Askeri Ceza Kanunu 65. Madde

Askeri Ceza Kanunu 65. Madde

askeri ceza kanunu 65 madde

Askeri Ceza Kanunu 65. Madde

Vazife ve Memuriyetlerine Gitmeyenlerin Cezaları

Tayin olunduğu vazife ve memuriyet emrinin tebliğinden itibaren mazeretsiz hazarda 15 ve seferberlikte 6 gün içinde hareket etmeyen veya yol müddeti hariç olarak hazarda 7, seferde 3 günden fazla bir müddet yolda geçirerek vazife ve memuriyetlerine iltihak etmeyen subaylar, askeri memurlarla astsubaylar üç aya kadar ve seferberlikte üç aydan beş aya kadar hapis olunurlar. Tekerrürü halinde ilk fiil hazarda ise altı ay ve seferberlikte ise sekiz ay ve her iki fiil seferberlikte ise bir sene hapis olunurlar. Yukarda hareket ve iltihak için tayin olunan müddetlerin bitmesinden itibaren hazarda altı, seferberlikte üç gün içinde kıtasına iltihak etmeyenler hakkında da 66’ncı madde hükümleri tatbik olunur.

  • İlgili Makale: 
  • 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu (AsCK) Tam Metin: 

askeri ceza kanunu 65
askeri ceza kanunu 65. madde

Askeri Ceza Kanunu 65. Madde Açıklaması

Askeri memurların mesleğe kabulü, özlük hakları ve emeklilikleri gibi hususları yani statüleri, 18 Mart 1929 tarih ve 1455 sayılı Askeri Memurlar Kanununda düzenlenmişti. Buna ek olarak askeri memurlar, 4551 değişikliği ile Askeri Ceza Kanunu’nun 3.maddesi metninden çıkarılmıştır. Ayrıca günümüzde, TSK’de “askeri memur” statüsünde personel bulunmamaktadır. Bu nedenle askeri memurların, bu suçun faili olmaları bugün için mümkün değildir. Bu bağlamda uzman jandarmalar, uzman erbaş ve erler ile sözleşmeli erbaş ve erler bu işin faili olamazlar.

Suçla korunmak istenen hukuki değer, askeri hizmetin kesintiye uğramaksızın sürdürülmesidir. TSK’nin, Anaya ve İç Hizmet Kanunu ile kendisine verilen yurt savunması görevini gereği gibi yapabilmesi için, vazifeye her an için hazır olması şarttır. Atama gören subay veya astsubayın görevine zamanında katılmaması, askeri hizmetin aksamasına yol açmaktadır. Bu nedenle söz konusu madde ile, göreve zamanında katılmamak suç sayılmak suretiyle hizmetin devamlılığının korunması amaçlanmıştır. Atama görmüş olmak suçun ön şartıdır.


Askeri Ceza Kanunu 65. Madde Vazife ve Memuriyetlerine Gitmeyenlerin Cezaları Askeri Yargıtay Kararları

Askeri Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu: 14.06.2002-2/2

  • Askeri Ceza Kanunu 65. Madde
  • Vazife ve Memuriyetlerine Gitmeyenlerin Cezaları

Askeri Ceza Kanunu’nun 65.maddesinde yazılı suçu kimlerin işleyebileceği maddede sınırlı olarak sayılmış olup bunlar arasında uzman erbaş ve uzman jandarmalar bulunmadığından, uzman erbaş ve uzman jandarmaların bu eylemlerinin Askeri Ceza Kanunu’nun 65.maddesi kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir. Atama gören uzman erbaş ve uzman jandarmaların eski birliklerinden ilişik keserek ayrılmaları, kıta komutanı veya kurum amirlerinin bilgisi ve rızası ile olduğundan, bu gibilerin izinli sayılması gerektiği, bu durum karşısında, uzman erbaş ve uzman jandarmaların atandıkları birliklere zamanında katılmamaları şeklinde gerçekleşen eylemlerinin, Askeri Ceza Kanunu’nun 66/1-b maddesinde izin tecavüzü olarak tanımlanan suçu oluşturduğu karara bağlanmış ve içtihat aykırılıkları bu şekilde giderilmiştir.


Askeri Yargıtay 2.Daire: 12.11.2014-947/943

  • Askeri Ceza Kanunu 65. Madde
  • Vazife ve Memuriyetlerine Gitmeyenlerin Cezaları

TSK Personel Kanununun 120.maddesinde yazılı 15 günlük mehil müddetinin, personelin eşyalarını toplaması, yeni birliğinin bulunduğu yerden konut edinmesi ve eşyalarını bu konuta taşıması gibi faaliyetler için tanınan bir süre olduğunun dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, Askeri Ceza Kanunu’nun 65.maddesinin 1.fıkrasındaki 15 günlük sürenin, mazeretin bulunması halinde uzayabileceği anlaşılmaktadır.


Askeri Yargıtay 2.Daire: 06.07.2011-552/548

  • Askeri Ceza Kanunu 65. Madde
  • Vazife ve Memuriyetlerine Gitmeyenlerin Cezaları

Mütemadi nitelikteki suçları işleyen ve resen emeklilikleri onaylanarak TSK’den ilişikleri kesilen sanıklar haklarındaki suç temadisi, teslim veya yakalanma yahut ilişik kesme tarihinde değil, TSK’den resen emekliliklerinin onaylandığı tarihte sona ermektedir.


Askeri Kanunu 65. Madde Hakkında Emsal Karar Aramak İçin: https://karararama.danistay.gov.tr/

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

X
kadim hukuk ve danışmanlık