Askeri Ceza Kanunu 96. Madde

Askeri Ceza Kanunu 96. Madde

askeri ceza kanunu 96 madde

Askeri Ceza Kanunu 96. Madde

Askerlikten Soğutanların Cezaları

Umuma teşhir olunmuş yazı, resim veya sair teşhir vasıtalarıyla veyahut seferberlikte sözle arkadaşlarını hoşnutsuzluğa kışkırtan, üç aydan beş seneye kadar hapis olunur.

Askeri Ceza Kanunu 96. Madde Açıklaması

Yeni düzenlemeye göre barış zamanında “umuma teşhir olunmuş yazı, resim veya sair teşhir vasıtalarıyla” arkadaşlarını hoşnutsuzluğa kışkırtmak “Askerlikten soğutmak” suç sayılış ve bu suç için üç aydan beş seneye kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Madde yer alan “arkadaşları” ibaresi “asker kişileri” şeklinde anlaşılmalıdır. Bu suçla korunan hukuki yarar asker hizmetinin aksamasının önlenmesi ve itaat duygusudur. Suçun faili asker kişidir. Sır hareket suçudur. Suçun oluşması için maddede sayılan belirli vasıtalarla asker kişileri askeri hizmetin yerine getirilmemesi yönünde “kışkırtma” yeterli olup ayrıca kışkırtma sonucu askeri hizmetin aksaması gibi bir sonuç doğması gerekmez.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 
X