noter onaylı imza sirküleri. İmza sirkülerinde, kimlerin tüzel kişiyi hangi konularda ne kadar süre temsil edeceği, imzasının münferiden mi yoksa bir başka temsilci ile birlikte mi geçerli olacağı bilgilerinin yer alması ayrıca müstenidatının mutlaka bulunması gerekmektedir.

 • e-Vergi Levhası Çıktısı
 • Başvuru yapanın kimlik tespiti için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen üzerinde T.C. Kimlik Numarası bulunan resmi belge.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık