Devremülk Hukuku

Devremülk Hukuku Günümüzde arsa fiyatları ve inşaat maliyetlerinde kaydedilen büyük artış, kitlelerin satın alma gücünü zorlamakta ve insanlarımızı gayrımenkullerden istifade hususunda pratik çözümler bulmaya sevk etmektedir.
Bu tarz iktisadi çözümlerin hukuki çerçeveye oturtulma zarureti.  Karşısında kanun koyucu, ilk önce bir binanın bağımsız bölümlerinin müstakil mülkiyete konu olmasına imkan veren kat mülkiyeti rejimini. Arkasından da bir bina veya bağımsız bölümden yılın belirli dönemleri itibariyle yararlanma yetkisi veren devre mülk rejimini yasal olarak kabul etme ve düzenleme mecburiyetinde kalmıştır.

Devremülk Hukuku

Devremülk Hukuku Kat Mülkiyeti Kanununa 10/6/1985 tarih ve 3227 sayılı kanunla 9 madde eklenmek suretiyle düzenlenmiştir. Bu rejim daha ziyade tatil yörelerindeki gayrımenkuller için düşünülmüş olmakla birlikte. İktisadi şartların zorlamasıyla daha geniş bir uygulama alanı bulması beklenebilir. Devre mülk rejiminin Kat Mülkiyeti Kanunu içinde düzenlenmesi kanaatimce isabetli olmamıştır.

Bir defa devre ,mülk hakkı doğrudan kat mülkiyetiyle ilgili bir hak değildir ve sadece kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümler üzerinde değil. Müstakil mülkiyete tabi yapılar üzerinde de kurulabilmektedir.

Devremülk sözleşmesi Kat Mülkiyeti Kanununda düzenlenmiştir. Kat Mülkiyeti Kanunu 57. maddesine göre devremülk; ”Mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız bölümün ortak maliklerinden her biri lehine bu yapı veya bağımsız bölümden yılın belli dönemlerinde. İstifade hakkı sağlayan müşterek mülkiyet payına bağlı bir irtifak hakkıdır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Devremülk Hukuku  ve sözleşmelerine ilişkin diğer bir düzenleme de 14.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile tüketicilerin mağduriyetini en aza indirmek. İçin yürürlüğe giren Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği’dir.

Bu yönetmelik uyarınca; satıcı sözleşmenin kurulmasından en az bir (1) gün önce tüketicilere yani alıcılara yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile ön bilgilendirme formu vermek. Zorunda olduğu gibi sözleşmenin şekli ve içeriği hususunda da detaylı bilgi vermek ve aydınlatmak zorundadır.

Devremülk Hukuku Avukatı

Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak hukuka aykırı olarak düzenlenen, alıcı/tüketicileri dolandırmaya yönelik (Devremülk Dolandırıcılığı) şirketlere ödediğiniz paraların iadesi.  Düzenlenen senetlerin iptali ve sözleşmenin iptali için gerekli hukuki süreci yürütüyor, en kısa sürede mağduriyetinizi gideriyoruz. Maddi ve manevi yaşadığınız mağduriyete yeni bir mağduriyet yaşamamak için. Alanında uzman avukatlar ile çalışmanız sizin menfaatinize olacaktır.

En yukarı çık