Devlet Memurları Kanunu 122. Madde (DMK)

Devlet Memurları Kanunu 122. Madde (DMK)

devlet memurları kanunu 122 madde dmk

Devlet Memurları Kanunu 122. Madde (DMK)

Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi ve Ödül

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli Devlet memurları için Millî Savunma Bakanı bu yetkisini devredebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir. Üstün başarı belgesi verilenlere, merkezde bağlı veya ilgili bakan ve illerde valiler tarafından uygun görülmesi hâlinde en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) % 200’üne kadar ödül verilebilir.

Bu maddeye göre bir malî yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gümrük Müsteşarlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadroları için binde yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın Ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Kamu kurum ve kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, değerlendirme ölçütleri belirleyebilir.

  • İlgili Makale: 
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK) Tam Metin: 

devlet memurları kanunu 122 madde
devlet memurları kanunu 122 madde

Devlet Memurları Kanunu 122. Madde Açıklaması

Madde yeniden düzenlenmiştir. Önceki uygulama olan takdirname uygulamadan kaldırılarak yerine başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödül verilmesi öngörülmektedir. Memura belirli şartlar altında başarı belgesi verilmesi öngörülerek, üç defa başarı belgesi alınması durumlarında da üstün başarı belgesi verilmesi ve parasal ödül verilmesi sağlanmıştır. Mevcut uygulamada ödül memurun gösterge ve ek gösterge rakamlarının memur maaş katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutarda iken, yeni düzenleme ile ödül verilmesi standart hale getirilmekte ve miktar olarak da artırılmaktadır.

Taşrada görev yapan memurlara valiler tarafından da ödül verilmesi sağlanmakta, ikinci defa ödül verilme uygulaması sonlandırılmaktadır. Ayrıca ödül verilenler Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek ödüllerin güncel olarak bu Başkanlıkça tutulması sağlanmaktadır. Ödül vermede esas alınacak personel sayısının tespitinde serbest kadro yerine dolu kadro esası getirilmiştir.

Sicil sistemi uygulamadan kaldırılarak kamu kurum ve kuruluşlarına memurlarını değerlendirmeleri için değerlendirme ölçütleri getirilmesi öngörülmektedir. Kurumlarca belirlenen başarı ölçütleri objektif kriterlere göre belirlenmelidir. Amirlerin sübjektif değerlendirmeleri ile belirlenecek başarı ölçütleri uygulamada yine sorunlar yaratacaktır.

Başarı ölçütlerinin belirlenmesi ve bu kriterlerin eşitlik ve adalet ilkelerine bağlı kalınarak personele uygulanması belirlenen kriterlerin objektifliğine bağlı olacaktır. Ayrıca her hizmet ve kurum için farklı farklı değerlendirme ölçütleri oluşacaktır. Bu değerlendirme ölçütleri hizmet gereklerine dayandırılmalıdır.

Devlet Memurları Kanunu 122. madde emsal karar aramak için https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık