Spor Hukuku

Spor Hukuku günümüzde yaşanılan spor olayları ve 3 temmuz sonrasında ülkemizde en çok duyulan hukuksal terimdir. Ülkemizde bu terimi bu dönemden sonra duymuş olsak da dünya ve evrensel hukuk da en önemli terimlerden biridir.

Türk Spor Kanunu profesyonel ve amatör şubelerde bulunan sporcuların lisans ve yapılan spor müsabakalarında uyulması gereken kuralların bütünüdür.  Dünya ve ülkemizde sporun toplumlar üzerinde yarattığı sosyal, ekonomik etkiler kamu hukukunda ve özel hukukta oluşturduğu kurumlar, kurallar ve anlaşmazlıklar sonucu yeni bir hukuk alanı meydana getirmiş bulunmaktadır.

Spor Hukuku

Spor kulüplerinin dernek veya ticaret şirketi olarak faaliyet göstermeleri ve bu anlamda oyuncuların ve kulüplerin haklarının korunması noktasında önemli bir yer teşkil etmektedir.

Ülkemizde ise 2011 yılında oluşturulan 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un çıkarılmasıyla birlikte verilen. Cezalar ve yine özellikle kulüpler nezdinde CAS ve İsviçre Federal Mahkemesi’nin verdiği cezalar bakımından kamu hukuku alanını da ilgilendiren karma bir hukuk dalı olduğu söylenebilir. Ayrıca belirtilmek gerekir ki, spor müsabakalarının uluslararası niteliği bu disipline uluslararası bir nitelik de kazandırmaktadır.

Kadim Hukuk ve Danışmanlık Bürosu olarak Spor Hukuku alanında; amatör ve profesyonel sporcuların kulüpleri ile yaşayabilecekleri anlaşmazlıklarda. Sporcuların lisan işlemlerinde yaşabilecekleri sorunlarda, spor kulüplerinin haklarının korunmasında, ülkemizde ve CAS da yaşanabilecek davaların takiplerin. Ve yazışmaların profesyonel olarak takip edilmesi konularında sizlere hizmetlerimizi sunmaktayız.

Spor hukuku kapsamında yaşanan uyuşmazlıklar genel olarak;
  • Spor faaliyeti ile ilgili sponsorluk sözleşmeleri, yayıncı kuruluşlarla yapılan sözleşmeler gibi tamamen ticari nitelikteki ilişkilerden doğan anlaşmazlıklar,
  • Spor organizasyonları tarafından personel ile ilgili anlaşmazlıklar(kulübün sporcu ile yaptığı sözleşmeler; sporcuların, kulüplerin veya federasyonların yapmış oldukları sponsorluk sözleşmeleri; sporcuların menajerleri ve temsilcileri ile kulüplerin teknik adamlarla veya masörlerle yaptıkları sözleşmeler),
  • Spor organizasyonlarının kulüp ve sporcular ile  çıkan sorunlara ilişkin uyuşmazlıklar,
  • Sporu düzenleyen organların sporculara verdikleri disiplin cezaları ile ilgili uyuşmazlıklar şeklindedir.

Spor hukuku avukatlık faaliyetlerimiz de sporcu, kulüp ve  Spor federasyonları arasında yaşanan anlaşmazlıklara hukuki çözümler sunmaya ve bu noktalarda profesyonel destekler sunmaktayız.
Spor Kanunu kapsamın da temel amaç , birbirinden farklı yapıdaki spor oyunlarını her katılımcı ve oyuncu açısından eşit, adil ve belirli kurallara kavuşturmak.  Ve bu kuralların müsabakalar da  uyulmaması halinde de uygulanacak yaptırım ve spor hukuku cezalarını düzenlenmesidir.

Bir bütün olarak spor hukuku ele alınırsa  sporun  ve spor hukukunun çeşitli hukuk dallarıyla ilişkilerine genel olarak bir bütün olarak çalışmasına. Ve daha çok, spor süjeleri, spor güvenliği, spor disiplini, spor suçları ve sporda doping konularına ağırlık verilmiştir

Bu nedenle, bu çalışmada sporcuların, organizatörlerin ve hakemlerin, spor faaliyetleri nedeniyle meydana gelen yaralanma. Ve ölümler açısından ceza hukuku sorumluluğu, spor suçları ve ceza hukuku açısından doping konuları incelenmiştir

En yukarı çık